• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 червня 2005 р. № 478

  ПОРЯДОК
  використання коштів з державного бюджету, які
  виділяються для пошуку і впорядкування поховань
  жертв війни та політичних репресій


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету, які виділяються для пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування таких заходів Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1867:

  державний облік поховань жертв війни та політичних репресій;

  пошук і впорядкування військових поховань та поховань жертв війни (у тому числі перепоховання останків загиблих);

  пошук і впорядкування поховань жертв політичних репресій (у тому числі перепоховання останків загиблих);

  виконання відповідних міжнародних договорів України.

  3. Видатки, пов’язані з пошуком і впорядкуванням поховань жертв війни та політичних репресій, здійснюються у межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі.

  4. Головний розпорядник коштів державного бюджету провадить розподіл бюджетних коштів згідно з планом здійснення визначених у пункті 2 цього Порядку заходів, що розробляється Державною міжвідомчою комісією у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій на підставі відповідних пропозицій Кабінету Міністрів України,  центральних органів виконавчої влади, регіональних комісій у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, органів місцевого самоврядування, громадських організацій України.

  5. Головний розпорядник коштів державного бюджету делегує в установленому порядку функції державного замовника із здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти на відповідний рік державному підприємству “Центр”, яке виконує функції робочого апарату Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій.

  6. Бюджетні кошти за розподілом головного розпорядника спрямовуються на рахунок державного підприємства “Центр”, відкритий в органі Державного казначейства, відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  7. Закупівля товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти здійснюється державним підприємством “Центр” відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти”.

  Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів несе головний розпорядник коштів державного бюджету згідно із законодавством.

  __________________