• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 16 червня 2005 р. № 469

  Київ

  Про порядок використання у 2005 році коштів
  державного бюджету, що спрямовуються на заходи,
  пов’язані з проведенням приватизації державного майна

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Установити, що кошти, передбачені на 2005 рік у спеціальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою “Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна”, розподіляються Фондом державного майна за напрямами, визначеними, зокрема, Законом України “Про Державну програму приватизації”:

  забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі державних органів приватизації, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, програмної продукції;

  оплата послуг:

  Національної мережі аукціонних центрів, пов’язаних з проведенням спеціалізованих аукціонів за гроші, відкритих грошових регіональних аукціонів, аукціонів без оголошення ціни;

  інших сторонніх осіб та організацій, залучених до робіт, пов’язаних з передприватизаційною підготовкою, реструктуризацією, проведенням екологічного аудиту, приватизацією, наданням юридичних послуг;

  зберігачів та реєстраторів цінних паперів, уповноважених осіб, що займаються розміщенням цінних паперів на міжнародних ринках, послуг експертів та консультантів у процесі управління майном та майновими правами держави;

  радників (уповноважених осіб) під час підготовки пакетів акцій до продажу на конкурсах, відкритих торгах;

  пов’язаних з оцінкою майна під час приватизації (корпоратизації), що надаються суб’єктами оціночної діяльності;

   

  фінансування витрат на:

  функціонування галузевого державного архіву фінансових посередників Фонду;

  створення Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади;

  забезпечення міжнародної діяльності у сфері приватизації, в тому числі розрахунків за борговими зобов’язаннями;

  видання Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію та додатка до нього;

  навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації з пріоритетних напрямів діяльності Фонду, в тому числі з питань приватизації, управління об’єктами державної власності;

  провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності, пов’язаної з проведенням приватизації, висвітлення приватизаційних процесів у засобах масової інформації, підтримку веб-сайту Фонду;

  оплата господарських витрат та господарсько-договірних робіт (видатки, пов’язані з організацією зв’язку, утриманням та орендою транспортних засобів, орендою приміщень, у яких розташовані органи приватизації, витрати на формування та забезпечення збереження архівних документів Фонду, а також на підготовку таких документів для передачі до державного архіву, придбання інформаційно-довідкових та передплатних видань, науково-технічне опрацювання документації, канцелярські видатки, оплата ремонту приміщень, комунальних послуг, витрати на відрядження, представницькі витрати, оплата транспортних засобів, обладнання та інвентарю), які проводяться відповідно до договорів та в порядку, передбаченому законодавством з питань державних закупівель;

  виплата матеріального заохочення працівникам державних органів приватизації, а також соціально-побутове забезпечення.

  Перерахування коштів та здійснення видатків провадиться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

   Прем’єр-міністр України                        Ю. ТИМОШЕНКО

   

  Інд.25