• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
   від 12 липня 2005 р. № 570

                                                                                                                ОБСЯГИ

                                             ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, ВИКОНАННЯ РОБІТ,

                                                                               НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ У 2005 РОЦІ

   

             ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ,

                   передбачених у Державному бюджеті на фінансування державного замовлення в 2005 році (у розрізі  замовників)

                                                                                                                                                                         (тис. гривень)

   

   

   

  У тому числі за напрямами державного замовлення

   Державний замовник

  Усього

  на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів

  на підвищення кваліфікації та перепідго-товку кадрів (після -

  дипломна освіта)

   у сфері культури

  на випуск друкова-ної продукції

  на поставку дорого-

  цінних металів

  на одержання приросту запасів корисних копалин та топографо-геодезичні роботи

  на поставку продукції медичного та соціального призначення

  на проведення земельної реформи та забезпечення охорони земельних і водних ресурсів

  на закупівлю зернових культур та інших продоволь-чих товарів

  на найважливіші новітні технології    за прiоритетними напрямами  розвитку науки i технiки та технічне забезпечення наукової бази

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

  8136499,4

  5799582,69

  232350,61

  343447,2

  143474

  9180

  404678,2

  629950,2

  33053

  400000

  140783,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державне управління справами

  35310,8

  33083

  2227,8

   

   

   

   

   

   

   

   

  Апарат Верховної Ради України

  7320

   

   

  7320

   

   

   

   

   

   

   

  Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

  67,9

   

  67,9

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державна судова адміністрація України

  1310,1

   

  1310,1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Верховний Суд України

  96,7

   

  96,7

   

   

   

   

   

   

   

   

  Генеральна прокуратура

  5762,9

  297,5

  5465,4

   

   

   

   

   

   

   

   

  МВС

  148508,4

  139002,95

  9505,45

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мінпаливенерго

  9661,9

  8146,9

   

   

   

   

   

   

   

   

  1515

  Мінекономіки

  10494,2

  4992,9

  4196,7

   

   

   

   

   

   

   

  1304,6

  МЗС

  3233,1

  2679,9

  553,2

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мінкультуpи

  191375,2

  120617,6

  2150,9

  68606,7

   

   

   

   

   

   

   

  Мінобоpони

  309810,1

  229259,5

  80550,6

   

   

   

   

   

   

   

   

  МОН

  4530776,9

  4233914,2

  2331,1

   

  116674

   

   

  166000

   

   

  11857,6

  МОЗ

  219326,4

  146123,2

  73120,9

   

   

   

   

   

   

   

  82,3

  Мінприроди

  360,8

  87,6

  273,2

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мінпраці

  474147,8

  9532

  265,6

   

   

   

   

  463950,2

   

   

  400

  Мінпромполітики

  3313,5

   

  57

   

   

   

   

   

   

   

  3256,5

  Мінагрополітики

  527178,3

  519488,5

  4243,7

   

  500

   

   

   

   

   

  2946,1

  Мінтpансзв'язку

  67255,3

  66928,4

  71,4

   

   

   

   

   

   

   

  255,5

  МHС

  37435,2

  36312,14

  1123,06

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мінфін

  44319,7

  33089,7

  2050

   

   

  9180

   

   

   

   

   

  Мін'юст

  774,8

   

  774,8

   

   

   

   

   

   

   

   

  Міністерство у справах молоді та спорту

  48235,6

  47374,2

  561,4

   

  300

   

   

   

   

   

   

  Держкомтелерадіо

  263590,9

   

  1570,4

  242020,5

  20000

   

   

   

   

   

   

  Держкомлісгосп

  12383,3

  12383,3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Держводгосп

  859,6

   

  805,5

   

   

   

   

   

   

   

  54,1

  Держкомзем

  33071

   

  18

   

   

   

   

   

  33053

   

   

  Держкомстат

  52,4

  34,2

  18,2

   

   

   

   

   

   

   

   

  Деpжмитслужба

  20454,8

  15602,8

  4852

   

