• In English

 • £

  ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

  ПОСТАНОВА

  â³ä 22 червня 2005 ð. ¹ 495

  Київ

  Про внесення зміни до переліку наукових об’єктів,
  що становлять
  національне надбання

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  У переліку наукових об’єктів, що становлять національне надбання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня
  2001 р. № 1709 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2305) позицію

  “Ядерно-фізичні установки
  Національного наукового центру

  —“—

  “Харківський фізико-технічний інститут”

   

  викласти у такій редакції:

  “Ядерно-фізичні установки
  Національного наукового центру
  “Харківський фізико-технічний інститут”

  Національна академія наук”.

   

  Прем’єр-міністр України  Ю. ТИМОШЕНКО

   

   

  Інд.28