• In English

 •       ЗАТВЕРДЖЕНО

            розпорядженням Кабінету Міністрів України
   
                      від 18 липня 2005 р.  № 271-р

   

   

   

  ЗАХОДИ

  щодо недопущення  мінімізації податкових зобов’язань,

   вивезення капіталів за кордон,  а також відмивання

  коштів через офшорні зони

   

   

  № п/п

   

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання,

  2005 рік

   

   

   

   

   

  1.

  Внести узгоджені пропозиції щодо запровадження особливого режиму оподаткування („залікових податків") для збиткових підприємств, виходячи з середніх показників податкового навантаження відповідних видів та сфер діяльності

   

  Мінфін

  Державна податкова адміністрація

  Мінекономіки Мін'юст

   

  липень

   

  2.

  Розробити законопроект щодо внесення змін до Законів України „Про оподаткування прибутку підприємств" та „Про податок на додану вартість" щодо встановлення обмежень із застосування нульової ставки податку на додану вартість при здійсненні розрахунків за експортними операціями через офшорні зони, уточнення визначення терміна „звичайна ціна", впорядкування формування податкового кредиту при проведенні зазначених операцій та обмеження трансфертного ціноутворення

   

   

  Мінфін

  Державна податкова адміністрація Мінекономіки

  Мінпромполітики

  Держмитслужба

  Мін'юст

  серпень

   

   

   

   

  3.

   

   

   

  Внести узгоджені пропозиції щодо запровадження обов'язкової реєстрації договорів (контрактів) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з компаніями, зареєстрованими в офшорних зонах, та постійного моніторингу їх виконання

   

   

   

   

  Мінекономіки

  Державна податкова адміністрація

  Мінфін

  Мінпромполітики

  Держмитслужба

  Мін'юст

   

   

   

   

  липень

   

  4.

  Проаналізувати стан виконання судових рішень стосовно відшкодування з бюджету податку на додану вартість

  Державна податкова адміністрація

  Мінфін

  Державне казначейство

  Мін'юст

  Генеральна прокуратура України

  (за згодою)

  серпень

   

   

  5.

   

  Підготувати пропозиції щодо удосконалення та узгодження податкового, митного та інших галузей законодавства з метою недопущення відмивання коштів через офшорні зони і припинення незаконного відшкодування податку на додану вартість, а також перегляду переліку офшорних зон

   

   

  Мінфін

  Мінекономіки

  ГоловКРУ

  Державна податкова адміністрація

  Держмитслужба

  Держфінмоніторинг

  МВС

  СБУ

  Мін’юст

  Національний банк

  (за згодою)

  Генеральна прокуратура України

  (за згодою)

   

  серпень

   

   

   

   

   

   

  6.

   

   

   

   

   

  Провести перевірки суб'єктів господарювання, які мають валові доходи у сумі 200 млн. гривень, низький рівень податкового   навантаження, сплати платежів до бюджету, та вжити заходів для недопущення застосування схем    мінімізації податкових    зобов'язань цими суб'єктами

   

   

   

   

   

   

  Державна податкова адміністрація

  МВС

  СБУ

  ГоловКРУ Держмитслужба

   

   

   

   

   

   

  друге

   півріччя

  7.

  Внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання строків проведення перевірок великих платників податків з  20 до 90 днів та поповнення переліку підстав ініціювання таких перевірок: доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, звернення народних депутатів України, працівників підприємств тощо

   

  Державна податкова адміністрація

  Мінфін

  ГоловКРУ

  Мін’юст

  серпень

  8.

  Запровадити порядок інформування Кабінету Міністрів України про стан     розрахунків з бюджетом суб’єктами господарювання, які мають валові доходи у сумі більше ніж 200 млн. гривень

   

  Державна податкова адміністрація

   

  щокварталу

  9.

  Запровадити дієвий механізм взаємодії контролюючих органів на місцях з метою забезпечення повноти надходження платежів до бюджету суб'єктами  господарювання, які мають   валові  доходи у сумі більше  ніж 200 млн. гривень

   

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

  обласні,

  Київська та

  Севастопольська

  міські держадміністрації

  постійно

   

   

   

  10.