   

   

   

   

   

   

   

  Держкоменергозбереження

  340

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  340

  Держатомрегулювання

  18,6

   

  18,6

   

   

   

   

   

   

   

   

  Держбуд

  25174,2

   

   

  25000

   

   

   

   

   

   

  174,2

  Держкомприродресурсів

  404678,2

   

   

   

   

   

  404678,2

   

   

   

   

  Держжитлокомунгосп

  120

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  120

  Адміністрація Деpжприкордонслужби

  32698,6

  28876,5

  3822,1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Держспоживстандарт

  203,9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  203,9

  Держнаглядохоронпраці

  63,6

   

  63,6

   

   

   

   

   

   

   

   

  Держкомрезерв

  400000

   

   

   

   

   

   

   

   

  400000

   

  Головдержслужба

  3760,8

  3559,8

  201

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державна податкова адміністрація

  60397,4

  52779,6

  7617,8

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  52,5

   

  52,5

   

   

   

   

   

   

   

   

  HКАУ

  58647,9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  58647,9

  СБУ

  50242,6

  34567,8

  15674,8

   

   

   

   

   

   

   

   

  Рада національної безпеки і оборони

  101,9

  101,9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Національна академія наук

  79353,4

  11619,3

  1834

  500

  6000

   

   

   

   

   

  59400,1

  Академія педагогічних наук

  8872,6

  4472,4

  4400,2

   

   

   

   

   

   

   

   

  Академія медичних наук

  1010,2

  605,2

  405

   

   

   

   

   

   

   

   

  Академія правових наук

  288,4

  62,7

   

   

   

   

   

   

   

   

  225,7

  Українська академія аграрних наук

  3987

  3987

   

   

   

   

   

   

   

   

     ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

  на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів

   

  Замовники, освітньо-кваліфікаційні рівні, аспірантура, докторантура

  Випуск, чоловік

  Прийом, чоловік

   

   

  усього

  у тому числі за денною формою навчання

  усього

  у тому  числі за денною формою навчання

  Загальний обсяг фінансування, тис. гривень

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

   

   

   

  5799582,69

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4319206,89

   

   

   

   

   

   

   

   

  Молодший спеціаліст

  79566

  62006

  88000

  69300

   

   

  У тому числі за напрямами підготовки:

   

   

   

   

  Педагогічна освіта

  1761

  1461

  2020

  1700

   

   

  Фізичне виховання і спорт

  414

  354

  590

  380

   

   

  Культура

  410

  381

  480

  450

   

   

  Мистецтво

  473

  449

  770

  740

   

   

  Журналістика

  52

  37

  75

  50

   

   

  Соціологія

  245

  173

  320

  240

   

   

  Економіка і підприємництво

  13013

  9522

  13271

  9850

   

   

  Менеджмент

  1157

  1026

  1380

  1150

   

   

  Торгівля

  2936

  2213

  2695

  2090

   

   

  Туризм

  232

  192

  455

  355

   

   

  Право

  1594

  1146

  1695

  1230

   

   

  Хімія

  150

  113

  160

  120

   

   

  Гідрометеорологія

  175

  157

  210

  190

   

   

  Геологія

  263

  221

  295

  250

   

   

  Екологія

  545

  516

  700

  630

   

   

  Геодезія, картографія та землевпорядкування

  1194

  819

  1375

  1045

   

   

  Прикладна математика

  0

  0

  75

  75

   

   

  Комп'ютерні науки

  1034

  977

  1510

  1410

   

   

  Інженерна механіка

  9687

  7830

  9857

  7965

   

   

  Гірництво

  3083

  2341

  3130

  2350

   

   

  Металургія

  1144

  1001

  1255

  1075

   

   

  Енергетика

  774

  623

  890

  695

   

   

  Електротехніка

  2786

  2178

  3070

  2410

   

   

  Радіотехніка

  1259

  1144

  1173

  1048

   

   

  Електроніка

  449

  431

  480

  460

   

   

  Електронні апарати

  144

  144

  150

  150

   

