• In English

 • кабінет міністрів україни

  ПОСТАНОВА

  від 13 липня 2005 р. № 585

  Київ

  Про виконання резолюції Ради
  Безпеки ООН щодо Кот-д’Івуару

  У зв’язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюції від 15 листопада 2004 р. № 1572 щодо Кот-д’Івуару (далі — резолюція) Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  забезпечити в межах своєї компетенції виконання вимог резолюції і вжити заходів для зведення до мінімуму можливих втрат з боку України;

  надавати на вимогу Міністерства закордонних справ інформацію про стан виконання резолюції;

  вжити в межах своєї компетенції відповідно до законодавства заходів щодо накладення арешту на кошти та інші фінансові активи (зупинення банківських операцій на рахунках), що належать або контролюються прямо чи опосередковано особами, окремо визначеними Комітетом Ради Безпеки ООН, заснованим згідно з резолюцією (далі — Комітет 1572), включаючи кошти, інші фінансові активи, що перебувають у володінні юридичних осіб, які належать або контролюються прямо чи опосередковано будь-ким з них або будь-якими особами, які діють від імені або під їх керівництвом, як це встановлено Комітетом 1572;

  забезпечити, щоб кошти та інші фінансові активи в жодному разі не надавалися громадянами України або іншими особами на території України прямо чи опосередковано зазначеним вище особам або для використання в їх інтересах;

  інформувати Державний комітет фінансового моніторингу про заходи, вжиті для виконання цього пункту.

   

  2. Установити, що абзаци четвертий і п’ятий пункту 1 цієї постанови не поширюються на кошти та інші фінансові активи, які:

  1) були визнані в установленому законодавством порядку необхідними для відшкодування витрат на придбання предметів першої необхідності, включаючи виплати на придбання продуктів харчування, ліків та/або лікування, оренду житла або погашення іпотечної позики, сплату податків, виплату страхових премій та оплату комунальних послуг чи виключно на оплату в розумних межах послуг спеціалістів та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням юридичних послуг, внесення зборів або плати за поточне обслуговування коштів та інших фінансових активів, на які накладено арешт (зупинено банківські операції на рахунках), після повідомлення Міністерством закордонних справ Комітетові 1572 про намір надати дозвіл на доступ до коштів та інших фінансових активів та за відсутності негативного рішення Комітету 1572 протягом двох робочих днів з моменту зазначеного повідомлення;

  2) було визнано в установленому законодавством порядку необхідними для відшкодування надзвичайних витрат за умови, що про таке рішення Міністерство закордонних справ повідомило Комітет 1572 та отримало від нього дозвіл;

  3) підлягають стягненню відповідно до рішення відповідного компетентного державного органу щодо виконання боргових зобов’язань за умови, що таке рішення прийнято до 15 листопада 2004 р. і не на користь особи, зазначеної в абзаці четвертому  пункту 1 цієї постанови, або фізичної чи юридичної особи, ідентифікованої Комітетом 1572, і що про нього Міністерство закордонних справ повідомило Комітет 1572.

  3. Міністерству економіки, Міністерству оборони, Міністерству промислової політики, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту та зв’язку, Міністерству фінансів, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державній службі експортного контролю, Державній митній службі, Адміністрації Державної прикордонної служби і Державній компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт” забезпечити за участю Служби безпеки дотримання вимог щодо заборони на:

  1) постачання, продаж або передачу до Кот-д’Івуару суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України, громадянами України або з території України, або з використанням українських суден та літальних апаратів таких товарів, як озброєння і пов’язаних з ним матеріальних засобів усіх видів, включаючи зброю, боєприпаси та військову техніку, спорядження і запасні частини до них, у тому числі товари військового призначення за позиціями ML1—ML22 списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, що додається до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 48, ст. 2506);

   

  2) надання до Кот-д’Івуару суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України, громадянами України або з території України послуг з технічного навчання або допомоги, пов’язаних з наданням, виробництвом, обслуговуванням та експлуатацією засобів, зазначених у підпункті “1” цього пункту.

  4. Обмеження, зазначені у пункті 3 цієї постанови, не поширюються на:

  1) постачання та пов’язану з ним технічну підготовку і допомогу для підтримки та використання в Операції Організації Об’єднаних Націй у
  Кот-д’Івуарі, а також для використання французькими силами, що її підтримують;

  2) постачання військового майна (крім зброї, бойової техніки та боєприпасів), призначеного виключно для гуманітарного використання та здійснення захисту, а також пов’язану з цим технічну допомогу і навчання, за умови їх попереднього затвердження Комітетом 1572;

  3) постачання захисного одягу, включаючи бронежилети та військові каски, що тимчасово ввозиться на територію Кот-д’Івуару персоналом ООН, представниками засобів масової інформації, працівниками гуманітарних установ та установ з питань розвитку, а також пов’язаним з ними персоналом виключно для особистого використання;

  4) тимчасове ввезення до Кот-д’Івуару майна для сил держав, які згідно з міжнародним правом вживають заходів виключно та безпосередньо для забезпечення евакуації своїх громадян і осіб, яким ці держави надають допомогу з консульських питань у Кот-д’Івуарі, за умови завчасного повідомлення про це Комітету 1572;

  5) постачання озброєння і пов’язаних з ним матеріальних засобів та надання відповідних послуг з технічного навчання та технічної підтримки, призначених виключно для підтримки або використання в процесі перебудови сил оборони та безпеки, за умови попереднього затвердження їх Комітетом 1572.

  5. Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, Міністерству закордонних справ, Адміністрації Державної прикордонної служби вжити заходів для заборони в’їзду на територію України або транзиту через її територію всіх визначених Комітетом 1572 осіб, які становлять загрозу миру та національному примиренню у Кот-д’Івуарі (за винятком громадян України), крім випадків, коли такі поїздки, за визначенням Комітету 1572, здійснюються з гуманітарних міркувань, включаючи релігійний обов’язок, або сприяють досягненню цілей резолюцій Ради Безпеки ООН в інтересах миру та національного примирення у Кот-д’Івуарі та стабільності в регіоні.

  6. Міністерству закордонних справ:

  надіслати іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям текст резолюції;

   

   

  забезпечити своєчасне повідомлення Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки про перелік осіб, яким забороняється в’їзд на територію України згідно з цією постановою та рішенням Комітету 1572;

  забезпечити своєчасне доведення до Національного банку, Служби безпеки та Міністерства фінансів інформації про перелік осіб, кошти та інші фінансові активи яких підпадають під арешт (зупинення банківських операцій на рахунках) на підставі абзацу четвертого пункту 1 цієї постанови та рішень Комітету 1572.

  Прем’єр-міністр України     Ю. ТИМОШЕНКО

   

  Інд.27