• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 26 травня 2005 р. № 388

  Київ

  Про внесення змін до Порядку використання
  коштів державного бюджету для надання
  підтримки новоствореним фермерським
  господарствам та фермерським господарствам
  з відокремленими садибами  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2269), такі зміни:

  у пункті 1 слова “на безповоротній основі та на конкурсних засадах на поворотній основі” замінити словами “на безповоротній основі за бюджетною програмою “Фінансова підтримка фермерських господарств” та на конкурсних засадах на поворотній основі за бюджетною програмою “Надання кредитів фермерським господарствам”;

  друге речення абзацу другого пункту 2 виключити.

    Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

  Інд.22