   

  Лазерна та оптоелектронна техніка

  72

  48

  100

  75

   

   

  Акустотехніка

  37

  18

  50

  25

   

   

  Метрологія та вимірювальна техніка

  301

  217

  340

  240

   

   

  Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління

  155

  150

  230

  195

   

   

  Комп'ютерна інженерія

  1015

  942

  1515

  1370

   

   

  Харчова технологія та інженерія

  4264

  3183

  4290

  3315

   

   

  Хімічна технологія та інженерія

  1124

  926

  1140

  920

   

   

  Легка промисловість

  1414

  1062

  1485

  1120

   

   

  Механізація та електрифікація сільського господарства

  4498

  3244

  4905

  3705

   

   

  Лісозаготівля та деревообробка

  478

  362

  550

  415

   

   

  Будівництво

  5218

  4134

  5635

  4465

   

   

  Електромеханіка

  1051

  870

  1195

  975

   

   

  Зварювання

  679

  569

  792

  672

   

   

  Телекомунікації

  971

  567

  1190

  775

   

   

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

  1721

  1326

  1835

  1410

   

   

  Водні ресурси

  444

  338

  495

  395

   

   

  Видавничо-поліграфічна справа

  36

  36

  200

  150

   

   

  Авіація та космонавтика

  477

  416

  450

  380

   

   

  Кораблі та океанотехніка

  127

  105

  100

  75

   

   

  Судноводіння і енергетика суден

  483

  359

  605

  460

   

   

  Транспортні технології

  1560

  1190

  1910

  1415

   

   

  Залізниці та залізнична техніка

  1310

  904

  1585

  1155

   

   

  Медицина

  72

  72

  75

  75

   

   

  Фармація

  43

  43

  45

  45

   

   

  Архітектура

  119

  119

  175

  175

   

   

  Агрономія

  2927

  1961

  3515

  2595

   

   

  Зооінженерія

  1139

  757

  1395

  1025

   

   

  Водні біоресурси

  108

  80

  155

  100

   

   

  Лісове і садово-паркове господарство

  931

  815

  1105

  945

   

   

  Ветеринарна медицина

  1670

  1634

  1825

  1825

   

   

  Пожежна безпека

  148

  110

  80

  25

   

   

  Інформаційна безпека

  0

  0

  952

  675

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Бакалавр

  116339

  96227

  138000

  113000

   

   

  У тому числі за напрямами підготовки:

   

   

   

   

  Педагогічна освіта

  16150

  12550

  19400

  14200

   

   

  Фізичне виховання і спорт

  766

  656

  2035

  1755

   

   

  Культура

  710

  526

  1404

  1048

   

   

  Мистецтво

  2405

  2000

  3133

  2541

   

   

  Філософія

  230

  180

  445

  350

   

   

  Журналістика

  333

  268

  710

  635

   

   

  Історія

  1274

  1074

  1205

  1000

   

   

  Міжнародні відносини

  397

  396

  760

  720

   

   

  Філологія

  4343

  3608

  5565

  4780

   

   

  Психологія

  983

  824

  1215

  1115

   

   

  Соціологія

  571

  471

  985

  805

   

   

  Політологія

  317

  282

  470

  410

   

   

  Економіка і підприємництво

  13199

  9616

  13470

  10305

   

   

  Менеджмент

  5737

  4419

  6065

  4830

   

   

  Торгівля

  380

  250

  580

  425

   

   

  Туризм

  0

  0

  425

  365

   

   

  Право

  9548

  6887

  11666

  8176

   

   

  Фізика

  900

  885

  1030

  1005

   

   

  Прикладна фізика

  560

  560

  755

  755

   

   

  Хімія

  638

  638

  720

  720

   

   

  Біологія

  1120

  970

  1220

  1020

   

   

  Географія

  625

  550

  670

  550

   

   

  Гідрометеорологія

  183

  168

  165

  125

   

   

  Геологія

  395

  345

  470

  395

   

   

