• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 12 липня 2005 р. № 560

   

   

  ПОРЯДОК

  формування тарифів на послуги з утримання
   будинків і споруд та прибудинкових територій

   

  Загальна частина

  1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі — послуги) і поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності, які надають зазначені послуги.

  2. Розмір тарифів (нормативних витрат, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) визначається по кожному будинку окремо  залежно від  кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з типовим переліком послуг (додаток).

  3.  Під час формування тарифу на послуги повинна забезпечуватися прозорість усіх його складових з визначенням вартості кожної з них з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири.

  4. У разі зміни розміру складових  до тарифу на послуги вносяться відповідні зміни.

  Розрахунок нормативних витрат

  5. Калькуляційною одиницею є 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.

  6. Під час розрахунку нормативних витрат враховуються:

  середньомісячні витрати на оплату праці (далі — заробітна плата) та середньомісячні матеріальні витрати за рік окремо за статтями експлуатаційних витрат;

  плановані трудовитрати,  що не можуть перевищувати розміру, передбаченого нормами часу та нормами обслуговування для робітників і виробничого персоналу, встановленими центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

  7. Витрати на прибирання сходових кліток (Вс) визначаються за формулою

  Вс = (Оз + Нп + Н + М + І) : Пз,                                                                        

  де Оз — заробітна плата; Нп — відрахування на соціальні заходи; Н — накладні витрати; М — матеріальні витрати; І — обов’язкові платежі до бюджету;
  Пз — загальна площа квартир будинку.

   

  8. Витрати на прибирання прибудинкової території визначаються за формулою, поданою у пункті 7.

  9. Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових і негабаритних відходів (Вз) визначаються за формулою

  Вз =  Вп+Вг+Ву+[Вк : (3 х 12)+Вур : (4 х 12)] х К: Пз,                         

  де Вп — вартість вивезення твердих побутових відходів, що визначається за формулою

   Вп = (Ок х Нн х Тв х К) : Пз,

  де Ок — кількість контейнерів для твердих побутових відходів; Нн — об’єм одного контейнера; Тв — тариф на вивезення 1 куб. метра твердих побутових відходів;
  К — кількість вивезень у середньому за місяць
  відповідно до графіка, погодженого органом місцевого самоврядування; 

  Вг — вартість вивезення негабаритних відходів, що визначається за формулою

  Вг = (Ч х Нз х Тг) : Пз,

  де Ч — чисельність мешканців будинку; Нз — норма накопичення негабаритних відходів у середньому за місяць; Тг — тариф на вивезення 1 куб. метра  негабаритних відходів;

  Ву — вартість утилізації твердих побутових і негабаритних відходів, що визначається за формулою

  Ву = (V х Ту) : Пз,

  де V — загальна кількість твердих побутових і негабаритних відходів за місяць;
  Ту — тариф на  утилізацію 1 куб. метра  твердих побутових і негабаритних відходів;

  Вк — вартість контейнерів; Вур — вартість урн; К — коефіцієнт витрат на експлуатацію контейнерів та урн.

  10. Витрати на прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель (Вт) визначаються за формулою, поданою у пункті 7.

  11. Витрати на технічне обслуговування ліфтів (Влз) визначаються за формулою

  Влз = Вл : Пл,                                                                                             

  де  Вл — вартість обслуговування одного ліфта (без електроенергії) за  місяць (обчислюється відповідно до Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства);
  Пл — середня загальна площа квартир будинку (без квартир першого поверху), що обслуговується одним ліфтом.

  12. Витрати на обслуговування систем диспетчеризації (підтримання в робочому стані систем у ліфті, біля входу до ліфта та біля телефону диспетчера) включають витрати на заробітну плату (Оз), відрахування на соціальні заходи (Нп), накладні витрати (Н), матеріали (М) та обов’язкові платежі до бюджету (І) і відносяться
  на 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.

  13. Витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення (від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири)  і зливової каналізації визначаються відповідно до укладених договорів між власником (балансоутримувачем) будинку  або його уповноваженою особою та організацією, яка здійснює експлуатацію внутрішньобудинкових систем. До цих витрат також включаються витрати на ліквідацію аварій на внутрішньоквартирних мережах (від зовнішньої стіни квартири до санітарно-технічного обладнання).

