• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 16 червня 2005 р. № 201-р

  ПЛАН
  заходів щодо виконання у 2005 році Загальнодержавної програми

  адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

   

  I. Розроблення проектів нормативно-правових актів

  Сфера acquis communautaire, в якій здійснюється адаптація

  Джерела acquis communautaire, які регулюють правовідносини у відповідній сфері

  Зміст заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання

  1. Імплементація положень acquis communautaire в сфері інтелектуальної власності

   

   

  Директива Європейського парламенту і Ради ЄС від            11 березня 1996 р. 96/9/ЕЕC щодо правового захисту баз даних

   

   

   

   

   

  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про інвестиційну діяльність” та проектів нормативно-правових актів щодо правової охорони баз даних в сфері інвестиційної діяльності

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст

  протягом року

   

  Регламент Ради ЄС від 27 липня 1994 р. 2100/94 стосовно селекційних прав в ЄС

  Регламент Ради ЄС від 25 жовтня 1995 р. 2506/95 щодо внесення змін до Регламенту Ради ЄС 2100/94 про селекційні права в ЄС

  постанова Європейської Комісії від 31 червня 1995 р. 1238/95 стосовно виконання Регламенту Ради ЄС 2100/94 у частині оплати послуг Бюро з сортів рослин

  постанова Європейської Комісії від 31 травня 1995 р. 1239/95 щодо виконання Регламенту Ради ЄС 2100/94 у частині процедур Бюро з сортів рослин

  постанова Європейської Комісії від 24 липня 1995 р. 1768/95 щодо правил надання пільг у сільському господарстві, передбачених статтею 14 (3) Регламенту Ради ЄС 2100/94

  Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від          23 липня 1996 р. 96/1610/ЕС  про сертифікат захисту продукту, що містить рослинні компоненти

  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на сорти рослин”

  Мінагрополітики

  МОН

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст

  перше півріччя

   

  Регламент Ради ЄС від 17 грудня 1996 р. 2470/96 щодо поширення на картоплю загальної термінології ЄС з сортів рослин

  постанова Європейської Комісії від 12 травня 1996 р. 448/96 стосовно внесення змін до постанови Європейської Комісії 1239/95

  постанова Європейської Комісії від  3 грудня 1998 р. 2605/98 стосовно  внесення змін до постанови Європейської Комісії 1768/95

  постанова Європейської Комісії від 11 лютого 2000 р. 329/2000 стосовно внесення змін до постанови Європейської Комісії 1238/95

  Директива Ради ЄС від 13 червня 2002 р. 2002/53/ЕС щодо сортів сільськогосподарських рослин

  Директива Ради ЄС від 13 червня 2002 р. 2002/55/ЕС щодо торгівлі насінням рослин

  постанова Європейської Комісії від 6 грудня 2002 р. 2181/2002 стосовно внесення змін до постанови Європейської Комісії 1239/95

   

   

   

   

  Регламент Ради ЄС від 18 червня 2003 р. 1650/2003 щодо внесення змін до Регламенту Ради ЄС 2100/94

  постанова Європейської Комісії від 28 березня 2003 р. 569/2003 щодо внесення змін до постанови Європейської Комісії 1239/95  Регламент Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. 873/2004 щодо застосування Регламенту Ради ЄС 2100/94 у частині окремих процедур Бюро з сортів рослин

   

   

   

   

  Директива Ради ЄС від 3 жовтня 1989 р. 89/552/ЕЕС щодо координації заходів з виконання законодавства держав – членів ЄС стосовно провадження діяльності з телевізійного мовлення

  Директива Ради ЄС від 14 травня 1991 р. 91/250/ЕЕС щодо правової охорони комп'ютерних програм

  Директива Ради ЄС від               19 листопада 1992 р. 92/100/ЕЕС  щодо охорони деяких суміжних прав у сфері інтелектуальної власності

  підготовка проекту Закону України про внесення змін до законодавства з питань інтелектуальної власності

