• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 липня 2005 р. № 578

  ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету,
  які виділяються на створення захисних лісових
  насаджень та полезахисних лісових смуг


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету, які виділяються Держкомлісгоспу як їх головному розпоряднику за бюджетною програмою “Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг” (далі — бюджетна програма).

  2. Держкомлісгосп формує і затверджує в межах коштів, що передбачаються щороку в державному бюджеті на виконання бюджетної програми, план заходів щодо створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (далі — план заходів) відповідно до переліку робіт згідно з додатком з урахуванням таких пріоритетних напрямів:

  догляд за створеними в минулі роки захисними лісовими насадженнями та полезахисними лісовими смугами;

  створення захисних лісових насаджень на ерозійно небезпечних землях;

  створення захисних лісових насаджень уздовж річок;

  створення захисних лісових насаджень на водозборах;

  створення полезахисних лісових смуг.

  3. Проект кошторису виконання робіт за бюджетною програмою розробляється виходячи з обсягів робіт та планової собівартості створення  1 гектара захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

  4. Роботи із захисного лісорозведення виконуються на землях лісового фонду підприємств, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу.

  Невідкладні заходи із захисного лісорозведення щодо захисту деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського та іншого призначення, господарське використання яких є екологічно небезпечним (зсуви, селі, еродовані та радіоактивно забруднені землі тощо), здійснюються на підставі звернень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування і висновків територіальних органів Мінприроди та Держкомзему. Для здійснення невідкладних заходів із захисного лісорозведення може бути спрямовано до 10 відсотків загальної суми коштів за бюджетною програмою.

  5. Держкомлісгосп доводить в установленому порядку до розпорядників нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) план заходів та обсяги його фінансування.

  6. Для виконання бюджетної програми Державне казначейство за розподілом Держкомлісгоспу здійснює перерахування коштів розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачам бюджетних коштів) згідно з кошторисом (для одержувачів бюджетних коштів — згідно з планом використання бюджетних коштів) та планом заходів.

  7. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачі бюджетних коштів) спрямовують  їх на виконання робіт відповідно до зазначеного у додатку переліку робіт в установленому законодавством порядку.

  8. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання бюджетної програми, а також контроль за їх цільовим і ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

   

   

  ___________________  Додаток
  до Порядку

  ПЕРЕЛІК
  основних робіт із створення захисних лісових насаджень
  та полезахисних лісових смуг

  1. Садіння і висівання лісу.

  2. Реконструкція насаджень.

  3. Догляд за лісовими культурами в переведенні на однократний.

  4. Доповнення лісових культур.

  5. Підготовка ґрунту під лісові культури.

  6. Придбання насіння і садивного матеріалу.

  7. Ремонт та утримання протиерозійних гідротехнічних споруд.

  8. Рекультивація порушених земель.

  9. Інші роботи (відведення земель, проектування об'єктів лісорозведення, ґрунтово-лісотипологічне обстеження).

   

  _____________________