• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 7 липня 2005 р. № 236-рâ³ä                      2005 ð.  ¹

  Київ

   

  Про схвалення Концепції розвитку
  вугільної промисловості

   

  Схвалити Концепцію розвитку вугільної промисловості, що додається.

  ПремÏðåìєрºð-міністр Україниì³í³ñòð Óêðà¿íè                              Ю. ТИМОШЕНКО

   

   

  Інд.37