  МОН

  Мін’юст

  Мінагрополітики

  Мінекономіки

  Міністерство культури і туризму

  Мінпраці

  Мінпромполітики

  Мінфін

  Мінтрансзв’язку

  МОЗ

  СБУ

  вересень

   

  Директива Ради 93/83/ЕЕС від 27 вересня 1993 р. щодо застосування деяких аспектів авторського права і суміжних прав стосовно супутникового мовлення та кабельної ретрансляції

  Директива Ради ЄС від 29 жовтня 1993 р. 93/98/ЕЕС щодо встановлення строків охорони авторського права і деяких суміжних прав

  Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від          11 березня 1996 р. 96/9/ЕС щодо правової охорони баз даних

  Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від          22 травня 2001 р. 2001/29/ЕС щодо застосування окремих аспектів авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві

  Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 27 вересня 2001 р. 2001/84/ЕС щодо захисту прав автора оригінального витвору мистецтва

   

   

   

   

  Перша директива Ради ЄС від      21 грудня 1988 р. 89/104/ЕЕС щодо наближення законодавства держав – членів  ЄС, які стосуються торговельних марок

  Регламент Ради ЄС від 14 липня 1992 р. 2081/92 про використання географічних назв в найменуваннях сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів

  Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 6 липня 1998 р. 98/44/ЕС про правову охорону біотехнологічних винаходів

  Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від          13 жовтня 1998 р. 98/71/ЕС про правову охорону промислових зразків

  Директива Ради ЄС від 16 грудня 1986 р. 87/54/ЕЕС про правову охорону топографій напівпровідникових виробів

   

   

   

  2. Імплементація положень acquis communautaire у сфері правил конкуренції

  Регламент Ради ЄС від 20 січня 2004 р. 139/2004 щодо здійснення контролю за концентрацією суб'єктів господарювання

  Регламент Європейської Комісії    від 7 квітня 2004 р. 802/2004 стосовно виконання Регламенту Ради ЄС 139/2004

  Регламент Ради ЄС від 16 грудня 2002 р. 1/2003 щодо імплементації правил конкуренції, передбачених статтями 81 та 82 Договору про ЄС

  Регламент Європейської Комісії від 27 квітня 2004 р. 773/2004 стосовно здійснення Європейською Комісією процесуальних дій відповідно до статей 81 та 82 Договору про ЄС

  повідомлення Європейської Комісії щодо розгляду Комісією скарг, поданих на основі статей 81 та 82 Договору про ЄС 2004/С 101/05

   

  підготовка проекту Конкуренційного процесуального  кодексу України

  Антимонопольний комітет

  протягом року

  3. Імплементація положень acquis communautaire у сфері бухгалтерського обліку компаній

   

  постанова Європейського парламенту і Ради ЄС від 19 липня 2002 р. 1606/2002 щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

  підготовка проекту Закону України  “Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

  Мінфін

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Держкомстат

  Держпідприєм-ництво

  Мін’юст 

  Національний банк (за згодою)

   

  липень

   

   

  Восьма директива Ради ЄС від 10 квітня 1984 р. 84/253/ЕЕС стосовно визначення осіб, що займаються незалежним аудитом бухгалтерської звітності

  Рекомендація Європейської Комісії від 16 травня 2002 р. 2002/590/ЕС щодо основних принципів незалежності аудиторів в ЄС

  Рекомендація Європейської Комісії від 15 листопада 2000 р. 2001/256/ЕС щодо мінімальних вимог стосовно гарантії якості аудиту в ЄС

  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про аудиторську діяльність”

   

   

  Мінфін

  Мін’юст

  червень

  4. Імплементація положень acquis communautaire у сфері податкового законодавства

  Директива Ради ЄС від 25 лютого 1992 р. 92/12/ЕЕС щодо загального режиму моніторингу підакцизних товарів, їх зберігання та переміщення

   

   

   

