• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 8 червня 2005 р. № 435

  ПЕРЕЛІК
  послуг з виховання та навчання, операції з надання яких
  звільняються від обкладення податком на додану вартість

   1. Послуги з виховання та навчання дітей, які надаються дитячими музичними та художніми школами, школами мистецтв, будинками культури (гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, у гуртках (факультативах) — іноземних мов, комп'ютерної підготовки).

   2. Утримання, виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах як в межах обсягу, установленого навчальними планами і програмами, так і понад зазначений обсяг.

   3. Послуги з усіх видів освітньої діяльності, які надаються загальноосвітніми навчальними закладами I – III ступеня.

   4. Послуги з усіх видів освітньої діяльності, які надаються професійно-технічними навчальними закладами.

   5. Послуги з усіх видів освітньої діяльності, які надаються вищими навчальними закладами, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти.

   6. Навчання слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів.

   7. Повторне вивчення відрахованими студентами (курсантами) окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів.

   8. Навчання аспірантів і докторантів.

   9. Приймання кандидатських іспитів.

   10. Наукові консультації для осіб, що підвищують кваліфікацію самостійно.

   11. Довузівська підготовка.

   12. Лекторії з питань науки і техніки, культури та мистецтва, фізичної культури і спорту, правових знань, туризму і краєзнавства.

   13. Консультації для учнів, вихованців, студентів, курсантів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, аспірантів, докторантів.

   14. Організація літніх мовних курсів, шкіл, семінарів; групові та індивідуальні заняття фізичною культурою та спортом на стадіонах, у спортзалах, плавальних басейнах, тенісних кортах для дітей, учнів і студентів.

  _____________________