• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 липня 2005 р. № 591

  ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
  законопроектної роботи на 2005 рік

   

  Назва законопроекту

  Обґрунтування необхідності прийняття закону

  Обґрунтування необхідності розроблення концепції законопроекту та строк її подання до Кабінету Міністрів України

  Центральні органи виконавчої влади, установи та організації, що розробляють законопроект

  Строк подання законопроекту до Кабінету Міністрів України

  1.      

  Про внесення змін до Закону України “Про плату за землю”

  урегулювання питання щодо звільнення від сплати податку за землю ділянок, на яких розміщені сховища відходів уранового виробництва, що утворилися внаслідок діяльності виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод”

   

  Мінпаливенерго
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст
  Держкомзем
  Державна податкова адміністрація
  Дніпропетровська облдержадміністрація

  червень

  2.      

  Про внесення змін до деяких законів з питань приватизації

  удосконалення законодавства з питань приватизації

   

  Фонд державного майна
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст Антимонопольний комітет
  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  червень

  3.      

  Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про взаємну охорону секретної інформації

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  СБУ
  МЗС
  Мін’юст

  — “ —

  4.      

  Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємну охорону секретної інформації

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  — “ —

  — “ —

  5.      

  Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємний захист секретної інформації

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  СБУ
  МЗС
  Мін’юст

  червень

  6.      

  Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про взаємну охорону секретної інформації

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  — “ —

  — “ —

  7.      

  Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі технічного захисту інформації

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  — “ —

  — “ —

  8.      

  Про Фонд гарантованих трудових виплат

  визначення організаційних та фінансових засад  для задоволення грошових вимог працівників, що виникають у зв’язку з виконанням трудових обов’язків (у разі неможливості їх задоволення за недостатності майна ліквідованого роботодавця-банкрута)

   

  Мінпраці
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст


  червень

  9.      

  Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України”

  урегулювання питання про звільнення митних органів як таких, що повністю фінансуються з державного бюджету, від сплати щомісячного збору за користування радіочастотним ресурсом та оплати робіт з нагляду за технічними характеристиками випромінювання та забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів

   

  Держмитслужба
  Міноборони
  Український державний центр радіочастот та нагляду за зв’язком

  червень

  10.  

  Про внесення змін до Господарського кодексу України

  запровадження процедури погодження з Фондом державного майна рішень керівників державних підприємств, установ і організацій з відчуження державного майна

   

  Фонд державного майна
  Мін’юст

  червень

  11.  

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спеціального права — “золотої акції”)

  створення сприятливих умов для залучення інвестицій до приватизації та збереження інтересів держави у приватизованих підприємствах

   

  Фонд державного майна
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст
  Держпідприємництво
  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  — “ —

  12.  

  Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея про захист секретної інформації військового характеру

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  СБУ
  МЗС
  Мін’юст

  — “ —

  13.  

  Про внесення змін до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”

  надання профспілкам права брати участь у роботі комісій з реструктуризації (реорганізації) та ліквідації суб’єктів господарювання, списання та відчуження їх майна, представляти інтереси працівників під час здійснення цієї процедури на державних підприємствах та в акціонерних товариствах з часткою державної власності в їх статутних фондах 50 та більше відсотків

   

  Мін’юст
  Мінекономіки
  Мінфін
  Держпідприємництво
  Фонд державного майна
  за участю Федерації профспілок і
  Федерації роботодавців України

  червень

  14.  

  Про ціни і ціноутворення
  (нова редакція)

  удосконалення законодавства про ціни і ціноутворення з метою сприяння ефективному захисту економічної конкуренції, адаптації законодавства України до норм законодавства Європейського Союзу

  визначення основних засад реалізації державної цінової політики і ціноутворення та здійснення державного контролю за цінами

  Мінекономіки

  січень

  Мінекономіки
  за участю Держцінінспекції

  червень

  15.  