   

  Рекомендація Ради ЄС від           29 листопада 1995 р. 2000/789/ЕС щодо принципів ліцензування діяльності керуючих складом підакцизних товарів згідно із Директивою Ради ЄС 92/12/ЕЕС

  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби”

   

   

   

  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”

  Мінфін

  Державна податкова адміністрація

  Мінекономіки

  Мінагрополітики

  Держмитслужба

  Мін’юст

   

  Державна податкова адміністрація

  Мінфін

  Мінекономіки

  Мінагрополітики

  Держмитслужба

  Мін’юст

  протягом року

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

   

  Директива Ради ЄС від 23 липня 1990 р. 90/434/ЕЕС щодо спільної системи оподаткування, яка застосовується у разі злиття, поділу, переведення активів та обміну акціями, коли акціонерні товариства перебувають в межах юрисдикції різних держав – членів ЄС

  Директива Ради ЄС від 23 липня 1990 р. 90/435/ЕЕС стосовно спільної системи оподаткування, яка застосовується до материнських та дочірніх компаній, що перебувають в межах юрисдикції різних держав – членів ЄС

  Директива Ради ЄС 90/436/ЕЕС щодо загальної системи оподаткування, яка застосовується до головних компаній та підрозділів компаній різних держав – членів ЄС

  Директива Ради ЄС від 3 червня  2003 р. 2003/48/ЕЕС щодо оподаткування прибутку за вкладами у формі процентів

  Директива Ради ЄС від 3 червня  2003 р. 2003/49/ЕЕС щодо загальної системи оподаткування дивідендів та роялті афілійованих компаній, які є резидентами різних держав – членів ЄС

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Директива Ради 90/435/ЄЕС

   

   

   

   

   

   

   

  Директива Ради

  2003/48/ЄЕС

   

   

   

   

  Директива Ради

  2003/49/ЄЕС

   

  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України  “Про оподаткування прибутку підприємств”

  Мінфін

  Державна податкова адміністрація

  Мінекономіки

  Держмитслужба

  Мін’юст

   

  протягом року

   

  Шоста директива Ради ЄС від      17 травня 1977 р. 77/388/ЕЕС  щодо наближення законодавства держав – членів ЄС стосовно норм і принципів справляння податку на додану вартість

  Тринадцята директива Ради ЄС від 17 листопада 1986 р. 86/560/ЕЕС щодо наближення законодавства держав – членів ЄС стосовно податків з обороту (правила відшкодування податку на додану вартість його платникам, які не мають постійного місця провадження підприємницької діяльності)

  Директива Ради ЄС від 28 березня 1983 р. 83/181/ЕЕС щодо визначення сфери дії статті 14 (1) (d) Директиви Ради ЄС 77/388/ЕЕС стосовно звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з імпорту деяких товарів

  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про податок на додану вартість”

   

  Мінфін

  Державна податкова адміністрація

  Мінекономіки

  Держмитслужба

  Мін’юст

   

  протягом року

   

   

  Восьма директива Ради ЄС від       6 грудня 1979 р. 79/1072/ЕЕС щодо відшкодування податку на додану вартість його платникам, які не мають постійного місця провадження підприємницької діяльності

  Перша директива Ради ЄС від 11 квітня 1967 р. 67/227/ЕЕС  щодо наближення  законодавства  дер-жав – членів ЄС стосовно податку з обороту

  статті 87 і 90 Договору про заснування Європейського Співтовариства

  стаття III Генеральної угоди про тарифи та торгівлю

   

   

   

   

  Директива Ради ЄС від 25 лютого 1992 р. 92/12/ЕЕС щодо загального режиму моніторингу підакцизних товарів, їх зберігання та переміщення

  Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами – членами

  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” (в частині виключення    статті 7 Закону)

  Мінфін

  Державна податкова адміністрація

  Мінекономіки

  Мінагрополітики

  Держмитслужба

  Мін’юст

  протягом року

   

