• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  8 червня 2005 р. №432

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
  від 22 січня 2005 р. № 89

  1. У вступній частині постанови слова і цифри “пунктів 3, 4, 6 — 13 статті 42” замінити словами і цифрами “пунктів 3 — 5, 8, 9, 11, 12,
  49 — 51 статті 45”.

  2. Підпункт 2 пункту 2 постанови викласти в такій редакції:

  “2) внесе відповідні зміни до алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії з урахуванням того, що державне підприємство “Енергоринок” сплачує збір виходячи з фактично оплачених обсягів електричної енергії, відпущених у відповідному звітному періоді, не пізніше наступного дня після отримання плати за них”.

  3. В абзаці другому пункту 3 слово і цифри “статті 42” замінити словом і цифрами “статті 45”.

  4. В абзаці другому пункту 5 Порядку зарахування та використання надходжень від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, затвердженому зазначеною постановою, слова і цифри “пунктами 3, 4, 6 — 13  статті 42” замінити словами і цифрами “пунктами 3 — 5, 8, 9, 11, 12, 49 — 51 статті 45”, слова “підпорядкованих установ” — словами “юридичних осіб”.

  _____________________