• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 13 червня 2005 р. № 444

  ПОРЯДОК
  спрямування коштів, перерахованих державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” до спеціального фонду державного бюджету в рахунок погашення його заборгованості цільовому галузевому фонду створення
  ядерно-паливного циклу в Україні

  1. Цей Порядок визначає механізм спрямування коштів, перерахованих у 2005 році державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (далі — підприємство) до спеціального фонду державного бюджету в рахунок погашення заборгованості підприємства цільовому галузевому фонду створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 — 1999 років ядерне паливо, на створення власного виробництва ядерного палива і державну підтримку на часткове покриття витрат із собівартості продукції уранодобувного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”.

  2. Підприємство перераховує кошти до спеціального фонду державного бюджету до 15 числа поточного місяця і 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, рівними частинами згідно з помісячним розписом доходів державного бюджету.

  У грудні відрахування проводяться до 15 і 25 числа.

  Зазначені кошти перераховуються на рахунок з обліку доходів спеціального фонду державного бюджету, відкритий в Управлінні Державного казначейства у м. Києві.

  Контроль за своєчасним проведенням відрахувань здійснює Мінпаливенерго.

  3. Кошти, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету, спрямовуються відповідно до порядку обслуговування державного бюджету за видатками та в межах, передбачених помісячним розписом видатків спеціального фонду державного бюджету на 2005 рік, за напрямами, визначеними паспортами бюджетних програм:

  КПКВК 1101080 “Заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні”;

  КПКВК 1101330 “Державна підтримка на часткове покриття витрат із собівартості продукції уранодобувного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”.

  _____________________