  Рекомендація Європейської Комісії від 25 грудня 1994 р. 94/390/ЕС стосовно оподаткування малих та середніх підприємств

  Рекомендація Європейської Комісії від 7 грудня 1994 р. 94/1069/ЕС щодо переведення на спрощену систему оподаткування малих та середніх підприємств

  Рекомендація Європейської Комісії від 3 квітня 1996 р. 96/280/ЕС щодо визначення малих та середніх підприємств

  підготовка проекту Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”

  Держпідприєм-ництво

  Державна податкова адміністрація

  Мінфін

  Мін’юст

  протягом року

  5. Імплементація положень acquis communautaire у сфері  законодавства про компанії

  Директива Ради ЄС від 19 липня 1991 р. 91/308/ЕЕС щодо запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом

  Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від          21 квітня 2004 р. № 2004/39/ЕС  щодо ринків фінансових послуг, внесення змін до директив Ради ЄС 85/611/ЕEC і 93/6/ЕEC та скасування Директиви Ради ЄС 93/22/EEC

  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання  ринку фінансових послуг” (стосовно визначення додаткових джерел фінансування органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг)

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Мін’юст

  —“—

   

  Друга директива Ради ЄС від       13 грудня 1976 р. 77/91/ЕЕС щодо координації заходів безпеки із захисту інтересів держав – членів ЄС та інших заходів, обов’язкових для всіх компаній ЄС у разі утворення товариств з обмеженою відповідальністю, формування та зміни розміру їх капіталу

  внесення змін до Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства 

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Держпідприєм-ництво

  Мін’юст

  протягом року

   

  Перша директива Ради ЄС від 9 березня 1968 р. 68/151/ЕЕС  щодо гарантій, які держави – члени ЄС вимагають від акціонерних товариств для захисту інтересів їх учасників та третіх осіб

  Одинадцята директива Ради ЄС від 21 грудня 1989 р. 89/666/ЕЕС про вимоги щодо розкриття інформації відкритими у державі – члені ЄС філіями акціонерних товариств, на які поширюється дія права іншої держави

  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”

  Мін’юст

  Держпідприєм-ництво

  Мінекономіки

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  червень

  6. Імплементація положень acquis communautaire у сфері фінансових послуг

  Директива Ради ЄС від 24 квітня 1972 р. 72/166/ЕЕС щодо наближення законодавства    держав – членів ЄС стосовно страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та виконання зобов`язання щодо страхування такої відповідальності

  Друга директива Ради ЄС від       30 грудня 1983 р. 84/5/ЕЕС щодо наближення законодавства    держав – членів ЄС стосовно страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

  Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від          16 травня 2000 р. 2000/26/ЕЕС щодо наближення законодавства держав – членів ЄС стосовно страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та внесення змін до директив Ради ЄС 73/239/ЕЕС і 88/357/ЕЕС

  підготовка проектів нормативно-правових актів, необхідних для виконання Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

  Мінфін

  Мінекономіки

  Мінтрансзв’язку

  МВС

  Мін’юст

  протягом року

   

  Директива Ради ЄС від 10 травня 1993 р. 93/22/ЕЕС щодо надання послуг стосовно інвестування у цінні папери

  Директива Європейського парламенту і Ради ЄС від 28 травня 2001 р. 2001/34/ЕС стосовно допущення цінних паперів до офіційного лістингу на фондових біржах і вимог до інформації стосовно цих цінних паперів, яка повинна бути опублікована

  Директива Європейського парламенту і Ради ЄС від             4 листопада 2003 р. 2003/71/ЕС стосовно внесення змін до Директиви Європейського парламенту і Ради ЄС 2001/34/ЕС

  підготовка проекту Закону України щодо спрощення процедури контролю за випуском єврооблігацій вітчизняними суб’єктами господарювання

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Держпідприєм-ництво

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст

  протягом року

   

