• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 червня

  2005 р. № 429

  ЗМІНИ,
  що вносяться у додаток до постанови
  Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71

  1. У розділі I:

  1) у графі “Вид використання”:

  назву графи викласти у такій редакції:

  “Вид комерційного використання фонограм і відеограм”;

  пункт 2 викласти у такій редакції:

  “2. Публічне виконання опублікованих з комерційною метою фонограм та їх примірників, публічна демонстрація опублікованих з комерційною метою відеограм та їх примірників у місцях з платним і безоплатним входом”;

  у пунктах 3—5 слова “та ретрансляція (повторне публічне сповіщення)” замінити словами “(публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції”;

  2) пункт 1 розділу виключити.

  2. У розділі II:

  1) у пункті 5:

  після слів “підприємства та організації” доповнити словом “торгівлі”;

  слова “публічне сповіщення та ретрансляцію” замінити словами “публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції”;

  2) доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:

  “7. Доходи, зазначені у розділі I цього додатка, визначаються згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку”.

  _____________________