  У розрахунок окремо включаються витрати на промивання систем опалення та гідравлічне випробування трубопроводів у житловому будинку.

  Перелік робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем
  тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

  14. Витрати на дератизацію (Вд) визначаються за формулою

  Вд = (Пп х Тд) : Пз + (Кс х Тк) : Пз,                                                        

  де Пп - площа підвалів (першого поверху) будинку; Тд — середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт (на 1 кв. метр площі дератизації); Кс — кількість сміттєприймальних  камер  будинку; Тк — середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт в одній  сміттєприймальній камері будинку.

  Середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт визначається за калькуляцією відповідної  санітарно-епідеміологічної служби.

  15. Витрати на дезінсекцію розраховуються виходячи з  вартості дезінсекційних робіт, визначеної за калькуляцією відповідної санітарно-епідеміологічної служби, та відносяться на 1 кв. метр  загальної площі квартир будинку.

  16. Витрати на обслуговування димовентиляційних каналів (Вдк) визначаються за формулою

  Вдк = (Оз + Нп + Н + М + І) х Дф : ( Пз х Дк),                                       

  де Дк — нормативна кількість димовентиляційних каналів;   Дф — фактична кількість димовентиляційних каналів.

  17. Витрати на технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення (Впа ) визначаються за формулою

  Впа = (Кк х Вк) : Пз,                                                                                  

  де Кк — кількість клапанів у системах протипожежної автоматики та димовидалення; Вк — середньомісячна вартість обслуговування одного клапана.

  18. Витрати на технічне обслуговування побутових електроплит (Веп) визначаються за формулою

  Веп = (Кеп х Ве)  : Пз,                                                                                 

  де Кеп — кількість побутових електроплит, що обслуговуються;
  Ве — середньомісячна вартість обслуговування однієї електроплити.

  19. Витрати на поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території, визначаються на основі кошторисної вартості кожного виду робіт відповідно до державних будівельних норм та правил. Перелік робіт з поточного ремонту визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

  20. Витрати на ремонт обладнання спортивних, дитячих і господарських майданчиків включають витрати на заробітну плату (Оз), відрахування на соціальні заходи (Нп), накладні витрати (Н), матеріали (М) та обов’язкові платежі до бюджету (І)   і  відносяться на 1 кв. метр  загальної площі квартир будинку.

  21. Витрати на поливання дворів, клумб і газонів (Впд) визначаються за формулою

  Впд = (Пг х Нг х Дг + Пд х Нд х Дд) х Тв  : Пз,                             

  де Пд — площа дворів; Пг— площа газонів та/або клумб; Нд — норма витрат води на поливання дворів; Нг — норма витрат води на поливання газонів та/або клумб;
  Дд — розрахункова кількість днів за період року, коли проводиться поливання дворів; Дг — розрахункова кількість днів за період року, коли проводиться поливання  газонів та/або клумб; Тв — тариф на використання 1 куб. метра води.

                                 

  22. Витрати на підготовку житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період (Вжз) (утеплення, скління вікон, ущільнення дверей тощо) визначаються за формулою

  Вжз = (Вр + В1) : (Пз х 12),                                                                      

  де  Вр — вартість ремонту вікон та дверей;  В1 — вартість  піщано-соляної суміші.

  23. Витрати на прибирання та вивезення снігу визначаються на основі індивідуальних норм прибирання та вивезення снігу залежно від площі території, з якої вивозиться сніг, відстані до пунктів звалищ та вартості вивезення.

  24. Витрати на експлуатацію номерних знаків на будинках (Вез) визначаються за формулою

  Вез = (Вз х С) : (Не х Пз),                                                                      

  де Вз — вартість номерного знака; С — кількість будинків; Не — строк експлуатації номерних знаків (місяців).

  25. Витрати на очищення дворових туалетів та приямків визначаються на підставі договорів з відповідними підприємствами і відносяться на 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.

  26. Витрати на освітлення місць загального користування і підвалів  та підкачування води (Во) визначаються за формулою

  Во = (М + Озе +Те х Не) : Пз,                                                                  

  де Озе — заробітна плата електриків; Те — тариф на 1 кВт∙г електроенергії;
  Не — кількість електроенергії на освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води за місяць.