  Третя директива Ради ЄС від         9 жовтня 1978 р. 78/855 про злиття акціонерних товариств

  Шоста директива Ради ЄС від      17 грудня 1982 р. 82/891 про поділ акціонерних товариств

  внесення змін до Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств (стосовно змісту інформації, яка повинна відображатися у проекті договору про злиття або поділ)     

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Мін’юст

  —“—

  7. Імплементація положень acquis communautaire у сфері захисту прав споживачів

  Директива Ради ЄС від 25 липня 1985 р.  85/374/ЕЕС

  щодо наближення законодавства держав – членів ЄС стосовно відповідальності за неякісну продукцію

  Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від          20 травня 1997 р. 97/7/ЕЕС щодо угод, які укладаються на відстані

  Директива Ради ЄС від 20 грудня 1985 р. 85/577/ЕЕС про продаж поза діловими приміщеннями

  Директива Ради ЄС від 16 лютого 1998 р. 98/6/ЕС про захист прав споживачів у разі встановлення цін на товари, що пропонуються споживачам

  Директива Ради ЄС від 25 травня 1999 р. 99/44/ЕС щодо деяких особливостей продажу споживчих товарів і пов’язаних з цим гарантій

  Директива Ради ЄС від 22 грудня 1986 р. 87/102/ЕЕС щодо наближення законодавства    держав – членів ЄС стосовно споживчого кредитування населення

   

  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів”

   

   

  Держспожив-стандарт

  Мінекономіки

  МОЗ

  Антимонопольний комітет

  Мін’юст

  Мінагрополітики

   

  листопад

   

  Директива Ради ЄС від 10 вересня 1984 р. 84/450/ЕЕС стосовно реклами, яка вводить в оману

  Директива Ради ЄС від 19 травня 1998 р. 98/27/ЕС щодо судових заборон з метою захисту прав споживачів

  Директива Ради ЄС від                5 квітня 1993 р. 93/13/ЕЕС  щодо несправедливих умов у контрактах із споживачами

   

   

   

  8. Імплементація положень acquis communautaire у сфері технічних правил і стандартів

   

  підготовка технічних регламентів з підтвердження відповідності:

   

   

   

   

  Директива Ради ЄС від 21 грудня 1989 р. 89/106/ЕЕС щодо наближення законодавства    держав – членів ЄС стосовно будівельних виробів

  - будівельних виробів

  Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства

  Мінекономіки

  Держспожив-стандарт

  протягом року

   

  Директива Ради ЄС від 20 червня 1990 р. 90/385/ЕЕС щодо наближення законодавства    держав – членів ЄС стосовно активних медичних пристроїв, що імплантують пацієнтам

  - активних медичних пристроїв, що імплантують пацієнтам

  Держспожив-стандарт

  МОЗ

  протягом року

   

  Директива Ради ЄС від 14 червня 1993 р. 93/42/ЕЕС щодо медичних пристроїв

  - медичних пристроїв

  Держспожив-стандарт

  МОЗ

  Мінпромполітики

  —“—

   

  Директива Європейського парламенту і Ради ЄС від 27 жовтня 1998 р. 98/79/ЕЕС щодо засобів медичної техніки для діагностики in vitro

  - засобів медичної техніки для діагностики in vitro

  Держспожив-стандарт

  МОЗ

  —“—

   

  Директива Ради ЄС від 5 квітня 1993 р. 93/15/ЕЕС щодо гармонізації положень з допуску на ринок та нагляду за використанням вибухових речовин цивільного призначення

  - вибухових речовин цивільного призначення

  МНС

  Мінекономіки

  Мінпромполітики

  Держспожив-стандарт

  —“—

   

  Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 23 березня 1994 р. 94/9/ЕС щодо пристроїв та захисних систем для застосування в потенційно вибухонебезпечних атмосферах

  - пристроїв та захисних систем для застосування в потенційно вибухонебезпечних атмосферах

