• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 8 червня 2005 р. 433

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться у додатки до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
  1999 р. № 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2469; 2000 р., № 6, ст. 213, ст. 216, № 30, ст. 1277, № 34, ст. 1455,  № 49, ст. 2126; 2001 р., № 11, ст. 433, № 35, ст. 1628,  № 39, ст. 1767; 2002 р., № 31,
  ст. 1479, № 51, ст. 2310; 2003 р., № 21, ст. 920, № 31, ст. 1612, № 47, ст. 2443;
  2004 р., № 17, ст. 1195, № 22, ст. 1500, № 27, ст. 1774, № 36, ст. 2406, № 44,
  ст. 2899, № 46, ст. 3026; 2005 р., № 9, ст. 469):  1) у додатку 1:

  позиції:

  "Керівник Головної служби Секретаріату Президента України, керівник Секретаріату Державного управління справами 

  350

  Перший заступник Керівника Головної служби Секретаріату Президента України 

  345

  Заступник Керівника Головної служби Секретаріату Президента України, заступник керівника Секретаріату Державного управління справами 

  340

  Керівник Служби Секретаріату Президента України 

  345

  Перший заступник Керівника Служби, керівник департаменту Секретаріату Президента України 

  340

  Заступник Керівника Служби, перший заступник керівника департаменту Секретаріату Президента України 

  330"

  викласти у такій редакції:

  "Керівник Головної служби Секретаріату Президента України 

  360

  Перший заступник Керівника Головної служби Секретаріату Президента України 

  355

  Заступник Керівника Головної служби Секретаріату Президента України

  350

  Керівник Служби Секретаріату Президента України, Керівник Секретаріату Державного управління справами 

  350

  Перший заступник Керівника Служби Секретаріату Президента України

  345

  Заступник Керівника Служби Секретаріату Президента України

  340";

   

  доповнити додаток після позиції:

  "Заступник Керівника Служби Секретаріату Президента України 

  340"

  позиціями такого змісту:

  "Керівник департаменту Секретаріату Президента України, заступник Керівника Секретаріату Державного управління справами 

  340

  Перший заступник керівника департаменту Секретаріату Президента України 

  335";

  позиції:

  "Заступник керівника департаменту Секретаріату Президента України 

  320";

  "Завідувач відділу; завідувач канцелярії Президента України 

  330

  Заступник завідувача відділу 

  320

  Завідувач відділу в складі управління 

  310-320

  Заступник завідувача відділу в складі управління 

  310

  Завідувач сектору; завідувач групи Секретаріату Президента України 

  300"

  викласти у такій редакції:

  "Заступник керівника департаменту Секретаріату Президента України 

  330";

  "Завідувач канцелярії, приймальні Президента України 

  330

  Заступник завідувача канцелярії, приймальні Президента України 

  325

  Завідувач відділу в складі служби, департаменту, управління 

  315-320

  Заступник завідувача відділу в складі служби, департаменту, управління 

  310

  Завідувач сектору, групи 

  300";

   

   

  2) у додатку 6:

  а) виключити такі позиції:

  "Начальник Головного управління

  240-260

  230-250

  −";

  "Начальник управління у складі Головного управління

  230-240

  210-230

  −";

  "Головний економіст-фінансист Мінфіну

  165-185

  −";

  "Провідний економіст-фінансист Мінфіну

  145-165

  −";

  б) у графі "Посада" слова

  "Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами, керівник служби Міністра",

  "Начальник відділу у складі Головного управління, управління, підвідділу у складі самостійного відділу, помічник керівника

  Помічник заступника керівника, завідувач сектору"

  замінити словами

  "Начальник самостійного управління, самостійного відділу",

  "Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, помічник керівника

  Помічник заступника керівника, завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу";

  в) доповнити додаток після позиції:

  "Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, помічник керівника

  195-220

  190-210

  185-200

  180-195"

  позицією:

  "Завідувач самостійного сектору

  185-210

  180-200

  175-190

  170-180";

