• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

            від 18 липня 2005 р.    593

   

   

   

   

  ПОРЯДОК

  використання коштів, передбачених у Державному бюджеті

  України на 2005 рік Міністерству промислової політики
  за деякими бюджетними програмами

   

   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді Державного бюджету України на 2005 рік Мінпромполітики за такими бюджетними програмами:

   

  Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу;

   

  Консервація виробничих потужностей промислових підприємств;

   

  Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди;

   

  Реструктуризація та ліквідація об’єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності;

   

  Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

   

  Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та відновлення будівництва його об’єктів;

   

  Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах;

   

  Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці „Ганновер Мессе”.

   

  2. Кошти за бюджетною програмою „Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу” спрямовуються на виконання на підприємствах машинобудівного комплексу науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з розроблення та впровадження у виробництво наукоємних зразків продукції згідно з науково-технічними програмами, затвердженими відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 325 „Про створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу”. Перелік науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, які передбачається виконати у 2005 році, визначається науково-технічною радою Мінпромполітики та затверджується Міністром промислової політики.

   

  Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт укладаються між Мінпромполітики та їх виконавцями відповідно до
  ДСТУ 3973-2000 „Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення” і
  ДСТУ 3974-2000 „Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення”.

   

  Виконавці науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт визначаються відповідно до законодавства.

   

  3. Кошти за бюджетною програмою „Консервація виробничих потужностей промислових підприємств” спрямовуються на виконання робіт з консервації ртутного виробництва на державному підприємстві гідрогеологічного захисту „Шахта 2-біс” відповідно до затвердженого в установленому порядку Проекту переведення державного підприємства „Шахта 2-біс” у режим гідрогеологічного захисту та ліквідації споруд, які не пов’язані з гідрозахистом.

   

  Кошти зараховуються на рахунок, відкритий в органі Державного казначейства одержувачу бюджетних коштів — державному підприємству гідрогеологічного захисту „Шахта 2-біс”, і використовуються згідно з планом використання бюджетних коштів та зведеним кошторисом на 2005 рік  виконання робіт відповідно до Проекту, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

   

  4. Кошти за бюджетною програмою „Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди” спрямовуються на виконання робіт, визначених:

   

  робочим проектом ліквідації шахти „Першотравнева” та переведення її у спеціальний режим гідрозахисту гірничих робіт та селитебних територій Тернівського району (реструктуризація шахт промислового об’єднання „Кривбасруда”);

   

  робочим проектом ліквідації шахти „Гігант” (реструктуризація шахт промислового об’єднання „Кривбасруда”);

   

  робочим проектом ліквідації державного підприємства „Шахта „Саксагань”.

   

  Кошти зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства одержувачам бюджетних коштів — підприємствам, залученим до виконання робіт, зазначених в абзаці першому цього пункту, і використовуються згідно з планами використання бюджетних коштів та зведеними кошторисами на 2005 рік виконання робіт відповідно до робочих проектів. 

   

   

  5. Кошти за бюджетною програмою „Реструктуризація та ліквідація об’єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності” спрямовуються на виконання робіт з ліквідації об’єктів Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства „Сірка”, Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства „Сірка”, дочірнього підприємства „Калійний завод” ВАТ „Оріана” (м. Калуш), Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства „Полімінерал” та державного гірничо-рудного підприємства „Подорожненський рудник” і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності відповідно до:

   

  проекту відновлення екологічної рівноваги та рекультивації порушених гірничими роботами земель Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства „Сірка”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 87;

   

  проекту ліквідації сірчаних кар’єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського ДГХП „Сірка”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 622;

   

  плану заходів з ліквідації екологічних наслідків діяльності дочірнього підприємства „Калійний завод” ВАТ „Оріана” (м. Калуш) на 2003 —2012 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня
  2002 р. № 485;

   

  комплексного проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушених земель Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства „Полімінерал”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня
  2004 р. № 166;

   

  проекту закриття сірчаного кар’єру і відновлення ландшафту в зоні діяльності державного гірничо-рудного підприємства „Подорожненський рудник”, затвердженого Мінпромполітики.

   

   Кошти зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства одержувачам бюджетних коштів — підприємствам, залученим до виконання робіт і здійснення заходів, передбачених в абзаці першому цього пункту, і використовуються згідно з планами використання бюджетних коштів та зведеними кошторисами на 2005 рік виконання робіт відповідно до зазначених у цьому пункті документів. 

   

  6. Кошти за бюджетною програмою „Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” спрямовуються на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт із створення технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу відповідно до заходів, визначених Програмою виробництва технологічних комплексів машин та обладнання для агропромислового комплексу
  на 1998 — 2005 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 403, і Державною програмою розвитку виробництва складної сільськогосподарської техніки на 2004 — 2006 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 906. Перелік науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, які передбачається виконати у 2005 році, визначається науково-технічною радою Мінпромполітики та затверджується Міністром промислової політики.

   

  Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт укладаються між Мінпромполітики та їх виконавцями відповідно до
  ДСТУ 3973-2000 „Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення” і ДСТУ 3974-2000 „Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення”.

   

  Виконавці науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт визначаються відповідно до законодавства.

   

  7. Кошти за бюджетною програмою „Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та відновлення будівництва його об’єктів” спрямовуються на утримання:

   

  дирекції комбінату;

   

  працівників бази комплектування устаткування та приладів;

   

  об’єктів комбінату незавершених будівництвом та забезпечення охорони об’єктів і будівельного майданчика.

   

  Кошти зараховуються на рахунок, відкритий в органі Державного казначейства одержувачу бюджетних коштів — Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінату окислених руд, і використовуються згідно з планом використання бюджетних коштів та відповідним кошторисом на 2005 рік.

   

  8. Кошти за бюджетною програмою „Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах” спрямовуються на:

   

  підготовку та участь українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій, товарів подвійного використання за рішеннями Організаційного комітету з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій, товарів подвійного використання, утвореного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 1997 р. № 1325;

   

  забезпечення діяльності міжурядових двосторонніх комісій з питань військово-технічного співробітництва;

   

  здійснення заходів взаємодії з НАТО відповідно до Державної програми співробітництва України з Організацією Північно-атлантичного договору (НАТО).

   

  Організація здійснення зазначених у цьому пункті заходів забезпечується шляхом укладення договорів між Мінпромполітики та їх виконавцями, які визначаються відповідно до законодавства.

   

  9. Кошти за бюджетною програмою „Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці „Ганновер Мессе” спрямовуються на підготовку та організацію участі України в міжнародній виставці „Ганновер Мессе”, організацію презентації українськими підприємствами вітчизняних товарів відповідно до затвердженого в установленому порядку кошторису.

   

  Організація здійснення зазначених в абзаці першому цього пункту заходів забезпечується шляхом укладення договорів між Мінпромполітики та їх виконавцями, які визначаються відповідно до законодавства.

   

   

   

  _____________________