• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  9 липня 2005 р.  № 546

  ПОРЯДОК
  надання бюджетних позик у межах режиму
  державних заставних закупівель зерна

  1. Бюджетні позики в межах режиму державних заставних закупівель зерна (далі — бюджетні позики) надаються Аграрним фондом виробникам зерна, яке є об’єктом державного цінового регулювання, під заставу такого об’єкта за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідну мету, в розмірах, які щороку встановлюються Мінагрополітики за поданням Аграрного фонду.

  Бюджетні позики надаються щороку у період з 1 липня поточного бюджетного року до 1 квітня наступного бюджетного року.

  2. Аграрний фонд до початку маркетингового періоду поточного бюджетного року повідомляє через засоби масової інформації про розміри бюджетних позик.

  3. Виробник зерна, який виявив бажання отримати бюджетну позику (далі — позичальник), подає Аграрному фонду або його регіональному відділенню заявку та документи, що підтверджують відповідність позичальника вимогам, встановленим Законом України “Про державну підтримку сільського господарства України”. Форму заявки та перелік необхідних документів визначає Аграрний фонд.

  4. Регіональне відділення Аграрного фонду не пізніше наступного робочого дня після надходження заявки та доданих до неї документів передає їх Аграрному фонду.

  5. Аграрний фонд протягом п’яти робочих днів після надходження заявки та доданих до неї документів приймає рішення про надання бюджетної позики або про відмову в її наданні та інформує про прийняте рішення позичальника.

  Рішення про надання бюджетної позики приймається за умови наявності у державному бюджеті коштів, передбачених на відповідну мету, та відповідності позичальника вимогам, встановленим Законом України “Про державну підтримку сільського господарства України”.

  У рішенні про надання бюджетної позики зазначається перелік і місцезнаходження сертифікованих зернових складів, складські свідоцтва виписані якими приймаються для оформлення застави.

  6. Протягом п’яти робочих днів після отримання позичальником повідомлення щодо прийняття рішення про надання бюджетної позики позичальник забезпечує доставку зерна на сертифікований зерновий склад, укладає з Аграрним фондом кредитний договір за  формою, що затверджується Мінагрополітики, та передає йому складське свідоцтво.

  Кредитний договір укладається на строк, який визначається за згодою сторін, але не більше одного маркетингового періоду.

  7. Перерахування коштів державного бюджету для надання бюджетної позики проводиться протягом трьох операційних днів після підписання кредитного договору та передачі Аграрному фонду складського свідоцтва відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  8. Аграрний фонд забезпечує ведення обліку зерна, що надійшло як застава відповідно до кредитного договору, окремо в розрізі кожного об’єкта державного цінового регулювання щодо кожного позичальника.

  _______________