• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 25 червня 2005 р.  № 219-р

  Київ

  Про порядок реалізації цукру
  з державного резерву

  Відповідно до статей 3 і 8 Закону України “Про державний матеріальний резерв” та з метою стабілізації ситуації на споживчому ринку цукру Держкомрезерву здійснити відпуск у II—III кварталах 2005 р. в порядку освіження 55 тис. тонн цукру, збільшивши затверджені обсяги освіження на 22 тис. тонн.

  З метою запобігання спекуляціям та забезпечення надходження цукру безпосередньо в роздрібну торгівлю Держкомрезерву здійснити його реалізацію за процедурою торгів з обмеженою участю відповідно до Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1078 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2246), підприємствам торгівлі та Укоопспілки на підставі звернень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

    Прем’єр-міністрів України      Ю. ТИМОШЕНКО

   

  Інд.18