  МНС

  Мінпромполітики

  Держспожив-стандарт

  —“—

   

  Директива Європейського парламенту і Ради 94/25/ЕС від  16 червня 1996 р. щодо наближення законодавства держав – членів ЄС стосовно суден для прогулянок

  - суден для прогулянок

  Мінтрансзв’язку

  Держспожив-стандарт

  протягом року

   

  Регламент Європейської Комісії від 1 липня 1969 р. 1265/69/ЕЕС  щодо методів визначення якості цукру

  підготовка:

  - правил  контролю технологічного процесу цукрового виробництва

   

  Мінагрополітики

   

  —“—

   

   

  - методики оцінки цукрових заводів за критерієм “вироблення цукру з 1 гектара зони заготівлі цукрових буряків”

  —“—

  —“—

  9. Імплементація положень acquis communautaire у сфері охорони праці

  Директива Ради ЄС 92/104/ЕЕС щодо мінімальних вимог до охорони праці на гірничодобувних підприємствах

  видання наказу щодо затвердження загальних вимог охорони праці працівників гірничодобувних підприємств

  МНС

  Мінпаливенерго

  Мінпромполітики

  Мінекономіки

  —“—

  10. Імплементація положень acquis communautaire у сфері охорони здоров’я та життя людей, тварин і рослин

  Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 13 червня 1992 р.

  Протокол про біобезпеку до Конвенції про охорону біологічного різноманіття від 26 травня 2000 р.

  підготовка проекту Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2006 – 2025 роки

  Мінприроди

  МОЗ

  Національна академія наук

  протягом року

   

  Директива Ради ЄС від 8 травня 2000 р. 2000/29/ЄС щодо захисних заходів від проникнення та поширення на території ЄС організмів, які можуть завдати шкоди рослинам або рослинним продуктам

  підготовка проекту фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах України, транзиту, експорту, переробки та реалізації підкарантинних матеріалів

  Мінагрополітики

  Мін’юст

  Мінтрансзв’язку

  Держмитслужба

  Держпідприєм-ництво 

  вересень

   

  Директива Ради ЄС від 22 грудня 1993 р. 93/119/EC щодо додержання умов забою тварин

  Директива Ради ЄС від 14 липня 1989 р. 89/397/EEC щодо офіційного контролю якості харчових продуктів

  Директива Ради ЄС від 27 листопада 1990 р.  90/642/EEC щодо встановлення максимального рівня залишку пестициду в деяких продуктах, включаючи овочі та фрукти

  Директива Ради ЄС від 14 липня 1993 р. 93/43/EEC щодо умов гігієни виробництва харчових продуктів

  Директива Ради ЄС від 29 жовтня 1993 р. 93/99/EEC щодо додаткових заходів щодо офіційного контролю якості харчових продуктів

  Директива Європейської Комісії від 26 травня 1989 р. 89/362/EEC щодо загальних умов гігієни виробництва молока

  підготовка методик визначення залишкової кількості забруднюючих речовин у продукції тваринного походження та кормах, лабораторної діагностики хвороб тварин

  Мінагрополітики

  Держмитслужба

  Держприкордон-служба

  Держпідприєм-ництво

  протягом року

   

  Директива Європейської Комісії від 15 квітня 1998 р. 98/22/EС щодо мінімальних заходів з дотримання контролю якості рослин, продуктів рослинного походження чи інших подібних  виробів, що надходять з третіх країн

  Регламент Європейської Комісії від 12 квітня 1989 р. 944/89 щодо дозволеного рівня радіоактивного забруднення другорядних харчових продуктів внаслідок ядерної аварії чи внаслідок будь-якого іншого надзвичайного радіологічного випадку

  Директива Ради ЄС від 21 грудня 1978 р. 79/117/EEC щодо заборони допуску на ринок та використання засобів захисту рослин, що містять активні речовини

  постанова Європейського парламенту та Ради ЄС від          29 квітня 2004 р. 852/2004 щодо гігієни продуктів харчування