  3) у додатку 6¹:

  а) у графі "Посада" слова

  "Керівник департаменту, начальник Головного управління

  Начальник управління, самостійного відділу, керівник служби Міністра

  Начальник відділу у складі управління, помічник керівника

  Завідувач сектору, помічник заступника керівника"

  замінити словами

  "Директор департаменту

  Начальник самостійного управління, самостійного відділу

  Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, помічник керівника

  Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу; помічник заступника керівника";

  б) доповнити додаток після позиції:

  "Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, помічник керівника

  270-280"

  позицією:

   

  "Завідувач самостійного сектору

  265-270";

   

   

  4) у графі "Посада" додатка 7 слова

  "Начальник головного управління, начальник департаменту

  Начальник управління

  Начальник управління в складі головного управління, начальник управління у складі департаменту, начальник самостійного відділу

  Начальник відділу у складі головного управління, департаменту, управління"

  замінити словами

  "Директор департаменту

  Начальник самостійного управління

  Начальник самостійного відділу

  Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, завідувач самостійного сектору";

  доповнити графу після слів "Завідувач сектору" словами "у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу";

  5) у графі "Посада" додатка 8 слова

  "Начальник управління

  Начальник управління в складі департаменту, начальник самостійного відділу

  Начальник відділу у складі департаменту, управління"

  замінити словами

  "Начальник самостійного управління

  Начальник самостійного відділу

  Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, завідувач самостійного сектору";

  доповнити графу після слів "Завідувач сектору" словами "у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу";

  6) у додатку 9:

  а) виключити позицію:

  "Перший заступник начальника Головного управління податкової міліції, перший заступник начальника департаменту 

  300";

  б) у графі "Посада":

  слова "начальник департаменту" замінити словами "директор департаменту";

  доповнити графу після слів "Начальник самостійного управління, заступник начальника Головного управління податкової міліції" словами "директора департаменту";

  слова "Начальник оперативного бюро, начальник управління, самостійного відділу, начальник штабу у складі Головного управління податкової міліції, начальник управління у складі департаменту" виключити;

  слова

  "Начальник відділу у складі управління головного управління, начальник відділу у складі управління департаменту, самостійного управління, помічник начальника управління, головний інспектор податкової міліції

  Начальник відділення, начальник чергової частини, старший слідчий в особливо важливих справах, головний державний податковий ревізор-інспектор"

  замінити словами

  "Начальник відділу в складі головного управління, департаменту, самостійного управління, головний інспектор податкової міліції

  Завідувач сектору в складі головного управління, департаменту, самостійного управління, старший слідчий в особливо важливих справах, головний державний податковий ревізор-інспектор";

  7) у графі "Посада" додатка 12 слова

  "Начальник управління, самостійного відділу

  Начальник відділу у складі управління, підвідділу у складі самостійного відділу

  Начальник сектору, помічник, радник керівника"

  замінити словами

  "Начальник самостійного управління, самостійного відділу

  Начальник відділу в складі самостійного управління

  Завідувач самостійного сектору, помічник, радник керівника";

  8) у графі "Посада" додатка 13 слова

  "Начальник управління, відділу, іншого структурного підрозділу",

  "Начальник сектору у складі: відділу, іншого структурного підрозділу

  Завідувач сектору апарату, помічник голови державної адміністрації, радник, консультант, завідувач прес-служби"

  замінити словами

  "Начальник управління, відділу",

  "Завідувач самостійного сектору

  Помічник голови державної адміністрації, радник, консультант";

  9) у додатку 14:

  а) у графі "Посада":

  після слів "Керівники самостійних: управління, відділу, іншого структурного підрозділу” доповнити словами "які є юридичними особами";

   

   

  слова

  "Начальник управління, відділу у складі головного управління

  Начальник відділу у складі управління, підвідділу у складі самостійного відділу"

  замінити словами

  "Начальник управління, відділу

  Начальник відділу в складі управління";

  б) доповнити додаток після позиції:

