• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 червня 2005 р. № 424

  Київ

  Про обчислення і внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок обчислення і внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, що додається.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  3. Установити, що суми рентної плати за транспортування нафти і нафтопро­дуктів магістральними нафтопроводами та продуктопроводами, транзитне транс­портування трубопроводами природного газу та аміаку територією України у зв’яз­ку з їх перерахунком за період з дня набрання чинності Законом України від 25 березня 2005 р. № 2505-IV “Про вне­сення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та де­яких інших законодавчих актів” до дня набрання чинності цією постановою включаються до податкового зобов’язання того звітного місяця, в якому набирає чинності ця постанова.

  Прем’єр-міністр України           Ю. ТИМОШЕНКО

  Інд.37