  Екологія

  1741

  1525

  2268

  1918

   

   

  Геодезія, картографія та землевпорядкування

  837

  668

  1188

  945

   

   

  Математика

  1085

  960

  1235

  1110

   

   

  Прикладна математика

  1400

  1325

  1950

  1855

   

   

  Механіка

  225

  225

  220

  220

   

   

  Комп'ютерні науки

  2466

  2365

  3602

  3327

   

   

  Інженерне матеріалознавство

  460

  440

  530

  500

   

   

  Інженерна механіка

  7222

  6243

  7730

  6665

   

   

  Гірництво

  1212

  1072

  1390

  1210

   

   

  Металургія

  875

  825

  1150

  1100

   

   

  Енергетика

  1505

  1392

  1958

  1748

   

   

  Електротехніка

  1373

  1173

  1713

  1503

   

   

  Радіотехніка

  1408

  1305

  1175

  1040

   

   

  Електроніка

  1007

  942

  1090

  1010

   

   

  Прилади

  560

  500

  635

  575

   

   

  Електронні апарати

  850

  800

  900

  830

   

   

  Лазерна та оптоелектронна техніка

  170

  170

  145

  145

   

   

  Акустотехніка

  100

  90

  115

  100

   

   

  Метрологія та вимірювальна техніка

  524

  474

  554

  514

   

   

  Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління

  1204

  1054

  1075

  955

   

   

  Комп'ютерна інженерія

  1281

  1180

  1809

  1664

   

   

  Харчова технологія та інженерія

  1164

  1039

  1825

  1595

   

   

  Хімічна технологія та інженерія

  1769

  1569

  1713

  1538

   

   

  Легка промисловість

  650

  600

  405

  350

   

   

  Механізація та електрифікація сільського господарства

  2075

  1600

  2485

  1800

   

   

  Лісозаготівля та деревообробка

  200

  160

  170

  145

   

   

  Будівництво

  3272

  2841

  4015

  3410

   

   

  Електромеханіка

  1508

  1329

  1702

  1500

   

   

  Зварювання

  630

  600

  750

  660

   

   

  Телекомунікації

  998

  865

  1345

  1115

   

   

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

  1607

  1437

  1998

  1760

   

   

  Водні ресурси

  717

  662

  800

  655

   

   

  Видавничо-поліграфічна справа

  900

  850

  325

  280

   

   

  Біотехнологія

  695

  540

  390

  365

   

   

  Авіація та космонавтика

  949

  899

  855

  780

   

   

  Кораблі та океанотехніка

  225

  225

  180

  180

   

   

  Судноводіння і енергетика суден

  769

  610

  515

  440

   

   

  Транспортні технології

  937

  814

  1328

  1116

   

   

  Залізниці та залізнична техніка

  644

  537

  757

  622

   

   

  Медицина

  303

  303

  150

  150

   

   

  Фармація

  0

  0

  270

  225

   

   

  Архітектура

  516

  516

  605

  605

   

   

  Агрономія

  2104

  1601

  2420

  1795

   

   

  Зооінженерія

  1163

  748

  1417

  975

   

   

  Водні біоресурси

  77

  52

  150

  120

   

   

  Лісове і садово-паркове господарство

  341

  298

  495

  405

   

   

  Інформаційна безпека

  362

  262

  2160

  1750

   

   

  Військові науки

  1602

  1592

  800

  800

   

   

  Специфічні категорії

  50

  50

  300

  275

   

   

  Пожежна безпека

  843

  777

  680

  625

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти)

  5371

  5371

  5630

  5630

   

   

  У тому числі за напрямами підготовки:

   

   

   

   

   

  Медицина

  3734

  3734

  3890

  3890

   

   

  Ветеринарна медицина

  1297

  1297

  1400

  1400

   

   

  Фармація

  340

  340

  340

  340

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Спеціаліст (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр)

  93233

  73896

  97300

  77100

   

   

  У тому числі за напрямами підготовки:

   

   

   

   

