• In English

 •  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  П О С Т А Н О В А

   

  від 8 червня 2005 р. № 425

   

  Київ

  Про затвердження Положення про роботу Змішаної
  українсько-румунської прикордонної комісії

  З метою забезпечення виконання Договору між Україною та Румунією про режим українсько-румунського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Положення про роботу Змішаної українсько-румунської прикордонної комісії (далі – Положення), від 25 лютого 2005 р.

  2. Міністерству закордонних справ повідомити в установленому порядку Румунську Сторону про затвердження Положення згідно з цією постановою.

   

   

   

   

   

    Прем'єр-міністр України         Ю. ТИМОШЕНКО

   

   

   

  Інд.31  Положення

  про роботу Змішаної українсько-румунської прикордонної комісії

   

  Створена відповідно до статті 21 Договору між Україною і Румунією про режим українсько-румунського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань, (далі – Договір), підписаного 17 червня 2003 року в м. Чернівці, Змішана українсько-румунська прикордонна комісія з перевірки проходження лінії державного кордону, (далі – Змішана прикордонна комісія), підготувала Положення про роботу Змішаної українсько-румунської прикордонної комісії, (далі - Положення), яке передбачене пунктом 7 статті 21 Договору.

   

  Розділ І

  Загальні положення

   

  Стаття 1

  Змішана прикордонна комісія складається з української і румунської делегацій, (далі – Сторони). До складу кожної делегації входить: голова делегації, його заступник та п’ять членів.

  Для виконання робіт на місцевості створюються Змішані робочі групи.

   

  Стаття 2

   1. Офіційними мовами засідань Змішаної прикордонної комісії та Змішаних робочих груп є українська та румунська мови.

  Усі протоколи складатимуться і підписуватимуться в двох оригінальних примірниках українською та румунською мовами, усі тексти мають бути рівно автентичними.

  2. Протоколи підписуються головами делегацій та скріплюються мастиковими печатками делегацій.

   

  Стаття 3

  Голови делегацій Змішаної прикордонної комісії письмово інформують один одного про призначення та зміни у складі своїх делегацій, призначення керівників Змішаних робочих груп та підгруп, експертів та фахівців, які залучаються до робіт.

   

  Стаття 4

   

  У разі відсутності голови делегації його обов'язки виконує заступник.

   

  Розділ II

  Завдання Змішаної прикордонної комісії

   

  Стаття 5

  Змішана прикордонна комісія з метою виконання завдань, визначених Договором:

  а) здійснює через кожні 7 років на сухопутних ділянках та через кожні 5 років на прикордонних водах спільну перевірку проходження лінії державного кордону;

  в) на основі результатів перевірок проходження державного кордону готує додатки і доповнення до чинних документів демаркації відповідно до положень цього Договору, а також статей 1 - 4 Договору між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Народної Румунської Республіки про режим радянсько-румунського державного кордону, співробітництво і взаємну допомогу з прикордонних питань, підписаного в Бухаресті 27 лютого 1961 року, Договору про відносини добросусідства і співробітництва між Україною і Румунією, підписаного в м. Констанца 2 червня 1997 року і Додаткової Угоди до нього, укладеної шляхом обміну листами між міністрами закордонних справ обох держав;

  с) готує матеріали щодо необхідності відновлення зруйнованих берегів прикордонних вод та повернення їхнього річища у попереднє положення відповідно до документів, зазначених у статті 1 Договору;

  d) у разі необхідності готує пропозиції про обмін ділянками територій, прилеглих до державного кордону;

  е) розв’язує питання щодо встановлення додаткових прикордонних знаків, переміщення тих, які є під загрозою знищення, або їх частин на безпечне місце;

  f) узгоджує технічні характеристики прикордонних знаків;

  g) виконує інші завдання щодо утримання лінії державного кордону;

  h) готує технічні інструкції для Змішаних робочих груп;

  i) створює Змішані робочі групи, які складаються з української та румунської підгруп, для виконання вимірювальних та інших робіт на місцевості, а також для виконання технічних камеральних робіт, визначає їх завдання, спрямовує і контролює їх діяльність;

   j) розробляє технічні вказівки щодо виконання спільних контрольних оглядів прикордонних знаків і просік та їх обслуговування.

   

  Стаття 6

  1. На період роботи з перевірки проходження лінії державного кордону членам Змішаної прикордонної комісії та особам, які залучаються нею до роботи, видаються посвідчення для перетинання державного кордону.

   2. Члени Змішаної прикордонної комісії та особи, запрошені для виконання робіт, не можуть бути позбавлені особистої свободи на території держави іншої Сторони; особисті речі, службові документи, технічні і транспортні засоби є недоторканними і звільняються від митних або інших зборів.

   

  Стаття 7

  Час, порядок та місце перетинання державного кордону членами Змішаної прикордонної комісії, експертами та іншими фахівцями, які виконують роботи на державному кордоні, визначаються Змішаною прикордонною комісією в кожному окремому випадку.

  Стаття 8

  1. Протоколи та технічні документи опрацьовані Змішаними робочими групами, затверджуються Змішаною прикордонною комісією.

  2. Керівники Змішаних робочих груп під час виконання завдань підтримують між собою безпосередній зв'язок, узгоджуючи свої дії з головами своїх делегацій.

   

  Розділ III

  Засідання Змішаної прикордонної комісії

   

  Стаття 9

  1. Чергові та позачергові засідання Змішаної прикордонної комісії проводяться стільки разів, скільки це необхідно, по черзі на території держав кожної із Сторін. Чергові засідання проводяться щонайменше двічі на рік.