   

   

   

   

  постанова Європейського парламенту та Ради 853/2004 від 29 квітня 2004 р. щодо встановлення правил гігієни виробництва продукції тваринного походження

  постанова Європейського парламенту та Ради ЄС від          29 квітня 2004 р. 854/2004 щодо встановлення загальних правил офіційного контролю якості продуктів тваринного походження

  Директива Ради ЄС від 16 грудня 2002 р. 2002/99/ЕС щодо встановлення правил, якими регулюються питання, пов’язані з виробництвом, переробкою та реалізацією продукції тваринного походження

   

   

   

  11. Імплементація положень acquis communautaire у сфері державних закупівель

  Директива Ради ЄС від 14 червня 1989 р. 89/396/ЕЕС щодо зазначення категорії, до якої відноситься харчовий продукт

  Директива Ради ЄС від 14 червня 1989 р. 89/397/ЕЕС щодо офіційного контролю якості харчових продуктів

  Директива Ради ЄС від 25 липня 1985 р. 85/374/ЕЕС щодо набли-ження законодавства держав – членів ЄС стосовно відповідальності за неякісну продукцію

  Директива Ради ЄС від 22 грудня 1986 р. 87/102/ЕЕС щодо набли-ження законодавства держав – членів ЄС стосовно споживчого кредитування населення

  Друга директива Ради ЄС від       15 грудня 1989 р. 89/646/ЕЕС  щодо узгодження законів, правил та адміністративних заходів відносно відкриття і діяльності кредитних установ та внесення поправок до Директиви 77/780/ЕЕС

  Директива Ради ЄС від 5 квітня 1993 р. 93/13/ЕЕС стосовно несправедливих умов у контрактах

  підготовка проекту Закону України “Про продовольчу безпеку”

  Мінагрополітики

  Мінприроди

  Мінекономіки

  Мін’юст

   

  протягом року

  12. Імплементація положень acquis communautaire у сфері захисту довкілля

  Директива Ради ЄС від 4 травня 1974 р. 74/151/ЕЕС щодо набли-ження законодавства держав – членів ЄС, яке регулює вимоги до запасних частин колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів

  Директива Ради ЄС від 20 травня 1975 р. 75/322/ЕЕС щодо набли-ження законодавства держав – членів ЄС стосовно зменшення радіоперешкод, що створюються двигунами внутрішнього згорання колісних тракторів

  Директива Ради ЄС від 6 квітня 1976 р. 76/432/ЕЕС щодо набли-ження законодавства держав – членів ЄС стосовно вимог до гальмових пристроїв колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів

  Директива Ради ЄС від 29 травня 1977 р. 77/311/ЕЕС щодо набли-ження законодавства держав – членів ЄС стосовно допустимих рівнів шуму колісних  сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів

  підготовка технічних регламентів з підтвердження відповідності колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів

  Мінагрополітики

  Мінекономіки

  Держспожив-стандарт

  Мінпромполітики

  протягом року

   

  Директива Ради ЄС від 28 липня 1977 р. 77/537/ЕЕС щодо заходів, спрямованих проти забруднення сільськогосподарських та лісних господарств дизельними двигунами колісних тракторів

   

   

   

  13. Імплементація положень acquis communautaire у сфері енергетики, включаючи ядерну

  Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС від          26 липня 2003 р. 1228/2003 про умови доступу до мережі для транскордонних передач електроенергії

  підготовка проектів нормативно-правових актів щодо експорно-імпортних операцій з електричною енергією, доступу до електричних мереж

  Мінпаливенерго

  НКРЕ

  Мінекономіки

  Мін’юст

  протягом року

   

  Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 26 липня 2003 р. 2003/54/ЕС стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії, та скасування Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 96/92/ЕС

  підготовка проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику”

   

  Мінпаливенерго

  НКРЕ

  Мін’юст

  —“—

  14. Імплементація положень acquis communautaire у сфері митного права

  Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур 1973 року (в редакції  1999 року)