  Про внесення змін до деяких законів України (щодо функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення)

  урегулювання питання діяльності страхових організацій в системі недержавного пенсійного забезпечення і на виконання Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”

   

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
  Мінфін
  Мінекономіки
  Мін’юст
  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  за участю Національного банку
  липень

  16.  

  Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Верховним головнокомандуванням Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо використання стратегічної транспортної авіації України в операціях та навчаннях НАТО

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  Міноборони
  МЗС
  Мінфін
  Мінтрансзв’язку
  Мін’юст  липень

  17.  

  Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення якості статистичної інформації)

  приведення норм Закону України “Про державну статистику” та інших законодавчих актів у відповідність із законодавством Європейського Союзу в галузі статистики та врегулювання питань оподаткування доходів громадян, які беруть участь у вибірковому обстеженні умов життя у домогосподарствах

   

  Держкомстат
  Мінфін
  Мінекономіки
  Державна податкова адміністрація
  Мінпраці
  Мін’юст
  Мінприроди
  Держмитслужба
  Держпідприємництво  липень

  18.  

  Про внесення змін до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

  удосконалення правового механізму реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб, спрямоване на поліпшення умов реалізації прав та свобод людини і громадянина

   

  Мін’юст
  МВС
  Адміністрація Держприкордонслужби

  липень

  19.  

  Про внесення змін до деяких законів України (щодо декларування доходів військовослужбовців)

  урегулювання питання запобігання злочинності з боку військових посадових осіб

   

  Міноборони
  МВС
  МНС
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст
  Адміністрація Держприкордонслужби

  серпень

  20.  

  Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

  унормування питання щодо права на отримання державної допомоги сім’ям з дітьми одиноким батьком, визначення у Законі поняття “одинокий батько”

   

  Мін’юст
  Мінпраці
  Міністерство у справах молоді та спорту
  Мінфін


  серпень

  21.  

  Закон України “Про державні свята України”

  унормування питання про державні свята відповідно до статті 92 Конституції України

   

  Мін’юст
  Мінпраці
  Мінкультури
  Міністерство у справах молоді та спорту
  Мінекономіки
  Мінфін
  Міноборони за участю
  Національної академії наук,
  Федерації профспілок і
  Федерації роботодавців України
  вересень

  22.  

  Про списання дебіторської заборгованості Державного комітету України з державного матеріального резерву

  визначення порядку списання дебіторської заборгованості Держкомрезерву

   

  Держкомрезерв
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст


  вересень

  23.  

  Про затвердження Загальнодержавної програми екологічного оздоровлення басейну річки Сіверський Донець

  забезпечення оздоровлення басейну р. Сіверський Донець

   

  Мінприроди
  Мінекономіки
  МОЗ
  Мінпраці
  Мінпромполітики
  Мінфін
  Мін’юст
  Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
  Держводгосп
  Дежкомзем
  Держпідприємництво

  — “ —

  24.  

  Про внесення змін до Закону України “Про рекламу”

  урегулювання питань здійснення маркетингових комунікацій, програм та заходів рекламного характеру та забезпечення прав споживача на одержання достовірної, об’єктивної та повної інформації про продукцію та її виробників

   

  Мінекономіки
  Держспоживстандарт
  Держпідприємництво
  Мін’юст


  вересень

  25.  

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності посадових осіб з гуманітарної та соціальної політики структурних підрозділів Збройних Сил України)

  врегулювання діяльності посадових осіб з гуманітарної та соціальної політики структурних підрозділів Збройних Сил

   

  Міноборони
  МВС
  Адміністрація Держприкордонслужби
  СБУ
  МНС
  Мін’юст
  —“—

  26.  

  Про внесення змін до Закону України “Про правовий режим майна у Збройних Силах України”

  запровадження прозорих схем конверсії військових містечок, які вивільняються, реалізації надлишкового майна і військової техніки в інтересах підвищення боєздатності військ і соціального захисту військовослужбовців

   

  Міноборони
  Мінекономіки
  Мінпромполітики
  Мінфін
  Мін’юст  вересень

  27.  