  "Начальник відділу у складі управління

  165-180

  150-165

  145-155"

  позицією:

   

   

   

  "Завідувач самостійного сектору

  155-170

  145-155

  140-150";

  10) доповнити додаток 18 після позиції:

  "Начальник відділу, державний реєстратор  

  150-170

  140-160"

  позицією:

   

   

  "Завідувач сектору

  140-150

  130-140";

  11) у додатку 19:

  а) у графі "Посада" слова "Начальник відділу у складі управління, відділення" замінити словами "Начальник відділу";

  б) доповнити додаток після позиції:

  "Начальник відділу

  140-150

  130-140"

  позицією:

   

   

  "Завідувач сектору

  130-140

  125-130";

  12) у графі "Посада" додатка 24:

  слова "Начальник управління" замінити словами "Керівник: управління, відділу, які є юридичними особами";

  слова "Заступник начальника відділу, начальник сектору" замінити словами "Завідувач сектору";

  13) у додатку 52:

  а) виключити такі позиції:

  "Начальник головного управління

  240-260";

  "Начальник управління у складі головного управління

  220-240";

  б) у графі "Посада":

  слова "Начальник управління, самостійного відділу, керуючий справами" замінити словами "Начальник самостійного управління, самостійного відділу";

   

   

  слова "Начальник відділу у складі управління, керівник групи спеціалістів при заступнику Голови – державному уповноваженому, керівник групи спеціалістів при державному уповноваженому" замінити словами "Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління";

  доповнити графу після слів "Завідувач сектору" словами "в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу";

  в) доповнити додаток:

  після позиції:

  "Державний уповноважений

  330"

  позицією:

  "Директор департаменту

  290-300";

  після позиції:

  "Начальник відділу у складі департаменту,

  самостійного управління

  195-220"

  позицією:

  "Завідувач самостійного сектору

  185-210";

  14) графу "Посада" додатка 53  після слів "Помічник голови територіального відділення" доповнити словами "завідувач самостійного сектору";

  15) додаток 54 після позиції:

  "Начальник відділу

  165-180

  150-165

  145-155"

  доповнити позицією:

   

   

   

  "Завідувач самостійного сектору

  155-165

  140-150

  135-145";

  16) додаток 55 виключити;

  17) у додатку 57:

  а) доповнити додаток після позиції:

  "Заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління 

  340"

  позицією:

  "Директор департаменту

  310";

  б) у графі "Посада" слова

  "Начальник управління, самостійного відділу

  Начальник відділу в складі управління, підвідділу в складі самостійного відділу"

  замінити словами

  "Начальник самостійного управління

  Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, завідувач самостійного сектору";

   

  в) доповнити додаток:

  після позиції:

  "Начальник самостійного управління

  300"

  позицією:

   

  "Начальник самостійного відділу

  270-290";

  після позиції:

  "Помічник Голови Головного контрольно-ревізійного управління

  260-270"

  позицією:

   

  "Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу

  250-260";

  18) додаток 58 викласти у редакції, що додається;

  19) у додатку 59:

  а) виключити позицію:

  "Начальник підвідділу в складі відділу

  230-250

  230-250

  230-245

  220-240";

  б) доповнити додаток після позиції:

  "Помічник начальника контрольно-ревізійного управління

  230-250

  230-250

  230-245

  220-240"

  позицією:

  "Завідувач сектору

  220-240

  220-240

  220-235

  220-230";

  20) додаток 60 викласти у редакції, що додається;

  21) у графі "Посада" додатка 61 слова "Начальник підвідділу" замінити словами "Завідувач сектору";

  22) у графі "Посада" додатка 62 слова "Начальник підвідділу" замінити словами "Завідувач сектору";

  23) у додатку 64:

  а) виключити позицію:

  "Начальник управління

    280-290";

  б) доповнити графу "Посада" після слів "Начальник відділу, заступник начальника відділу примусового виконання рішень" словами "завідувач сектору";