  підготовка проекту Закону України про приєднання України до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур

  Мінфін

  Держмитслужба

  Мінагрополітики

  Мін’юст

  —“—

  15. Імплементація положень acquis communautaire у сфері транспорту

  Європейська угода про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення,   1996 року

  підготовка проекту Закону України про приєднання України  до Європейської угоди про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення

  Мінтрансзв’язку

  протягом року

   

  Європейська угода “Інтербус”, що регулює питання організації міжнародних нерегулярних пасажирських перевезень

  підготовка проекту Закону України про приєднання України до Європейської угоди “Інтербус”

  —“—

  —“—

   

  протокол від 3 березня 1999 р. стосовно змін до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 р.

  розроблення пропозицій щодо приєднання до Протоколу від 3 березня 1999 р. стосовно змін до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення від 9 травня 1980 р.

  —“—

  —“—

   

  спільні авіаційні вимоги Об’єднаних авіаційних властей

  видання наказу про запровадження вимог Об’єднаних авіаційних властей (Адміністративні матеріали та настанови. Частина 1: Загальні положення)

  Державіаслужба

  —“—

   

  спільна авіаційна вимога 11 Об’єднаних авіаційних властей  “Регулятивні та пов’язані з ними процедури”

  видання наказу про прийняття спільної авіаційної вимоги 11 Об’єднаних авіаційних властей  “Регулятивні та пов’язані з ними процедури”

  Державіаслужба

  протягом року

   

  спільна авіаційна вимога 21 Об’єднаних авіаційних властей “Процедури сертифікації повітряних суден та надання дозволів на виробництво”

  видання наказу про прийняття спільної авіаційної вимоги 21 Об’єднаних авіаційних властей “Процедури сертифікації повітряних суден та надання дозволів на виробництво”

  —“—

  —“—

   

  спільна авіаційна вимога ОПС-1 Об’єднаних авіаційних властей  “Комерційний авіатранспорт (літаки)”

  видання наказу про прийняття спільної авіаційної вимоги ОПС-1 Об’єднаних авіаційних властей  “Комерційний авіатранспорт (літаки)”

  —“—

  —“—

   

  спільна авіаційна вимога ОПС-3 Об’єднаних авіаційних властей  “Комерційний авіатранспорт (вертольоти)”

  видання наказу про прийняття спільної авіаційної вимоги ОПС-3 Об’єднаних авіаційних властей  “Комерційний авіатранспорт (вертольоти)”

  —“—

  —“—

   

  II. Супроводження протягом року розгляду проектів законодавчих актів Верховною Радою України

  Найменування

  Відповідальні за виконання

  Про внесення змін до деяких законів України (щодо вдосконалення банківського нагляду та виявлення реальних власників банків), реєстраційний номер 3669

  Національний банк (за згодою)

  Про внесення змін до законів України щодо фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, реєстраційний номер 5613

  —“—

  Про внесення змін до Закону України „Про банки і банківську діяльність” (щодо філій іноземних банків), реєстраційний номер 7274

  —“—

  Про загальну безпеку продукції, реєстраційний номер 6034

  Держспожив-стандарт

  Мін’юст

  Про приєднання до Європейської угоди стосовно роботи екіпажів транспортних засобів, що виконують міжнародні автомобільні перевезення, реєстраційний номер 252

   

  Мінтрансзв’язку

  III. Організація протягом року Мін’юстом роботи, пов’язаної із:

  здійсненням перекладу актів acquis communautaire на українську мову

  проведенням порівняльно-правових досліджень відповідності законодавства України acquis communautaire у сфері:

  - охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин

  - довкілля

  - транспорт

  - охорона праці

  - банківське право

  створенням  загальнодержавної  інформаційної  мережі  з  питань  європейського права,  забезпечення  вільного доступу до неї

  ______________