  Про внесення змін до деяких законів України (з питань надання соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами)

  удосконалення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

   

  МОЗ
  Мінпраці
  Міністерство у справах молоді та спорту
  за участю Федерації професійних спілок України і
  Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  —“—

  28.  

  Про внесення змін до Закону України “Про страхування”

  урегулювання питання соціального захисту військовослужбовців на випадок ушкодження здоров’я під час проведення утилізації надлишкової військової техніки, озброєння та боєприпасів

   

  Міноборони
  Мінекономіки
  Мінпромполітики
  Мінпраці
  Мінфін
  МНС
  Мін’юст

  вересень

  29.  

  Про внесення змін до Закону України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”

  перегляд розмірів виплат на випадок безробіття та у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

   

  Мінпраці
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст
  за участю Федерації роботодавців України і Федерації професійних спілок України  —“—

  30.  

  Про внесення змін до Закону України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”

  установлення для роботодавців з урахуванням галузей економіки залежно від класу професійного ризику їх виробництва порядку фінансування у разі надання ними соціальних послуг за соціальним страхуванням працівникам, які потерпіли від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату їх працездатності

   

  Мінпраці
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст
  за участю Федерації роботодавців і Федерації професійних спілок України  вересень

  31.  

  Про внесення змін до деяких законів України (щодо уточнення функцій і завдань Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України)

  уточнення функцій і завдань Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил у зв’язку з розмежуванням їх повноважень відповідно до Указу Президента України від 21 серпня 1997 р. № 888

   

  Міноборони
  МВС
  Адміністрація Держприкордонслужби
  СБУ
  Мін’юст  вересень

  32.  

  Про зайнятість населення (нова редакція)

  розроблення нової редакції Закону з урахуванням економічних та соціальних змін у суспільстві

   

  Мінпраці
  разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади
  за участю Федерації профспілок і
  Федерації роботодавців України


  —“—

  33.  

  Про Державний бюджет України на 2006 рік

  формування та визначення порядку використання фінансових ресурсів держави протягом бюджетного періоду відповідно до Конституції України і Бюджетного кодексу України

   

   

  Мінфін
  інші центральні органи виконавчої влади

  вересень

  34.  

  Про місцеві запозичення та місцеві гарантії

  удосконалення порядку регулювання відносин, що пов’язані із здійсненням органами місцевого самоврядування запозичень та наданням ними гарантій

   

  Мінфін
  Мінекономіки
  Мін’юст
  Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
  Державне казначейство
  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  Київська міська держадміністрація

  вересень—“—

  35.  

  Про внесення змін до Господарського кодексу України

   

  приведення положень Господарського кодексу України у відповідність з положеннями Земельного кодексу України

   

  Держкомзем
  Мін’юст

  —“—вересень

  36.  

  Про особливості володіння, користування та розпорядження майном, яке отримали громадяни на праві спільної часткової власності при реформуванні сільськогосподарських підприємств

  унормування порядку використання майна, що знаходиться у спільній частковій власності колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств та врегулювання питання оформлення прав власності на зазначене майно

   

  Мінагрополітики
  Мінекономіки
  Мінфін
  Держкомзем
  Мін’юст
  Держпідприємництво
  за участю Української академії аграрних наук 

  жовтень

  37.  

  Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”

  уточнення та визначення деяких понять, унормування інших питань щодо видобутку, виробництва та використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також дотримання процедури приєднання до вимог міжнародних організацій щодо обігу алмазів

   

  Мінфін
  Мінекономіки
  Мінпромполітики
  Мін’юст
  Держпідприємництво
  за участю
  Національного банку

  жовтень

  38.  

  Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 28 вересня 2001 року про Правила митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  Держмитслужба
  МЗС
  МОН
  Мін’юст


  жовтень

  39.  

  Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо обміну та взаємної охорони інформації з обмеженим доступом у сфері оборони

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  СБУ
  МЗС
  Мін’юст

  — “ —

  40.  

