• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 30 червня 2005 р. № 529

   

   

  ПОРЯДОК

  використання коштів державного бюджету, які

  виділяються для захисту територій від шкідливої дії вод

   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету, що виділяються Держводгоспу, який є їх головний розпорядник, за бюджетними програмами  “Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь” та “Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса Закарпатської області” (далі — бюджетні програми).

  2. Держводгосп за погодженням з територіальними органами МНС, Мінприроди та облдержадміністраціями формує і затверджує в межах коштів, що передбачаються щороку в державному бюджеті для виконання бюджетних програм, план заходів із захисту територій від шкідливої дії вод (далі — план заходів) відповідно до переліку робіт згідно з додатком.

  3. Планом заходів передбачається насамперед проведення робіт на об’єктах: 
  що пошкоджені внаслідок повені, паводка чи іншої шкідливої дії вод (за наявності оформленого в установленому порядку акта, який підтверджує пошкодження);
  що розташовані на річках, які протікають в межах державного кордону;
  що захищають від шкідливої дії вод пам’ятки історії та архітектури;
  з високим рівнем будівельної готовності (не менш як 75 відсотків), що захищають від шкідливої дії вод сільські населені пункти і сільськогосподарські угіддя.
  4. Визначення обсягів для проведення робіт за бюджетними програмами здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації, розробленої з урахуванням вимог нормативних документів (державних будівельних норм, державних стандартів, технічних умов та інших установлених законодавством норм та правил), з виділенням окремих черг і пускових комплексів.

  5. Держводгосп доводить в установленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) план заходів та обсяги їх асигнування.

  6. Для виконання бюджетних програм Державне казначейство за розподілом Держводгоспу здійснює перерахування коштів розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня згідно з кошторисом (одержувачам бюджетних коштів — згідно з планом використання бюджетних коштів) та планом заходів.

  7. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачі бюджетних коштів) спрямовують кошти на закупівлю зазначених у плані заходів робіт згідно із Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  8. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання бюджетних програм, а також контроль за цільовим і ефективним використанням цих коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

   

   

  __________________  Додаток

  до Порядку використання коштів державного бюджету, які виділяються для захисту територій від шкідливої дії вод

   

   

  ПЕРЕЛІК
  робіт із захисту територій від шкідливої дії вод

   

   

  Бюджетна програма “Захист від шкідливої дії вод

  сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь”

   

  1. Проведення робіт на річках та інших водних об’єктах:

  будівництво гідротехнічних споруд (захисні протипаводкові дамби, насосні і компресорні станції, водознижувальні свердловини, підпірні та регулювальні споруди, водоскиди і водозабори), що захищають від затоплення паводковими і повеневими водами, а також від підтоплення грунтовими водами сільські населені пункти та сільськогосподарські угіддя, гідрометричних споруд, на яких проводиться вимірювання кількісних характеристик поверхневих вод;

  берегоукріплення;

  регулювання русел річок, очищення озер, ставків та інших водних об’єктів, забезпечення покращення санітарного стану річок;

  упорядження водовідведення у сільських населених пунктах (перебудовування систем водовідведення, відведення паводкових та повеневих вод із затоплених територій).

  2. Проведення проектно-розвідувальних робіт (розроблення проектно-кошторисної документації та документації, пов’язаної з винесенням в натуру прибережних захисних смуг, водоохоронних зон, зон можливого затоплення паводковими і повеневими водами).

  3. Будівництво та реконструкція об’єктів виробничого призначення для служб експлуатації протипаводкових споруд.

  4. Придбання устатковання, машин і механізмів для загонів з проведення невідкладних та аварійних робіт (створення аварійного запасу матеріалів для миттєвого реагування на ситуацію, що склалася внаслідок шкідливої дії вод на об’єктах будівництва, реконструкції та відновлення гідротехнічних споруд).

  5. Реконструкція та розширення існуючої мережі споруд для ведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об’єктах.

   

   

   

  Бюджетна програма “Комплексний протипаводковий

  захист в басейні р. Тиса Закарпатської області”

  1. Будівництво, реконструкція та відновлення протипаводкових гідротехнічних споруд (водозахисні дамби, протипаводкові ємності та польдери, насосні і компресорні станції, водознижувальні свердловини, підпірні та регулювальні споруди, водоскиди, водозабори, водосховища), що захищають населені пункти та сільськогосподарські угіддя від затоплення паводковими і повеневими водами, а також від підтоплення ґрунтовими водами.

  2. Берегоукріплення (будівництво та реконструкція).

  3. Проведення протиерозійних робіт (будівництво гідротехнічних земляних валів, скидних споруд, загатів, перепадів і підпірних стінок, терасування схилів).

  4. Регулювання русел  річок.

  5. Проведення проектно-вишукувальних робіт (розроблення проектно-кошторисної документації та документації, пов’язаної з винесенням в натуру прибережних захисних смуг, водоохоронних зон, зон можливого затоплення паводковими і повеневими водами, а також підтоплення ґрунтовими водами).

  6. Будівництво та реконструкція обєктів виробничого призначення для служби експлуатації.

  7. Придбання технічних засобів для проведення експлуатаційних робіт.

  8. Реконструкція та розширення наявної мережі споруд для ведення гідрометеорологічних спостережень на річках та водоймах (АІВС-Тиса-2).

   

   

  __________________