• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 31 травня 2005 р. №169-р

  Київ

  Про дружнє врегулювання у справі
  в Європейському Суді з прав людини

  1. З метою дружнього врегулювання у справі “Гонгадзе проти України”, що розглядається Європейським Судом з прав людини, вважати за доцільне підписати Декларацію про дружнє врегулювання у цій справі у редакції, що додається.

  Уповноваженому у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини Лутковській В. В. підписати зазначену Декларацію.

  2. Мінфіну сплатити кошти на виконання Декларації про дружнє врегулювання після винесення Європейським Судом з прав людини рішення про дружнє врегулювання у справі “Гонгадзе проти України” за бюджетною програмою КПКВК 3511280 “Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України”.

   

  Премєр-міністр                               Ю. ТИМОШЕНКО

  Інд.31  ECHR-LE16.0aG                                                                                                 DT/vt

   

  ДРУГА СЕКЦІЯ

   

  СПРАВА “ГОНГАДЗЕ ПРОТИ УКРАЇНИ”
  (заява № 34056/02)

   

  ДЕКЛАРАЦІЯ

  1. Виступаючи в якості представника заявниці, я, адвокат  Сілвія Преусс Лауззінотте, хочу зазначити, що Уряд України шкодує з приводу тих дій, що призвели до подання заяви з приводу зникнення і вбивства чоловіка пані Гонгадзе.

  2. Уряд України визнав, що неналежне розслідування обставин цієї справи, як-то заяв про загрозу життю, подальше зникнення та вбивство, становить порушення статей 2, 3 і 13 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, беручи до уваги біль та страждання, спричинені заявниці та її родині.

  3. Я зазначаю, що Уряд України зобов’язується вжити всіх необхідних заходів до продовження ретельного розслідування обставин вбивства п. Г. Гонгадзе з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у скоєнні злочину, та забезпечуватиме в майбутньому дотримання вимог, передбачених положеннями зазначених статей. Незважаючи на результат розслідування Уряд зобов’язується забезпечити вжиття в подальшому всіх відповідних заходів з метою досягнення результату цього розслідування.

  4. Також хочу зазначити, що Уряд України готовий добровільно сплатити пані Мирославі Гонгадзе суму в розмірі 100 000 євро (сто тисяч євро) як доказ дружнього врегулювання зазначеної вище справи, що в даний час розглядається Європейським Судом з прав людини. Ця сума включає відшкодування будь-яких матеріальних збитків і моральної шкоди, а також усіх витрат. Кошти будуть сплачені протягом трьох місяців з моменту повідомлення про винесення Європейським Судом рішення відповідно до статті 39 Конвенції. Після закінчення вказаного терміну на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної ставки за кредитом Європейського Центрального Банку протягом всього періоду прострочення плюс 3 відсоткових пункти.

  5. Від імені заявниці я приймаю цю пропозицію. Заявниця втрачає право на будь-які скарги проти України стосовно фактів за поданою заявою. Прийняття цієї пропозиції означає остаточне вирішення цієї справи.

  6. Цю Декларацію складено в рамках дружнього врегулювання, досягнутого між Урядом України та заявницею.

  7. Від імені заявниці я також зобов’язуюсь не вимагати передачі справи на розгляд Великої Палати згідно § 1 статті 43 Конвенції після того, як Європейський Суд винесе рішення у цій справі.

   

  Від імені заявниці

  ___________________  __________________

  (місце)          (дата)

  ____________________     ECHR-LE16.0aG                                                                                                 DT/vt

   

  ДРУГА СЕКЦІЯ

   

  СПРАВА “ГОНГАДЗЕ ПРОТИ УКРАЇНИ”
  (заява № 34056/02)

   

  ДЕКЛАРАЦІЯ

  1. Уряд України шкодує з приводу тих дій, що призвели до подання заяви з приводу зникнення і вбивства чоловіка пані Гонгадзе.

  2. Визнаємо, що неналежне розслідування обставин цієї справи, як-то заяв про загрозу життю, подальше зникнення та вбивство, становить порушення статей 2, 3 і 13 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, беручи до уваги біль та страждання, спричинені заявниці та її родині.

  3. Уряд України зобов’язується вжити всіх необхідних заходів до продовження ретельного розслідування обставин вбивства п. Г. Гонгадзе з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у скоєнні злочину, та забезпечуватиме в майбутньому дотримання вимог, передбачених положеннями зазначених статей. Незважаючи на результат розслідування Уряд зобов’язується забезпечити вжиття в подальшому всіх відповідних заходів з метою досягнення результату цього розслідування.

  4. Я, Валерія Лутковська, Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини, заявляю, що Уряд України готовий добровільно сплатити пані Мирославі Гонгадзе суму в розмірі 100 000 євро (сто тисяч євро) як доказ дружнього врегулювання зазначеної вище справи, що в даний час розглядається Європейським Судом з прав людини. Ця сума сплачується з метою відшкодування будь-яких матеріальних збитків і моральної шкоди, а також усіх витрат. Кошти будуть сплачені протягом трьох місяців з моменту повідомлення про винесення Європейським Судом рішення відповідно до статті 39 Конвенції та не оподатковуватимуться згідно із законодавством України. В разі неспроможності сплатити цю суму протягом трьохмісячного строку Уряд зобов'язується сплатити з моменту закінчення цього періоду до моменту врегулювання простий відсоток у розмірі граничної ставки за кредитом Європейського Центрального Банку протягом всього періоду прострочення плюс 3 відсоткових пункти. Виплата становитиме остаточне вирішення цієї справи.

  5. Уряд зобов'язується не вимагати передачі справи на розгляд Великої Палати згідно § 1 статті 43 Конвенції.

   

   

  Від імені Уряду

  ___________________  __________________

  (місце)          (дата)

  ____________________