   

   

   

  Удосконалити порядок приведення індикативних експортних цін на продукцію гірничо-металургійного комп-лексу, хімічної промисловості до рівня мінімальних світових цін та оперативно уточнювати їх згідно з кон’юнктурою світового ринку

   

   

   

   

  Мінекономіки

  Мінпромполітики

  Держмитслужба

  Мінфін

  Державна податкова адміністрація

  разом з

  Торгово-промисловою

  палатою

   

   

   

   

  серпень

   

  11.

  Забезпечити оперативне інформування Антимонопольного комітету про виявлення ознак антиконкурентних узгоджених дій між субєктами господарювання   відповідних фінансово-промислових груп

   

  Мінекономіки

  СБУ

  МВС

  Інші центральні органи виконавчої влади

  постійно

  12.

  Запровадити щоденний моніторинг:

   

  здійснення експортних операцій на суму понад 1 млн. гривень, встановлення відправників (комітентів і комісіонерів), покупців і отримувачів товару

   

  здійснення резидентами України – великими  платниками   податків експортно-імпортних   операцій з так званою "невластивою продукцією"

   

  отримання права суб'єктами підприємницької діяльності на відшкодування податку на додану вартість на суму понад 100 тис. гривень

   

  ненадходження в установлені строки валютної виручки

   

  купівлі резидентами України валюти на  суму, еквівалентну       1 млн. гривень і більше,  та її перерахування за кордон

   

  Держмитслужба

  Мінфін

  Мінекономіки

  Державна податкова адміністрація

  Національний банк (за згодою)

   

   

  13.

  Забезпечити запровадження паспорта угоди для експорту товарів

   

  Держмитслужба

  Державна податкова адміністрація

  Мінекономіки

   

  ІІІ квартал

  14.

  Вжити заходів до протидії контрабандному ввозу та вивозу товарів, їх реалізації на внутрішньому ринку України на виконання Державної програми „Контрабанді – СТОП”

   

  Держмитслужба

  Держприкордон  служба

  СБУ

  Державна податкова адміністрація

  МВС

   

  друге півріччя

   

  15.

  Вжити заходів до посилення контролю за дотриманням законодавства, що регламентує порядок здійснення експортно-імпортних операцій, зокрема статті 37 Закону  України „Про зовнішньоекономічну діяльність”

   

  Мінекономіки

  Держмитслужба

  Державна податкова адміністрація

  МВС

  СБУ

  Мін’юст

   

  друге півріччя

   

  16.

  Провести спільні       перевірки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють експорт спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, металобрухту та зерна, з метою виявлення і недопущення фактів порушення законодавства з питань експорту зазначеної групи товарів та незаконного відшкодування податку на додану вартість підприємствам, що здійснюють такі операції

   

  Державна податкова адміністрація

  МВС

  ГоловКРУ

  СБУ

  Мінпромполітики

  Мінагрополітики

  ІІІ та ІV квартали

   

  17.

   

  З метою недопущення фактів незаконного відшкодування податку на додану вартість, а також мінімізації         податкових зобов’язань  шляхом   проведення фіктивних зовнішньоекономічних операцій правоохоронним органам України  налагодити співробітництво з відповідними органами іноземних держав

   

  Національне бюро Інтерполу

  СБУ

  Генеральна прокуратура України (за згодою)

  Держмитслужба

  Державна податкова адміністрація

  Державне казначейство

   

  друге півріччя

   

  18.

   

  Провести перевірку дотримання строків повернення валютної виручки підприємствами, що здійснюють експортно-імпортні операції з використанням металопродукції, мінеральних добрив, енергоносіїв, цукру, спирту, зерна та іншої високоліквідної продукції, сировини і матеріалів

   

   

  Державна податкова адміністрація

  Держмитслужба

  СБУ

  МВС

  Національний банк (за згодою)

   

   

  ІІІ квартал

  19.

  Вжити заходів для виявлення    та  припинення незаконної діяльності субєктів  господарювання, зокрема такої, що має ознаки фіктивного підприємництва, а також повязаної з незаконною конвертацією грошей

   

   

  Державна податкова адміністрація

  МВС

  СБУ

  ІІІ квартал

   

   

   

   

  ___________________________