• In English

 •      ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  12 липня 2005 р. № 563

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 20 січня 1997 р. № 51

   

  1. У постанові:

  у пункті  3 слова “Міністерству  праці та соціальної політики”  замінити словами  “Міністерству з питань надзвичайних ситуацій  та  у  справах   захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”;

  у пункті 5 слова  “Міністерство праці та соціальної політики” замінити словами “Міністерство з питань надзвичайних ситуацій  та у справах   захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”.

  2. У   Порядку  видачі  посвідчень  особам,  які  постраждали  внаслідок   Чорнобильської  катастрофи,  затвердженому   зазначеною постановою:

  в абзаці  другому  пункту  10  слово  “Мінпраці”  замінити словом  “МНС”;

  в абзаці третьому пункту 12:

  слова “комісією при Мінпраці” та “МОЗ, МНС” замінити  відповідно словами “комісією при МНС” та “МОЗ, Мінпраці”;

  доповнити абзац після слова “Мін’юсту” словом “Міноборони”.

   

   

  _____________________