  2. Голова делегації, який організовує засідання, надсилає запрошення голові іншої делегації за місяць до його початку, яке містить в собі пропозиції щодо місця і термінів його проведення, а також порядок денний засідання та склад делегації від Сторони, яка надсилає запрошення. Одночасно із запрошенням приймаюча Сторона надсилає проект протоколу засідання Змішаної прикордонної комісії.

  3. Голова делегації, яку запрошують, повинен за 14 днів до початку чергового засідання повідомити склад делегації, час та місце прибуття, а також пропозиції, пов'язані з порядком денним. У разі, якщо запропонований термін засідання не задовольняє, у відповіді пропонується інша дата проведення засідання.

   

  Стаття 10

  1. Змішана прикордонна комісія, за згодою голів, може обговорювати інші питання, що належать до її компетенції, але не внесені до порядку денного.

  2. Змішана прикордонна комісія може розглядати деякі питання безпосередньо на державному кордоні відповідно до пунктів 11 – 12 статті 21 Договору.

  3. У необхідних випадках голови делегацій на підставі взаємної домовленості можуть надавати розпорядження керівникам Змішаних робочих груп поза засіданнями. Ці розпорядження включаються до протоколу наступного засідання Змішаної прикордонної комісії.

  4. Делегації обмінюватимуться даними топогеодезичної мережі, картографічними і аерофотограметричними матеріалами 5-кілометрової смуги уздовж лінії державного кордону, а також документами, які, згідно з внутрішнім законодавством Сторін, мають гриф “таємно” або “класифіковано”.

              Сторони зобов’язані надавати отриманим матеріалам та інформації рівнозначний гриф і рівень захисту.

   Жодна з Сторін не має права передавати третій стороні ці матеріали та інформацію без попередньої письмової згоди тієї Сторони, яка надала відповідні матеріали й інформацію.

   

  Стаття 11

  У разі, якщо Змішана прикордонна комісія не зможе дійти згоди у розв’язанні будь-якої проблеми, вона вирішуватиметься дипломатичними каналами.

   

  Стаття 12

  Змішана прикордонна комісія за результатами проведеної перевірки проходження лінії державного кордону готує такі документи:

  - Протокол – опис проходження лінії державного кордону між Україною та Румунією;

  - Альбом топографічних карт державного кордону між Україною та Румунією;

  - Протоколи прикордонних знаків, які встановлені на державному кордоні між Україною та Румунією, з топографічними схемами – крокі;

  - Список координат прикордонних знаків;

  - Заключний протокол спільної перевірки проходження державного кордону між Україною та Румунією.         

  Прикордонні документи, підготовлені Змішаною українсько-румунською прикордонною комісією за результатами перевірки проходження лінії державного кордону, укладаються у двох примірниках, кожний українською та румунською мовами, і набувають чинності з дати отримання останньої нотифікації про виконання внутрішньодержавних процедур.

   

  Стаття 13

  Заключний протокол спільної перевірки проходження державного кордону між Україною та Румунією скріплюється мастиковими печатками обох делегацій, а нові прикордонні документи спільної перевірки скріплюються металевими печатками обох делегацій.

   

  Стаття 14

  1. Делегації користуються мастиковими і металевими печатками, виготовленими відповідно до внутрішніх законодавств України та Румунії, та обмінюються їх відбитками.

  2. Текст на мастиковій і металевій печатках української делегації:
  „Змішана українсько-румунська прикордонна комісія - Українська делегація”.

   3. Текст на мастиковій і металевій печатках румунської
  делегації:
  “România - Şeful delegaţiei române”; “Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană”, у перекладі - „Румунія - Керівник румунської делегації” – „Змішана румунсько-українська прикордонна комісія”.

   

   

   

   

   

  Розділ IV

  Заключні положення

   

  Стаття 15

  1. Кожна Сторона покриває свої витрати самостійно.

              2. Витрати, пов’язані з перевіркою і позначенням лінії державного кордону, Сторони покривають порівну.

   

  Стаття 16

  1. Місце розташування української делегації:

  Адміністрація Державної прикордонної служби України

  01034, Київ – 34,

  вул. Володимирська, 26

  тел. (38044) 239-85-11

  факс (38044) 239-84-80

  e-mail: OGavrasev@pvu.gov.ua

  2. Місце розташування румунської делегації:

  Генеральний Інспекторат Прикордонної поліції

  Бухарест,

  вул. Резуаре, 2-4

  тел. (04021) 413-21-16

  факс (04021) 413-21-16

  e-mail: d4.s2.igpf@mai.gov.ro

  3. У разі зміни адрес, номерів телефонів, телефаксів та електронної пошти голови делегацій терміново інформують про це один одного письмово.

   

  Стаття 17

  1. Це Положення затверджується Урядами України та Румунії.

  2. Змішана прикордонна комісія за взаємною домовленістю може вносити зміни та доповнення до цього Положення, які оформляються окремими протоколами, що становитимуть невід’ємну частину Положення, та які набувають чинності в порядку, визначеному пунктом 1 цієї статті.

  3. Це Положення втрачає чинність одночасно з Договором.

   

  Це Положення складено у двох примірниках, кожен українською та румунською мовами, при цьому обидва тексти є автентичні.       

   

  Вчинено у м. Яси, ” 25” лютого 2005 р.

   

  Голова української делегації

  Змішаної українсько-румунської прикордонної комісії

  генерал-майор

   

   

  Борис Трегубов

   

  Голова румунської делегації

  Змішаної українсько-румунської прикордонної комісії

  Головний квестор поліції Румунії

   

   

  Замфір Джанте