  Про внесення змін до статті 92 Земельного кодексу України

  унормування питання щодо передачі в постійне користування земельних ділянок для проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

   

  Міністерство у справах молоді та спорту
  Держкомзем
  Мінагрополітики
  Мінфін
  МОЗ
  Мін’юст
  МОН
  Мінкультури


  листопад

  41.  

  Про державні підприємства

   

  регламентування порядку створення державних підприємств, визначення засад їх діяльності, порядку управління, режиму майна тощо

   

  Мін’юст
  Мінекономіки
  Мінпромполітики
  Мінфін
  Державна податкова адміністрація
  Фонд державного майна
  — “ —листопад

  42.  

  Про внесення змін до Закону України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України” (щодо питань розшукової діяльності)

  удосконалення порядку здійснення розшукової діяльності Військовою службою правопорядку

   

  Міноборони
  МВС
  Адміністрація
  Держприкордонслужби
  СБУ
  Мін’юст
  — “ —листопад

  43.  

  Про порядок відшкодування шкоди, завданої у зв’язку з тривалим виконанням або невиконанням рішень суду

  встановлення порядку відшкодування шкоди, завданої у зв’язку з тривалим виконанням або невиконанням рішення суду, та  порядку розгляду скарг на тривале виконання (невиконання) рішення суду, підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби

   

  Мін’юст
  Мінфін
  за участю
  Верховного Суду України


  —“—листопад

  44.  

  Про порядок надання пільг з квартирної плати, плати за комунальні послуги та паливо

  забезпечення соціальної справедливості щодо захисту малозабезпечених верств населення та фінансового покриття витрат житлово-комунальних підприємств, пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг за пільговими тарифами

   

  Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
  Мінекономіки
  Мінпаливенерго
  Мінпраці
  Мін’юст
  Мінфін
  листопад

  45.  

  Про внесення змін до Митного кодексу України

  усунення прогалин у правовому регулюванні митної справи та приведення окремих положень Митного кодексу України у відповідність з міжнародними нормами

   

  Держмитслужба
  Мін’юст
  Мінекономіки
  Мінфін


  — “ —

  46.  

  Про ратифікацію Угоди про позику (Проект розширення доступу до ринків фінансових послуг) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  Мінфін

  листопад

  47.  

  Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України”

  віднесення НКАУ до категорії спеціальних користувачів радіочастотних ресурсів України

   

  НКАУ
  Мінтрансзв’язку
  Мінекономіки
  Мін’юст
  Український державний центр радіочастот та нагляду за зв’язком  — “ —листопад

  48.  

  Про правовий статус, державні гарантії прав, соціальний захист військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей

  удосконалення системи державних правових гарантій, соціального захисту військовослужбовців і осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей

   

  Міноборони
  Мінпраці
  МОН
  Мінфін
  МВС
  МНС
  Мін’юст
  СБУ
  Адміністрація Держприкордонслужби  грудень

  49.  

  Екологічний кодекс України

  кодифікація екологічного законодавства та  забезпечення контролю за його дотриманням

   

  Мінприроди
  Мін’юст
  МНС
  Мінфін
  Мінекономіки
  Держлісгосп
  Держкомзем
  за участю Національної академії наук


  грудень

  50.  

  Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  Мінфін
  Мінекономіки
  МЗС
  Мін’юст
  Державна податкова адміністрація  —“—

  51.  

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців)

  створення єдиного правового поля з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

   

  Держпідприємництво
  Мін’юст

  грудень

  52.  

  Про експеримент із створення палат побутових послуг у Вінницькій, Одеській та Херсонській областях

  реформування діяльності підприємств побутового обслуговування населення

   

  Мінекономіки
  Мінфін
  Антимонопольний комітет
  Держпідприємництво
  Держспоживстандарт
  Вінницька, Одеська і Херсонська облдержадміністрації
  — “ —

  53.  

  Про внесення змін до Закону України “Про плату за землю”

  звільнення закладів кінематографії від сплати податку на землю

   

  Мінкультури

  — “ —грудень

  54.  

  Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

  приведення Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” у відповідність з Бюджетним кодексом України

   

  Мінфін
  Мін’юст

  грудень

  55.  

  Про Державну програму здобуття освіти інвалідами

  забезпечення рівних можливостей для здобуття високоякісної освіти дітьми і молоддю, які є інвалідами

  визначення правових засад здобуття освіти інвалідами

  МОН

  жовтень

  МОН
  Мінекономіки
  МОЗ
  Мінпраці
  Міністерство у справах молоді та спорту
  Мінфін
  Мін’юст

  — “ —грудень

  56.  

  Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів)

  удосконалення порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та посилення відповідальності за його порушення

   

  МОЗ
  МВС
  Держмитслужба
  СБУ
  Адміністрація Держприкордонслужби  — “ —

  57.  

  Про внесення змін до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”

  надання додаткових гарантій захисту громадян України від недоброякісної продукції у вигляді виробів медичного призначення та медичної техніки

   

  МОЗ
  МВС
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст
  Держпідприємництво
  СБУ
  Держспоживстандарт


  — “ —грудень

  58.  

  Про вироби медичні

  урегулювання правовідносин, пов’язаних з розробленням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості і безпечності та реалізацією медичних виробів, визначення прав і обов’язків юридичних та фізичних осіб, які провадять діяльність у цій сфері

   

  МОЗ
  МВС
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст
  Держпідприємництво
  СБУ
  Держспоживстандарт


  — “ —грудень

  59.  

  Про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

  приведення норм Закону у відповідність з вимогами інших законодавчих актів

   

  Мінпраці
  МНС
  Мінекономіки
  МОЗ
  Мінфін
  Мін’юст
   

  — “ —грудень

  60.  

  Про поетапне підвищення розміру мінімальної заробітної плати

  забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян шляхом поетапного наближення державних соціальних гарантій до прожиткового мінімуму

   

  Мінпраці
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст
  Держкомстат  — “ —грудень

  61.  

  Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

  удосконалення законодавства з питань діяльності посадових осіб спеціально уповноваженого органу з державного нагляду за додержанням законодавства про працю

   

  Мінпраці
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст


  — “ —

  62.  

  Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Хашимітського Королівства Йорданія про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  Мінфін
  Мінекономіки
  МЗС
  Мін’юст
  Державна податкова адміністрація  грудень

  63.  

  Про ратифікацію Конвенції між Кабінетом Міністрів України і Урядом Гвінейської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленням від оподаткування доходів і майна

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  — “ —

  — “ —

  64.  

  Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”

  гармонізація податкового та бухгалтерського обліку з урахуванням норм міжнародних стандартів з метою спрощення адміністрування податків, підвищення якості прогнозування податкових надходжень, встановлення прозорих правил оподаткування

   

  Мінфін
  Мінагрополітики
  Мінекономіки
  Мінпаливенерго
  Мінпромполітики
  Мінтрансзв’язку
  Мін’юст
  ГоловКРУ
  Державна податкова адміністрація
  Держмитслужба
  Держпідприємництво
  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
  за участю Національного банку
  грудень

  65.  

  Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Пакистан про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

  надання згоди на обов’язковість цієї угоди відповідно до пункту 32 частини першої статті 85 Конституції України

   

  Мінфін
  Мінекономіки
  МЗС
  Мін’юст
  Державна податкова адміністрація  грудень

  66.  

  Про внесення змін до Закону України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”

  удосконалення законодавчої бази в частині забезпечення обов’язкового лікування хворих на туберкульоз

   

  Мін’юст
  МОЗ
  МВС
  Мінекономіки
  Мінпраці
  Мінфін
  МНС

  — “ —грудень

  67.  

