• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 червня 2005 р. № 472

  ПЕРЕЛІК
  запасів, які використовуються з метою виробництва електроенергії,
  податковий облік приросту (убутку) балансової вартості яких
  здійснюється за наслідками звітного (податкового) року


  Назва запасів

  Позначення нормативно-технічної документації

  Ядерне паливо

  для реакторів типу

   

  ВВЕР-1000, ВВЕР-440, РВПК-1000

  Мазут топковий марки М-40, М-40В, М-100В, М-100 компонент

  ГОСТ 10585-75

  Вугілля, продукти збагачення вугілля та брикети

   

   

  Найменування басейну та зон (родовища)

  Марка, клас
  (за розмірами кусків у міліметрах)

  Вугілля кам’яне з Польщі

  код УКТ ЗЕД 2701 19 00 00

  Вугілля кам’яне з Росії

  код УКТ ЗЕД 2701 11 90 00

   

  код УКТ ЗЕД 2701 11 1000

  Донецький

  ГР 0-200 енергетичне

   

  ГКО 25-100

   

  ГКОМ 13-100

   

  ГСШ 0-13 збагачене

   

  ОСР 0-200 енергетичне

   

  ДР 0-200

   

  ДКОМ 13-100

   

  ДМСШ 0-25 відсів

   

  ДСШ 0-13 відсів

   

  ДСШ 0-13 збагачене

   

  ДГСШ 0-13 відсів коксівний

   

  ДГР 0-200 енергетичне

   

  ДГК 50-100

   

  ДГКОМ 13-100

   

  ДГ 0-100

   

  ДГ 25-50 концентрат

   

  Г 13-25 концентрат

   

  ДГО 25-50

   

  ДГОМ 13-50

   

  ДГМ 13-25

   

  ДГСШ 0-13 відсів

   

  ДГСШ 0-13 збагачене

   

  ДГ 0-13 концентрат

   

  ТР 0-200

   

  АРШ 0-200

   

  АК 50-100

   

  АКО 25-100

   

  А 0-100

   

  АШ 0-6 концентрат технологічний

   

  АШ 0-13 концентрат

   

  К концентрат 0-100

   

  К концентрат 0-50

   

  Ж концентрат 13-100

   

  Ж концентрат 0-13 енергетичний

   

  Ж концентрат 0-50

   

  Г концентрат 0-13 енергетичний

   

  АО 25-50

   

  АМ 13-25

   

  АС 6-13

   

  АШ 0-6 відсів

   

  АШ 0-6 збагачене

   

  Г концентрат 13-100

   

  Г концентрат 0-100

   

  Г концентрат 0-25 енергетичний

   

  ОС концентрат 0-100 енергетичний

   

  Д концентрат 0-100

   

  Д концентрат 13-100

   

  ДГ концентрат 0-100 енергетичний

   

   

   

  ДГ концентрат 13-100 енергетичний

   

  ДГ концентрат 0-25 енергетичний

   

  ДГ концентрат 0-13 енергетичний

   

  Т концентрат 0-100 енергетичний

   

  Т концентрат 13-100

   

  Т концентрат 0-13

   

  промисловий продукт усіх марок шлам усіх марок

  Львівсько-Волинський

  ДГР 0-200 енергетичний

   

  ГР 0-200 енергетичний

   

  ЖР 0-200 енергетичний

   

  ДГКОМ, ЖКОМ, ГКОМ, 0+10 мм енергетичний

   

  ДГКОМ, ЖКОМ, ГКОМ 0-10 мм енергетичний

  Придніпровський

  ІБР 0-200/300/

   

  брикет буровугільний

   

  бій брикету та брикетний дрібняк

   

  ___________________