• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 липня 2005 р. № 572

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Порядку реєстрації фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 644 (Офіційний вісник України, 2003 p., № 18 — 19, ст. 856; 2004 р., № 32, ст. 2138):

  1) у пункті 2:

  абзац перший після слів “суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків, казино, гральних закладів та ломбардів)” доповнити словами “та їх відокремлені підрозділи (крім представництв)”;

  2) у пункті 7:

  слова “за власною ініціативою” виключити;

  доповнити пункт абзацами такого змісту:

  “Інформація, що передається суб’єктом первинного фінансового моніторингу — юридичною особою на підставі інформації, що надійшла від відокремленого підрозділу, який не має статусу юридичної особи, повинна містити реквізити цього підрозділу. Перелік необхідних реквізитів визначається Держфінмоніторингом.

  У разі коли суб’єкти первинного фінансового моніторингу, які здійснюють фінансові операції, підозрюють або повинні були б підозрювати, що такі фінансові операції пов’язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, вони зобов’язані негайно повідомити про такі фінансові операції Держфінмоніторинг та правоохоронні органи, визначені законодавством”;

  3) останній абзац пункту 8 замінити абзацами такого змісту:

  “У разі надходження до суб’єкта первинного фінансового моніторингу повідомлення Держфінмоніторингу про відмову у взятті інформації на облік у зв’язку з її неналежним оформленням зазначений суб’єкт зобов’язаний протягом трьох робочих днів надати Держфінмоніторингу належним чином оформлену інформацію.

  Форми обліку та подання інформації, пов’язаної з проведенням фінансового моніторингу, встановлюються Держфінмоніторингом”;

  4) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

  “10. Інформація подається Держфінмоніторингу в електронній формі каналами зв’язку чи на магнітному носії або за згодою Держфінмоніторингу в паперовій формі”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 646 “Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18 — 19, ст. 858):

  1) у назві та пункті 1 постанови слово “департаментом” замінити словом “комітетом”;

  2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

  у назві слово “департаментом” замінити словом “комітетом”;

  абзаци тринадцятий пункту 5 та перший і другий пункту 7 після слів “суб’єкт первинного фінансового моніторингу” в усіх відмінках доповнити словами “його відокремлений підрозділ (крім представництв)” у відповідному відмінку.

  3. У Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з
  організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами,
  затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1800 (Офіційний вісник України, 2003 p., № 47, ст. 2441; 2004 p., № 46, ст. 3034):

  1) у пункті 1:

  слова “як суб’єкти господарювання” замінити словами “як суб’єкти господарювання — юридичні особи”;

  після слів “(далі — суб’єкти)” доповнити пункт словами “а також відокремленими підрозділами (крім представництв) суб’єктів”;

  2) у пункті 18:

  в абзаці першому слова “з власної ініціативи” виключити;

  доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

  “Інформація, що передається суб’єктом на підставі інформації, що надійшла від відокремленого підрозділу, який не має статусу юридичної особи, повинна містити реквізити цього підрозділу. Перелік необхідних реквізитів визначається Держфінмоніторингом”.

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

  _____________________