  Педагогічна освіта

  13416

  10282

  13967

  10702

   

   

  Фізичне виховання і спорт

  1978

  1642

  1438

  1226

   

   

  Культура

  406

  216

  559

  364

   

   

  Мистецтво

  2128

  1628

  2150

  1685

   

   

  Філософія

  85

  65

  87

  77

   

   

  Журналістика

  326

  226

  329

  243

   

   

  Історія

  952

  689

  995

  733

   

   

  Міжнародні відносини

  332

  313

  335

  314

   

   

  Філологія

  3617

  2686

  3774

  2826

   

   

  Психологія

  822

  694

  845

  711

   

   

  Соціологія

  220

  171

  301

  209

   

   

  Політологія

  194

  160

  232

  201

   

   

  Економіка і підприємництво

  9689

  6783

  10057

  7092

   

   

  Менеджмент

  4432

  3304

  4574

  3385

   

   

  Торгівля

  307

  178

  320

  186

   

   

  Право

  8490

  5755

  9128

  5905

   

   

  Фізика

  689

  659

  731

  700

   

   

  Прикладна фізика

  312

  312

  333

  333

   

   

  Хімія

  408

  408

  405

  405

   

   

  Біологія

  897

  684

  925

  703

   

   

  Географія

  432

  293

  441

  313

   

   

  Гідрометеорологія

  136

  116

  134

  113

   

   

  Геологія

  313

  228

  323

  251

   

   

  Екологія

  1444

  1249

  1507

  1299

   

   

  Геодезія, картографія та землевпорядкування

  711

  516

  748

  572

   

   

  Математика

  858

  709

  874

  746

   

   

  Прикладна математика

  977

  922

  1017

  992

   

   

  Механіка

  104

  104

  118

  118

   

   

  Комп'ютерні науки

  1802

  1673

  1869

  1733

   

   

  Інженерне матеріалознавство

  332

  322

  346

  335

   

   

  Інженерна механіка

  5670

  4841

  5828

  5010

   

   

  Гірництво

  812

  683

  864

  730

   

   

  Металургія

  777

  743

  810

  774

   

   

  Енергетика

  1194

  1084

  1266

  1147

   

   

  Електротехніка

  1144

  940

  1241

  1018

   

   

  Радіотехніка

  1236

  1156

  1200

  1115

   

   

  Електроніка

  768

  703

  773

  706

   

   

  Прилади

  401

  361

  418

  377

   

   

  Електронні апарати

  688

  648

  717

  676

   

   

  Лазерна та оптоелектронна техніка

  109

  109

  113

  113

   

   

  Акустотехніка

  69

  54

  72

  57

   

   

  Метрологія та вимірювальна техніка

  380

  345

  387

  349

   

   

  Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління

  891

  807

  912

  824

   

   

  Комп'ютерна інженерія

  979

  880

  1034

  929

   

   

  Харчова технологія та інженерія

  1188

  1026

  1251

  1069

   

   

  Хімічна технологія та інженерія

  1193

  1010

  1241

  1046

   

   

  Легка промисловість

  396

  347

  413

  361

   

   

  Механізація та електрифікація сільського господарства

  1954

  1449

  1945

  1421

   

   

  Лісозаготівля та деревообробка

  115

  95

  108

  88

   

   

  Будівництво

  2740

  2262

  2817

  2330

   

   

  Електромеханіка

  1219

  1067

  1284

  1131

   

   

  Зварювання

  500

  455

  521

  475

   

   

  Телекомунікації

  875

  730

  831

  687

   

   

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

  1299

  1138

  1354

  1186

   

   

  Водні ресурси

  627

  481

  656

  498

   

   

  Видавничо-поліграфічна справа

  198

  158

  206

  165

   

   

  Біотехнологія

  149

  149

  160

  160

   

   

  Авіація та космонавтика

  653

  584

  673

  601

   

   

  Кораблі та океанотехніка

  117

  117

  119

  119

   

   

  Судноводіння і енергетика суден

  408

  369

  394

  354

   

