• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 липня 2003 р.    1111

  ПРАВИЛА
  оформлення і видачі тимчасового
  посвідчення громадянина України

  1. Тимчасове посвідчення громадянина України (далі — тимчасове посвідчення) — документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України.

  2. Тимчасове посвідчення видається особам, які досягли шістнадцятирічного віку, набули громадянства України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство протягом одного року з моменту набуття громадянства України.

  3. Тимчасове посвідчення видається на строк до 1 року.

  4. Тимчасове посвідчення оформляється і видається особам відповідним підрозділом Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб у разі їх проживання в Україні, дипломатичними представництвами та консульськими установами України в інших державах — у разі їх проживання за кордоном.

  5. Для оформлення тимчасового посвідчення подаються:

  заява-анкета за формою, встановленою МВС та МЗС;

  2 фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів;

  довідка про реєстрацію особи громадянином України.

  Особи, які постійно проживають в Україні, подають копію довідки органу державної податкової служби про присвоєння їм ідентифікаційного номера.

  Документи приймаються за умови пред’явлення наявного паспортного документа або документа, що його замінює та посвідчує особу заявника. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

  6. Посадова особа органів, зазначених у пункті 4 цих Правил, перевіряє подані документи, у разі відповідності установленим вимогам реєструє їх у спеціальному журналі та засвідчує заяву-анкету.

  У разі потреби заявникові пропонується дати додаткові пояснення або зробити уточнення.

  7. Тимчасове посвідчення оформляється і видається у десятиденний строк після подання необхідних документів.

   

   

  8. До тимчасового посвідчення вносяться такі відомості:

  прізвище, ім’я, а у разі наявності — по батькові;

  громадянство;

  дата народження;

  місце народження;

  стать;

  персональний номер;

  реквізити посвідчення.

  Тимчасове посвідчення підписується посадовою особою, яка здійснила його оформлення.

  У тимчасовому посвідченні вклеюється фотокартка і ставиться власноручний підпис особи, якій оформлено посвідчення.

  9. Усі записи у тимчасовому посвідченні здійснюються українською мовою.

  10. Забороняється вносити до тимчасового посвідчення записи, не передбачені цими Правилами. 

  11. Облік тимчасових посвідчень ведеться у спеціальному журналі, форма якого затверджується МВС та МЗС.

  12. Тимчасові посвідчення видаються під розписку.

  13. Тимчасове посвідчення є власністю України.

  14. Бланки тимчасового посвідчення виготовляються поліграфічним комбінатом “Україна” як документи суворої звітності.

  15. Особа повинна надійно зберігати тимчасове посвідчення. У разі зіпсуття або втрати документа особа повинна негайно повідомити про це уповноважений орган. Повторне оформлення тимчасового посвідчення замість втраченого або зіпсованого здійснюється у порядку, передбаченому цими Правилами.

  16. Тимчасове посвідчення здається до відповідного підрозділу Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб чи дипломатичного представництва або консульської установи України в іншій державі одночасно з документом, що підтверджує припинення особою іноземного громадянства, або з декларацією про відмову від іноземного громадянства, а заявнику видається паспорт громадянина України.

  17. Знищення тимчасових посвідчень здійснюється у порядку, встановленому МВС за погодженням з МЗС.

  18. Дії та бездіяльність посадових осіб, які порушують порядок і строки розгляду заяв про видачу тимчасового посвідчення, можуть бути оскаржені в установленому порядку до уповноваженого органу вищого рівня або до суду.

  ________________