  Кодекс законів України про дорожній рух

  кодифікація законодавства про дорожній рух, підвищення відповідальності учасників дорожнього руху за недодержання правил, норм законодавства у сфері безпеки дорожнього руху

  усунення недоліків у справі забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищення відповідальності учасників дорожнього руху за додержання правил, норм і стандартів, удосконалення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху

  МВС
  жовтень

  Мін’юст
  МВС
  Мінагрополітики
  МНС
  Міноборони
  Мінтрансзв’язку
  Мінфін
  Укравтодор
  Держмитслужба  грудень

  68.  

  Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу

  реалізація положень
  процесуального закону щодо встановлення граничного розміру компенсації витрат на правову допомогу

   

  визначення граничного розміру компенсації витрат на правову допомогу

  Державна судова
  адміністрація

  серпень

  Мін’юст
  Мінекономіки
  Мінфін
  Державна судова адміністрація
  за участю Верховного Суду України  — “ —

  69.  

  Про діловодство

  урегулювання питань, пов’язаних з документуванням управлінської інформації, роботою з документами та їх зберіганням на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від їх форми власності

   

  Держкомархів
  Мін’юст
  Держспоживстандарт
  за участю Національної академії наук і Інституту держави і права імені
  В. І. Корецького
   
  грудень

  70.  

  Про внесення змін до Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”

  впровадження додаткових законодавчих засад для забезпечення ефективності державного регулювання топографо-геодезичної та картографічної діяльності

   

  Мінприроди
  Мінекономіки
  Мін’юст

  — “ —

  71.  

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

  запровадження нових форм правовідносин у сфері землекористування, визначених Цивільним кодексом України, узгодження їх з нормами земельного законодавства

  визначення найбільш ефективного механізму правового регулювання порядку користування чужими земельними ділянками

  Держкомзем

  червень

  Держкомзем
  Мін’юст

  грудень

  72.  

  Про внесення змін до Закону України “Про космічну діяльність”

  приведення положень Закону України “Про космічну діяльність” у відповідність із Законами України “Про радіочастотний ресурс”, “Про телекомунікації”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та іншими законодавчими актами

   

  НКАУ
  МВС
  Міноборони
  Мінфін
  СБУ
  Національна комісія з питань регулювання зв’язку
  — “ —

  73.  

  Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” (щодо застосування санкцій за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”)

  врегулювання правовідносин з питань обміну інформацією між суб’єктами державного фінансового моніторингу та встановлення права Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на застосування санкцій за порушення вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  Мін’юст
  Держфінмоніторинг

  грудень

  74.  

  Про основні засади здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання

  забезпечення прозорого механізму здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, систематизації повноважень контролюючих органів, чітке визначення видів перевірок та органів, що наділяються правом проведення відповідних видів перевірок

   

  Держпідприємництво
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст
  ГоловКРУ
  Державний департамент з питань виконання покарань
  грудень

  75.  

  Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва”

  удосконалення механізму правового регулювання діяльності фондів підтримки підприємництва

   

  Держпідприємництво
  Мінекономіки
  Мінфін
  Мін’юст


  — “ —

  76.  

  Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”

  усунення розбіжностей між існуючими положеннями Закону та практикою його застосування в галузі експортного контролю

   

  Державна служба експортного контролю
  Мінекономіки
  МЗС
  МВС
  Міноборони
  Мінпромполітики
  НКАУ
  СБУ
  Укрспецекспорт  грудень

  77.  

  Про хімічну безпеку

  визначення правових та економічних засад регулювання відносин у сфері поводження з хімічними речовинами та з інших питань хімічної безпеки

  створення основних правових та економічних засад забезпечення хімічної безпеки

  Мінприроди

  травень

  Мінприроди
  МОЗ
  Мінпромполітики
  Мін’юст


  — “ —

   

  ____________________

  Примітка. До плану не включено законопроекти, розроблення яких передбачено постановою Кабінету Міністрів України     від 6 травня 2005 р. № 324 “Про заходи щодо виконання у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України “Назустріч людям” і розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. № 117 “Про затвердження заходів щодо виконання у 2005 році Плану дій  Україна — ЄС”.

  ____________________