  24) у додатку 68:

  а)  виключити позицію:

  "Начальник управління у складі департаменту

  290-300";

   

  б) у графі "Посада" слова

  "Начальник відділу у складі управління, помічник голови

  Завідуючий сектором"

  замінити словами

  "Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, помічник голови

  Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу";

  в) доповнити додаток після позиції:

  "Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, помічник голови

  270-280"

  позицією:

  "Завідувач самостійного сектору

  265-270";

  25) у додатку 69:

  а) доповнити додаток після позиції:

  "Голова Комісії

  375"

  позицією:

   

  "Керівник апарату

  365";

  б) виключити такі позиції:

  "Виконавчий секретар Комісії

  365";

  "Заступник Виконавчого секретаря 

  345";

  в) у графі "Посада":

  слова "перший заступник Виконавчого секретаря" виключити;

  слова

  "Начальник управління, самостійного відділу

  Начальник відділу у складі управління, помічник Голови Комісії

  Помічник члена Комісії, Виконавчого секретаря, заступника Виконавчого секретаря, завідувач сектору"

  замінити словами

  "Начальник самостійного управління, самостійного відділу

  Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, помічник Голови Комісії

  Помічник члена Комісії, керівника апарату, заступника керівника апарату, завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу";

   

   

  г) доповнити графу після позиції:

  "Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, помічник Голови Комісії

  265-275"

  позицією:

   

  "Завідувач самостійного сектору

  260-265";

  26) доповнити додаток 70 після позиції:

  "Начальник відділу у складі управління

  215-230

  215-230

  205-215

  200-220"

  позицією:

   

   

   

   

  "Завідувач сектору

  200-210

  200-210

  195-205

  190-200".

  2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня
  2004 р. № 497 "Про умови грошового забезпечення посадових осіб та оплати праці працівників митної служби" (Офіційний вісник України, 2004 р., № 16, ст. 1114):

  1) у графі "Найменування посади":

  слова "Начальник управління" замінити словами "Начальник самостійного управління";

  слова "Начальник відділу в складі управління" замінити словами "Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління";

  доповнити графу після слів "Завідувач сектору" словами "в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу";

  2) доповнити додаток після позиції:

  "Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління

  238-277"

  позицією:

   

  "Завідувач самостійного сектору

  225-250".

  ________________  Додаток 58
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 13 грудня 1999 р. № 2288
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  â³ä 8 червня 2005 ð. ¹ 433)   

   

  СХЕМА
  посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
  Головного контрольно-ревізійного управління

   

  Посада

  Місячний посадовий оклад, гривень

  Директор департаменту

  310

  Начальник самостійного управління 

  300

  Начальник самостійного відділу

  270-290

  Начальник відділу в складі департаменту, самостійного управління, завідувач самостійного сектору

  260-270

  Завідувач сектору в складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу

  250-260

  Головний спеціаліст

  230-240

  Провідний спеціаліст

  210-220

  Спеціаліст I категорії

  190-210

  Спеціаліст II категорії 

  170-190

   

   

   

   

  _________________________________  Додаток 60
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 13 грудня 1999 р. № 2288
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  â³ä 8 червня 2005 ð. ¹ 433)

   

   

  СХЕМА
  посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
  контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,
  областях, мм. Києві та Севастополі


   

  Посада

  Місячний посадовий оклад, гривень

   

  Автономна

  за групами областей

   

  Республіка Крим

  поза групою, м. Київ

  І

  ІІ, м. Севастополь

  Начальник відділу

  270-280

  270-280

  240-260

  230-250

  Завідувач сектору

  230-250

  230-250

  230-245

  220-240

  Головний спеціаліст

  190-210

  190-210

  190-210

  190-210

  Провідний спеціаліст

  180-190

  180-190

  180-190

  180-190

  Спеціаліст І категорії

  170-180

  170-180

  170-180

  170-180

  Спеціаліст ІІ категорії

  150-170

  150-170

  150-170

  150-170