• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  30 червня 2005 р. № 535

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 10 грудня 2003 р. № 1904

  1. У пункті 2 постанови слова “Міністерству фінансів і Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції” замінити словами “Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів і Міністерству економіки”.

  2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у пункті 1 слово “підприємств” замінити словом “товаровиробників”, а слова “її дочірніми підприємствами та філіями від імені Компанії (далі — лізингодавці)” виключити;

  2) у пункті 2 слова “на конкурсних засадах” замінити словами “шляхом проведення відкритого конкурсу”, а слово “постачальників” — словами “дилерів з продажу (далі — постачальники)”;

  3) пункт 4 виключити;

  4) пункт 5 викласти в такій редакції:

  “5. Використання коштів державного бюджету на придбання техніки для передачі її у користування на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу здійснюється на підставі укладених Компанією договорів поставки з постачальниками та договорів фінансового лізингу з лізингоотримувачами шляхом:

  спрямування Мінагрополітики Компанії як відповідальному виконавцю бюджетної програми асигнувань на здійснення кредитування з придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу;

  перерахування Компанією платіжним дорученням кредитних ресурсів з реєстраційного рахунку на рахунок за балансовим рахунком 3712 “Рахунки інших клієнтів Державного казначейства України”, відкритий Компанією у Державному казначействі, для подальшого проведення нею розрахунків з постачальниками за техніку відповідно до умов договорів поставки, якщо інше не передбачено законодавством.

  Примірні договори фінансового лізингу та поставки затверджуються Компанією за погодженням з Мінагрополітики”;

  5) у пункті 6:

  абзац другий викласти в такій редакції:

  “Кошти, що надходять як лізингові платежі у частині відшкодування вартості техніки, протягом трьох робочих днів перераховуються на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства”;

  в абзаці третьому слова “згідно з кошторисом” замінити словами “згідно із затвердженим фінансовим планом”;

  6) пункти 7 і 8 виключити.

  _____________________