   

  Транспортні технології

  864

  700

  902

  732

   

   

  Залізниці та залізнична техніка

  576

  444

  620

  500

   

   

  Фармація

  89

  59

  93

  62

   

   

  Архітектура

  363

  363

  374

  374

   

   

  Агрономія

  1850

  1304

  1893

  1357

   

   

  Зооінженерія

  1027

  623

  935

  595

   

   

  Водні біоресурси

  82

  57

  72

  47

   

   

  Лісове і садово-паркове господарство

  266

  216

  228

  203

   

   

  Специфічні категорії

  407

  404

  476

  471

   

   

  Інформаційна безпека

  317

  278

  1553

  1242

   

   

  Військові науки

  1319

  1300

  1018

  1008

   

   

  Ветеринарна медицина

  0

  0

  3

  3

   

   

  Пожежна безпека

  515

  370

  663

  518

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Магістр (на основі повної загальної середньої освіти)

  173

  173

  237

  237

   

   

  У тому числі за напрямами підготовки:

   

   

   

   

  Ветеринарна медицина

  173

  173

  237

  237

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Магістр (на основі  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр)

  21612

  18781

  25900

  22500

   

   

  У тому числі за напрямами підготовки:

   

   

   

   

  Педагогічна освіта

  1084

  980

  1243

  1124

   

   

  Фізичне виховання і спорт

  250

  245

  357

  331

   

   

  Культура

  53

  53

  113

  113

   

   

  Мистецтво

  277

  258

  422

  399

   

   

  Філософія

  114

  94

  114

  99

   

   

  Журналістика

  114

  79

  128

  118

   

   

  Історія

  342

  342

  396

  396

   

   

  Міжнародні відносини

  323

  295

  319

  313

   

   

  Філологія

  1150

  1105

  1331

  1271

   

   

  Психологія

  132

  129

  145

  145

   

   

  Соціологія

  159

  159

  183

  183

   

   

  Політологія

  109

  94

  122

  111

   

   

  Економіка і підприємництво

  4189

  3614

  5074

  4296

   

   

  Менеджмент

  1352

  1149

  1505

  1334

   

   

  Торгівля

  64

  64

  74

  74

   

   

  Право

  1218

  990

  1433

  1214

   

   

  Фізика

  304

  304

  326

  326

   

   

  Прикладна фізика

  213

  213

  269

  269

   

   

  Хімія

  228

  228

  255

  255

   

   

  Біологія

  361

  356

  401

  394

   

   

  Географія

  179

  179

  198

  198

   

   

  Гідрометеорологія

  20

  20

  16

  16

   

   

  Геологія

  109

  109

  122

  122

   

   

  Екологія

  329

  323

  420

  402

   

   

  Геодезія, картографія та землевпорядкування

  96

  96

  172

  162

   

   

  Математика

  297

  288

  330

  319

   

   

  Прикладна математика

  328

  328

  361

  361

   

   

  Механіка

  55

  55

  66

  66

   

   

  Комп'ютерні науки

  448

  443

  512

  507

   

   

  Інженерне матеріалознавство

  90

  90

  106

  106

   

   

  Інженерна механіка

  845

  820

  979

  952

   

   

  Гірництво

  163

  153

  187

  176

   

   

  Металургія

  129

  129

  147

  147

   

   

  Енергетика

  181

  177

  204

  200

   

   

  Електротехніка

  202

  195

  231

  223

   

   

  Радіотехніка

  109

  109

  139

  139

   

   

  Електроніка

  149

  149

  171

  171

   

   

  Прилади

  89

  89

  102

  102

   

   

  Електронні апарати

  129

  129

  147

  147

   

   

  Лазерна та оптоелектронна техніка

  35

  35

  39

  39

   

   

  Акустотехніка

  20

  20

  23

  23

   

   

  Метрологія та вимірювальна техніка

  76

  76

  87

  85

   

   

  Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління

  144

  144

  165

  165

   

   

  Комп'ютерна інженерія

  195

  195

  226

  226

   

