• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 липня 2005 р. № 587

  ПОРЯДОК
  справляння збору та використання коштів на
  розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

  1. Цей Порядок визначає механізм справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі — збір) та використання коштів, що надійшли від нього до спеціального фонду державного бюджету.

  2. Збір вноситься до спеціального фонду державного бюджету у порядку та розмірі, встановлених Законом України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”.

  Контроль за правильністю обчислення збору, повнотою та своєчасністю його сплати до державного бюджету здійснюють органи державної податкової служби відповідно до законодавства.

  За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафні санкції відповідно до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

  3. Кошти, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету від збору, спрямовуються за бюджетною програмою 2801350 “Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками” на здійснення фінансової підтримки розвитку виноградарства у розмірі 70 відсотків, садівництва — 30 відсотків та за бюджетною програмою 2801510 “Фінансова підтримка розвитку хмелярства” (далі — фінансова підтримка). Один відсоток збору спрямовується на фінансування витрат на проведення науково-технічних досліджень та розробок у цих галузях у порядку, визначеному Мінагрополітики.

  4. Фінансова підтримка надається суб’єктам господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі — одержувачі), для компенсації їх витрат на проектні роботи, підготовку ґрунту та посадку, догляд за багаторічними насадженнями, спорудження шпалери та крапельне зрошення, придбання підвісних матеріалів для хмелярства (далі — роботи) відповідно до нормативів витрат на 1 гектар, що визначаються залежно від зон закладення молодих багаторічних насаджень, схем посадок, а також з урахуванням витрат на складові частини відповідних робіт та затверджуються Мінагрополітики.

   5. Для розгляду заяв та документів одержувачів, вирішення інших питань щодо надання фінансової підтримки Мінагрополітики утворюється комісія, а Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Севастопольською міською держадміністраціями — регіональні комісії, до складу яких входять представники відповідно головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій, управлінь агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій, а також місцевих фінансових органів та органів державної контрольно-ревізійної служби.

  Для отримання фінансової підтримки одержувачі подають заяву, акт про фактичний обсяг виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості про витрати на виконання робіт, кошториси, акти інвентаризації хмільників, технологічні карти для виконання робіт у виноградарстві, садівництві і хмелярстві:

  на розвиток виноградарства і садівництва — комісії Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській комісіям;

  на розвиток хмелярства — районним комісіям.

  Документи приймаються до 1 грудня поточного року.

  6. Регіональні комісії на підставі отриманих відповідно до пункту 5 цього Порядку документів визначають попередній обсяг фінансової підтримки в розрізі кожного одержувача виходячи з фактичних площ молодих багаторічних насаджень та затверджених відповідно до пункту 4 цього Порядку нормативів витрат на 1 гектар. При цьому застосовується коефіцієнт повноти виконаних робіт, який визначається як відношення фактично здійснених витрат  на складові частини відповідних робіт до затвердженого нормативу витрат.

  Комісія Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська комісії попередні обсяги фінансової підтримки розвитку виноградарства і садівництва з підтвердними документами подають Мінагрополітики щомісяця до 15 числа, що настає за звітним періодом.

  Районні комісії подають попередні обсяги фінансової підтримки розвитку хмелярства з підтвердними документами обласним комісіям, які узагальнюють їх і подають Мінагрополітики щомісяця до 15 числа, що настає за звітним періодом.

  7. Комісія Мінагрополітики розглядає попередні обсяги фінансової підтримки, подані регіональними комісіями, та визначає остаточні обсяги фінансової підтримки у розрізі кожного одержувача із застосуванням знижувального коефіцієнта, який розраховується на відповідний період виходячи з узагальнених попередніх обсягів фінансової підтримки та бюджетних асигнувань на відповідні цілі.

  На підставі визначених комісією обсягів Мінагрополітики подає Державному казначейству розподіл коштів відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками.

  8. Одержувачі, які залучили кредити банків на придбання садивного матеріалу, кілків, стовпів, дроту, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, обладнання для краплинного зрошення, мінеральних добрив, використаних під час виконання робіт, мають право також на отримання фінансової підтримки шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за цими кредитами у порядку, визначеному Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном.

  9. Інформація щодо надання фінансової підтримки оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

  10. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів державного бюджету на фінансову підтримку здійснюється в установленому законодавством порядку.

  Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснюється уповноваженими органами відповідно до законодавства.

  _____________________