• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  21 липня 2005 р. № 615

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному бюджеті на державну підтримку будівництва суден для Українського Дунайського пароплавства
  на Кілійському суднобудівному-судноремонтному заводі

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті  за бюджетною програмою “Державна підтримка будівництва суден для Українського Дунайського пароплавства на Кілійському суднобудівному-судноремонтному заводі” (далі — бюджетні кошти).

  2. Головний розпорядник бюджетних коштів, визначений законом про Державний бюджет України на відповідний рік, доводить в установленому порядку до розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня (відповідального виконавця відповідної бюджетної програми) планові показники видатків державного бюджету.

  3. Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня доводить до Українського Дунайського пароплавства (одержувач бюджетних коштів) затверджені обсяги бюджетних асигнувань з помісячним їх розподілом згідно із затвердженим на відповідний рік паспортом бюджетної програми.

  4. Бюджетні кошти спрямовуються одержувачем відповідно до плану їх використання на оплату (компенсацію) витрат, пов’язаних з будівництвом нових суден для Українського Дунайського пароплавства:

  придбанням основних і допоміжних матеріалів (металева продукція, труби, арматура, фарба, електроди, вуглекислий газ, кисень, пропан, тросово-кабельна продукція, конструкції, деталі);

  придбанням чи створенням робочих проектів, виконанням супутніх проектно-конструкторських робіт;

  придбанням, будівництвом, монтажем спеціалізованої техніки та обладнання (головні і допоміжні суднові двигуни, електродвигуни, вузли та агрегати для нових суден, якорі та якірні ланцюги, навігаційне обладнання, засоби зв’язку, охоронна та пожежна сигналізації, вантажопідйомні машини і механізми, гідравлічне, електротехнічне, механічне та конвенційне суднове обладнання тощо);

  організацією і проведенням робіт, що виконуються Кілійським суднобудівним-судноремонтним заводом за окремо визначеним замовленням, включаючи витрати на оплату праці робітників, інші статті витрат згідно із заводською калькуляцією собівартості продукції суднобудування з нульовою рентабельністю;

  транспортуванням матеріалів, обладнання, вузлів та агрегатів залізницею.

  ________________