   

  Харчова технологія та інженерія

  128

  128

  162

  162

   

   

  Хімічна технологія та інженерія

  233

  233

  270

  269

   

   

  Легка промисловість

  30

  30

  34

  34

   

   

  Механізація та електрифікація сільського господарства

  311

  301

  389

  329

   

   

  Лісозаготівля та деревообробка

  10

  10

  16

  16

   

   

  Будівництво

  445

  430

  521

  505

   

   

  Електромеханіка

  183

  178

  208

  202

   

   

  Зварювання

  89

  89

  102

  102

   

   

  Телекомунікації

  104

  104

  133

  133

   

   

  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

  211

  202

  249

  240

   

   

  Водні ресурси

  91

  86

  104

  99

   

   

  Видавничо-поліграфічна справа

  10

  10

  17

  17

   

   

  Біотехнологія

  15

  15

  119

  119

   

   

  Авіація та космонавтика

  104

  104

  29

  29

   

   

  Кораблі та океанотехніка

  25

  25

  45

  45

   

   

  Судноводіння і енергетика суден

  40

  40

  119

  119

   

   

  Транспортні технології

  123

  122

  24

  24

   

   

  Залізниці та залізнична техніка

  44

  41

  49

  45

   

   

  Фармація

  20

  20

  23

  23

   

   

  Архітектура

  89

  89

  115

  115

   

   

  Агрономія

  275

  270

  428

  368

   

   

  Зооінженерія

  152

  147

  254

  219

   

   

  Водні біоресурси

  10

  10

  25

  20

   

   

  Лісове і садово-паркове господарство

  39

  38

  84

  64

   

   

  Інформаційна безпека

  5

  5

  312

  308

   

   

  Військові науки

  63

  63

  82

  72

   

   

  Державне управління

  1810

  552

  2075

  585

   

   

  Специфічні категорії

  475

  314

  527

  393

   

   

  Пожежна безпека

  25

  25

  25

  25

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст)

  244

  0

  250

  0

   

   

  У тому числі за напрямами підготовки:

   

   

   

   

  Медицина

  224

  0

  229

  0

   

   

  Фармація

  20

  0

  21

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Аспірантура

  6758

  4752

  8425

  5825

   

   

  У тому числі за напрямами підготовки:

   

   

   

   

  Фізико-математичні науки

  562

  437

  685

  551

   

   

  Хімічні науки

  146

  116

  170

  141

   

   

  Біологічні науки

  316

  236

  422

  304

   

   

  Геологічні науки

  57

  37

  73

  47

   

   

  Технічні науки

  1528

  1084

  1993

  1360

   

   

  Сільськогосподарські науки

  283

  185

  375

  243

   

   

  Історичні науки

  227

  159

  286

  201

   

   

  Економічні науки

  1040

  605

  1230

  774

   

   

  Філософські науки

  144

  112

  177

  125

   

   

  Філологічні науки

  459

  325

  481

  354

   

   

  Географічні науки

  73

  49

  90

  61

   

   

  Юридичні науки

  343

  207

  458

  277

   

   

  Педагогічні науки

  347

  268

  441

  303

   

   

  Медичні науки

  369

  272

  455

  293

   

   

  Фармацевтичні науки

  22

  14

  23

  18

   

   

  Ветеринарні науки

  60

  45

  99

  73

   

   

  Мистецтвознавство

  159

  127

  159

  127

   

   

  Архітектура

  31

  24

  38

  31

   

   

  Психологічні науки

  99

  77

  123

  86

   

   

  Військові науки

  129

  125

  106

  102

   

   

  Національна безпека

  72

  49

  105

  65

   

   

  Соціологічні науки

  58

  39

  61

  45

   

   

  Політичні науки

  87

  64

  101

  67

   

   

  Фізичне виховання і спорт

  64

  48

  73

  53

   

   

  Державне управління

  83

  48

  141

  72

   

   

  Інші

  0

  0

  60

  52

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Докторантура

  379