• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 липня 2005 р. № 582

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Порядку погашення кредиторської заборгованості військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно (товари, продукцію), виконані роботи та надані послуги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 600 (Офіційний вісник України 2003 р., № 18 – 19, ст. 819; 2004 р., № 22, ст. 1508; 2005 р., № 4, ст. 221):

  в абзаці другому пунктів 7 і 8 Порядку та у додатках 2 і 6 до Порядку слова і цифри “стаття 94 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” в усіх відмінках замінити словами і цифрами “абзац восьмий пункту 25 розділу II Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів України” у відповідному відмінку;

   пункт 13 виключити;

   у пункті 14 слова “з урахуванням внесених змін до бюджетних призначень” виключити.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 88 “Про реалізацію статті 94 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 4, ст. 221):

  назву постанови викласти у такій редакції:

  “Про порядок погашення у 2005 році кредиторської заборгованості Міністерства оборони, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги”;

  у вступній частині слова і цифри “На виконання статті 94 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” виключити.

   

  ____________________