• In English

 • £

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  відâ³ä 2 липня 2005 рð.  ¹  229-рâ³ä                      2005 ð.  ¹

  Київ

  Про утворення робочої групи із
  сприяння розвитку двостороннього
  економічного співробітництва з Лівією

  1. З метою сприяння налагодженню взаємовигідного економічного співробітництва та реалізації спільних з Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією перспективних проектів, зокрема у нафтогазовій галузі, галузі транспорту та зв’язку, будівництві тощо, забезпечення  державної підтримки і координації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств на лівійському ринку утворити робочу групу із сприяння розвитку двостороннього економічного співробітництва з Лівією (далі — робоча група) у складі згідно з додатком.

   Надати керівнику робочої групи право вносити у разі потреби зміни до її складу.

  2. Установити що пріоритетним завданням робочої групи є сприяння реалізації досягнутих з Лівією домовленостей щодо співробітництва  у нафтогазовій галузі, в тому числі прискоренню здійснення Лівійською Стороною процедури стосовно набрання чинності Угодою між
  НАК “Нафтогаз України” та Національною нафтовою корпорацією Лівії про розвідку та розподіл продукції.

  3. Уповноважити керівника робочої групи проводити від імені Кабінету Міністрів України переговори з представниками державних органів та компаній Лівії з питань розвитку економічного співробітництва.

  4. Надати керівнику робочої групи право залучати в установленому порядку до  розроблення проектів відповідних документів працівників центральних органів виконавчої влади, державних підприємств та організацій.

  5. Робочій групі розробити та подати до 15 липня 2005 р. план роботи для погодження з Прем’єр-міністром України.

  6. МЗС всебічно сприяти робочій групі під час організації та проведення переговорів з Лівійською Стороною. 

  7. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи покласти на НАК “Нафтогаз України”.

   

    ПремÏðåìєрºð-міністр Україниì³í³ñòð Óêðà¿íè      Ю. ТИМОШЕНКО

   

  Інд.27