• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  28 травня 2005 р. № 403

  ПОРЯДОК
  використання у 2005 році коштів державного бюджету, які виділяються виробникам лікарських засобів на компенсацію додаткових витрат, пов’язаних із зміною ставки акцизного збору на спирт етиловий

  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2005 році коштів державного бюджету, які виділяються виробникам лікарських засобів на компенсацію додаткових витрат, пов’язаних із зміною ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

  виробники лікарських засобів — суб’єкти господарювання, які одержали ліцензію на право виготовлення лікарських засобів;

  гарантія банку — спосіб забезпечення виконання зобов’язань виробника лікарських засобів, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошове зобов’язання цього виробника, оформлене в письмовій формі, перед виробником спирту етилового сплатити суму акцизного збору за спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів, без врахування відсотків за відстрочення податкового зобов’язання до 90 календарних днів;

  додаткові витрати — сума акцизного збору, що підлягає сплаті виробником лікарських засобів виробнику спирту етилового, за спирт,  отриманий від виробника та використаний на виготовлення лікарських засобів, обчислена відповідно до ставки, встановленої статтею 1 Закону України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої”;

  компенсація — відшкодування з державного бюджету додаткових витрат;

  лікарські засоби — лікарські засоби, в тому числі компоненти крові та виготовлені з них препарати, спиртові або водно-спиртові настої, які реалізуються у флаконах з медичного скла об'ємом не більш як 100 куб. сантиметрів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

  додаткові витрати — сума акцизного збору, що підлягає сплаті виробником лікарських засобів виробнику спирту етилового, за спирт, використаний на виготовлених лікарських засобів, відповідно до ставки, встановленої статтею 1 Закону України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої”;

  компенсація — відшкодування з державного бюджету додаткових витрат;

  гарантія банку — спосіб забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошове зобов’язання, оформлене в письмовій формі, перед органом державної податкової служби за місцем реєстрації виробника лікарських засобів сплатити суму акцизного збору за спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів, без врахування відсотків за відстрочення податкового зобов’язання до 90 днів у межах бюджетних асигнувань за відповідною бюджетною програмою.

  3. Дозвіл на відпуск спирту етилового з акцизного складу видається його виробнику представником органу державної податкової служби на цьому складі за умови сплати виробником лікарських засобів вартості спирту. При цьому виробник лікарських засобів надає виробнику спирту гарантію банку на суму додаткових витрат, а орган державної податкової служби за місцем реєстрації виробника спирту надає йому в установленому порядку відстрочку сплати акцизного збору строком до 90 календарних днів після відвантаження спирту виробнику лікарських засобів.

  4. Додаткові витрати виробників лікарських засобів підлягають компенсації без врахування відсотків за відстрочення податкового зобов’язання в межах бюджетних асигнувань за бюджетною програмою “Компенсація виробникам  додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням з 1 січня 2004 р. ставки акцизного збору на спирт етиловий, що використовується для виготовлення лікарських засобів”.

  головним розпорядником бюджетних коштів за якою є МОЗ.

  5. Компенсація додаткових витрат виробникам лікарських засобів здійснюється за умови:

  укладення договору між виробником спирту етилового та виробником лікарських засобів, в якому передбачаються зобов’язання виробника лікарських засобів перед виробником спирту сплатити процентів відсотки за відстрочення податкового зобов’язання та надати гарантію банку із сплати суми додаткових витрат;.

  перерахування виробником лікарських засобів на рахунок виробника спирту етилового вартості отриманого на підставі наряду спирту виходячи з його обсягу;

  визначення в відпускної ціни лікарського засобу без включення до неї додаткових витрат виробникома; лікарських засобів при формуванні відпускної ціни на лікарські засоби, які компенсуються з бюджету;

   

  надання виробником лікарських засобів розпоряднику бюджетних коштів одного примірника довідки органу державної податкової служби за місцем реєстрації цього виробника про цільове використання спирту етилового і лікарських засобів та визначення відпускної ціни лікарського засобу на з дотриманням установлених вимог (далі — довідка). Другий примірник примірник довідки залишається у виробника лікарських засобів.

  Форма довідки та порядок її видачі затверджується Державною податковою адміністрацією.

  6. Складання вВиробником лікарських засобів складає розрахуноку додаткових витрат які підлягають компенсації за рахунок державного бюджету (далі — розрахунок), та звіт про обсяги виготовлення лікарських засобів з використанням отриманого спирту етилового відповідно до норм, затверджених в установленому порядку (далі — звіт), за формами, що затверджуюється МОЗ за погодженням з Мінфіном.

  8. Розрахунок та і зЗвіт складаються у двох примірниках, засвідчуються підписами керівника та головного бухгалтера виробника лікарських засобів, а також йогоскріпленими печатками. Один примірник розрахунку та звіту подається розпоряднику коштів державного бюджетних коштіву, другий примірник залишається у виробника лікарських засобів.

  Розпорядник бюджетних коштів перевірки затверджує зЗвіт, на підставі якого подає .

  9. Після виконання вимог пункту 7 цього Порядку відповідний розпорядник коштів державного бюджету протягом трьох днів після отримання документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, подає Державному казначейству платіжне доручення на перерахування суми компенсації додаткових витрат виробнику лікарських засобів.

  107. Державне казначейство протягом двох днів після одержання платіжного доручення від відповідного розпорядника коштів державного бюджету перераховує їх кошти на відповідний рахунок виробника лікарських засобів у встановленому порядку та в межах бюджетних асигнувань.

   

  _________________