  27. Витрати на електроенергію для ліфтів (Ве) визначаються за формулою

  Ве = (Не х Те) : Пл,                                                                                   

  де Не — середня кількість електроенергії для  1 ліфта  за  місяць; Те — тариф
  на 1 кВт∙г  електроенергії.

  28. Витрати на очищення неканалізаційних люків визначаються на підставі договорів з відповідними підприємствами і відносяться на 1 кв. метр  загальної площі квартир будинку.

  29. Витрати на періодичну повірку, обслуговування і ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води та теплової енергії визначаються відповідно до укладених договорів між власником (балансоутримувачем) будинку  або його уповноваженою особою та організацією, яка здійснює зазначені роботи.
  30. Інші прямі витрати визначаються на основі  відповідної калькуляції.
  31. Утримання служб консьєржів здійснюється понад розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на підставі укладених договорів з мешканцями будинку.
  32. Утримання вбудованих паркінгів здійснюється понад розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
  Розрахунок накладних витрат

  33. Накладні витрати плануються на підставі кошторисів цих витрат відповідно до законодавства. У разі неможливості здійснення об’єктивного нормування окремих елементів планування проводиться на підставі фактичних  витрат за  попередній рік. Рівень накладних витрат визначається у відсотках до  фонду  заробітної плати основних робітників.

  34. До складу накладних витрат відносяться загальновиробничі та адміністративні витрати.

  35. До загальновиробничих витрат включаються:

  витрати на утримання апарату управління виробництвом: витрати на оплату праці апарату управління виробництвом з відрахуваннями на соціальні заходи;

  витрати на утримання виробничого персоналу: витрати на оплату праці виробничого персоналу (комірники, молодший обслуговуючий персонал тощо) з відрахуваннями на соціальні заходи;

  витрати на службові відрядження апарату управління виробництвом;

  амортизація основних засобів виробничого призначення, крім амортизації, що включається  у витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання;

  витрати на утримання та поточний ремонт основних засобів виробничого призначення;

  витрати на охорону праці;

  витрати на пожежну та сторожову охорону об’єктів виробничого призначення.

  36. До адміністративних витрат включаються:

  витрати на утримання апарату управління підприємством: витрати на оплату праці персоналу управління підприємством з відрахуваннями на соціальні заходи;

  витрати на службові відрядження персоналу управління підприємством;

  витрати на пожежну та сторожову охорону об’єктів адміністративного призначення;

  канцелярські і  поштово-телеграфні витрати, витрати на оплату за використання та обслуговування технічних засобів управління (обчислювальних центрів, вузлів зв’язку, засобів сигналізації);

  витрати на оплату робіт консультаційно-інформаційного характеру, аудиторських перевірок;

  витрати на оплату праці загальногосподарського персоналу з відрахуваннями на соціальні заходи;

  амортизація основних засобів адміністративного призначення;

  витрати на утримання та поточний ремонт основних засобів загальногосподарського призначення;

  витрати на охорону праці та техніку безпеки;

  витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів;

  витрати на сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість;

  інші витрати адміністративного призначення.

   

  ———————————————————                    Додаток    

       до Порядку

  ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК 
  послуг з утримання  будинків і споруд та прибудинкових територій
  Прибирання сходових кліток
  Прибирання прибудинкової території
  Вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів
  Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель
  Технічне обслуговування ліфтів 
  Обслуговування систем диспетчеризації
  Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і  зливової каналізації 
  Дератизація 
  Дезінсекція 
  Обслуговування димовентиляційних каналів 
  Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення 
  Технічне обслуговування побутових електроплит 
  Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території 
  Ремонт обладнання спортивних майданчиків
  Ремонт обладнання дитячих майданчиків 
  Ремонт обладнання господарських майданчиків 
  Поливання дворів, клумб  і газонів
  Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період
  Прибирання та вивезення снігу 
  Експлуатація номерних знаків будинків
  Очищення дворових туалетів та приямків
  Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
  Енергопостачання  для ліфтів
  Очищення неканалізаційних люків
  Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних  засобів обліку води та теплової енергії
  Інші прямі витрати

  ————————————