• In English

 •        ЗАТВЕРДЖЕНО
         постановою Кабінету Міністрів України
                   від 18 липня 2005 р.  № 594
   
   
  ПОРЯДОК

  використання коштів державного бюджету на виконання заходів

   щодо реалізації Національної програми сприяння розвитку

  малого підприємництва в Україні на 2005 рік

   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Держпідприємництву (далі – головний розпорядник) у державному бюджеті за бюджетною програмою 8681030 "Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні у 2005 році" (далі – бюджетні кошти).

   

  2. Одержувачем бюджетних коштів є Український фонд підтримки підприємництва.

   

  3. За розподілом головного розпорядника бюджетні кошти перераховуються Українському фонду підтримки підприємництва Державним казначейством відповідно до діючого порядку обслуговування державного бюджету за видатками.

   

  4. Одержувач бюджетних коштів відповідно до плану їх використання спрямовує асигнування на запровадження освітньої програми з питань підприємницької діяльності для широких верств населення і проведення конференцій, семінарів, “круглих столів”, форумів, Дня підприємця, міжнародних зустрічей, виставок та ярмарків за участю представників малого підприємництва.

   

  5. Складання і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

   

  _______________________________