• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 липня 2005 р. № 588

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Комплексній програмі поводження з радіоактивними відходами, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. № 480 “Про Державну програму поводження з радіоактивними відходами” у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 2015 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 1, ст. 15):

  у розділі II:

  назву розділу доповнити словами “та МНС”;

  у підрозділі 2:

  у заходах з поводження з РАВ у процесі виведення з експлуатації ядерних установок, розміщених на промисловому майданчику державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”, та перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему:

  у позиціях першій та третій слово “Мінпаливенерго” виключити;

  у позиціях другій, п’ятій — сьомій слово “Мінпаливенерго” замінити словом “МНС”;

  позицію четверту після слова “Мінпаливенерго” доповнити словом “МНС”;

  у заходах з поводження з РАВ у процесі виведення з експлуатації ядерних установок:

  у позиціях першій — дев’ятій слово “Мінпаливенерго” замінити словом “МНС”;

  позицію десяту після слова “Мінпаливенерго” доповнити словом “МНС”;

  у позиціях першій — шостій заходів поводження з РАВ, що утворюються у процесі поточної експлуатації об’єкта “Укриття”, та позиціях першій — п’ятій заходів поводження з РАВ у процесі перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему слово “Мінпаливенерго” замінити словом “МНС”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1748 “Про заходи щодо соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС та жителів м. Славутича у зв’язку із закриттям станції” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 48, ст. 2088):

  перше речення абзацу першого пункту 3 після слів “ Міністерству фінансів” доповнити словами “Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству праці та соціальної політики”;

  пункт 8 після слів “Міністерству закордонних справ” доповнити словами “Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”;

  у пункті 9 слова “Державному комітетові інформаційної політики, телебачення і радіомовлення” замінити словами “Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”.

  3. У пунктах 1 і 6 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2001 р. № 399 “Про утворення Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 759) слова “Міністерства палива та енергетики” замінити словами “Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”.

  4. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1059 “Про порядок затвердження програми робіт на об’єкті “Укриття” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1466) викласти у такій редакції:

  “1. Установити, що до затвердження в установленому порядку загальнодержавної програми робіт щодо перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щороку до складання проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік розробляє та затверджує програму робіт на об’єкті “Укриття”.

  5. У пункті 7 Положення про Міжвідомчу комісію з комплексного розв’язання проблем Чорнобильської АЕС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2002 р. № 1926 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2327), слово “Мінпаливенерго” замінити словом “МНС”.

  6. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2002 р. № 1927 “Про затвердження Порядку перерахування внеску України до Чорнобильського фонду “Укриття” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2328):

  пункт 3 викласти у такій редакції:

  “3. Схвалити проект листа до Європейського банку реконструкції та розвитку щодо внеску України до Чорнобильського фонду “Укриття” і уповноважити Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи підписати від імені Кабінету Міністрів України цей лист.

  Дозволити Міністру з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи вносити у разі потреби до листа зміни, що не мають принципового характеру”;

  у пункті 6 слова “Міністерству палива та енергетики” замінити словами “Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської”.

  7. У Порядку виконання Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 421 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 14, ст. 620):

  у другому реченні абзацу другого, першому реченні абзацу четвертого пункту 3 та абзаці третьому пункту 7 слово “Мінпаливенерго” замінити словом “МНС”;

  абзаци другий — шостий підпункту 11 пункту 6 викласти у такій редакції:

  “програму радіаційного захисту — з МНС, МОЗ, Держатомрегулювання, Мінприроди;

  аварійний план — з МНС, МОЗ, Держатомрегулювання;

  програму поводження з радіоактивними відходами — з МНС, Мінприроди, МОЗ і Держатомрегулювання;

  план заходів щодо підвищення пожежної безпеки на об’єкті “Укриття” — з МНС;

  програму забезпечення промислової безпеки — з МНС”;

  у додатках 1 і 2 до Порядку слова “Міністерство палива та енергетики України” замінити словами “Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”.

  __________________