• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 липня 2005 р. № 628

  ПОРЯДОК
  використання у 2005 році коштів державного бюджету на
  здійснення заходів Української Всесвітньої Координаційної Ради

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік Держкомнацміграції за бюджетною програмою 5321050 “Заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради” на здійснення заходів, спрямованих на консолідацію закордонних українців та реалізацію державної політики у сфері зв’язків з громадськими організаціями закордонних українців (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються Держкомнацміграції Українській Всесвітній Координаційній Раді (далі  — Рада).

  3. Рада використовує бюджетні кошти за такими напрямами:

  проведення всесвітніх форумів українців;

  організація та проведення програм (заходів), у тому числі міжнародних, міждержавних, міжурядових та всеукраїнських, у сфері зв’язків з громадськими організаціями закордонних українців;

  проведення фестивалів української культури, наукових конференцій, “круглих столів” з питань консолідації закордонних українців;

  збір та поширення інформації про життя українських громад;

  проведення конкурсів та олімпіад серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів.

  4. Рада відповідно до визначених у пункті 3 цього Порядку напрямів використання бюджетних коштів розробляє та затверджує за погодженням з Держкомнацміграції план заходів.

  5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється Радою відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  6. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року обов’язковою вимогою до тендерної документації та договору про закупівлю товарів, робіт і послуг, який укладається з переможцем торгів, є включення умови щодо коригування суми, визначеної у договорі, та зобов’язань сторін договору у разі зменшення бюджетних призначень на 2005 рік за програмою 5321050 “Заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради”.

  7. Ведення бухгалтерського обліку, складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

  Держкомнацміграції отримує від Ради у разі потреби інформацію про використання бюджетних коштів.

  __________________