• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 30 травня 2005 р. №409

  Київ

  Про виплату у 2005 році громадянам України компенсації

  втрат від знецінення грошових заощаджень і страхових

  внесків,  вкладених до 2 січня 1992 р. в установи  колишнього

  Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, і

  установи колишнього Укрдержстраху, та викуп облігацій

  Державної цільової безпроцентної позики 1990 року

   

  Відповідно до Законів України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” та “Про Державний бюджет України на 2005 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

   

  1.   Провести у 2005 році виплату громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень і страхових внесків, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи колишнього Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, і установи колишнього Укрдержстраху, правонаступниками яких є відповідно відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” та Національна акціонерна страхова компанія “Оранта”, страхові компанії “Оранта-Дніпро”, “Оранта-Січ”, “Орадон”, “Оранта-Лугань” і “Астарта” (далі – компенсація), а також викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року на загальну суму 500 млн. гривень.

   

  2.   У межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на 2005 рік, провести такі виплати сум компенсації та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року:

   

  а) 98 млн. гривень – вкладникам з числа тих, які не отримали протягом 2002 – 2004 років компенсацію грошових заощаджень, передбачену постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2002 р. № 471 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 797, № 52, ст. 2399), від 26 березня 2003 р. № 382 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 13, ст. 577, № 52, ст. 2774), від 11 березня 2004 р.  № 306 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 610, № 38, ст. 2509), у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більше 50 гривень за одним рахунком кожного вкладника;

   

  б) 77 млн. гривень – спадкоємцям вкладників, померлих у 1997 - 2004 роках, які не отримали компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 1997 – 2004 років, згідно із статтею 8 Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” в межах залишку проіндексованого вкладу в розмірі державної допомоги на поховання, але не більше ніж 150 гривень;

   

  в) 225 млн. гривень – спадкоємцям вкладників, померлих у 2005 році, згідно із статтею 8 Закону України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” в межах залишку проіндексованого вкладу, але не більше ніж 500 гривень;

   

  г) 4 млн. гривень – спадкоємцям застрахованих осіб або страхувальників, померлих у 1997 – 2004 роках, у межах залишку проіндексованого страхового внеску в розмірі державної допомоги на поховання, але не більше ніж 150 гривень;

   

  ґ) 6 млн. гривень – спадкоємцям застрахованих осіб або страхувальників, померлих у 2005 році, в межах залишку проіндексованого страхового внеску, але не більше ніж 500 гривень;

   

  д) 90 млн. гривень – на викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року за видами товарів, що не були викуплені відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 862 (ЗП України, 1996 р., № 3, ст. 81), від 1 грудня 1995 р. № 961 (ЗП України, 1996 р., № 4, ст. 113), від 8 травня 1996 р. № 485 (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 317), від 25 березня 1999 р. № 457 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 13, ст. 515), від 17 травня 2000 р. № 817 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 20, ст. 833), від 26 березня 2001 р. № 275 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 13, ст. 545, № 36, ст. 1661, № 50, ст. 2233), від 11 березня 2004 р. № 306 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 610, № 38, ст. 2509), а саме: мікрохвильових печей, холодильників “Мінськ”, “Бірюса” та “ЗІЛ”, швейних машин “Зіг-заг”, пральних машин “Вятка”, персональних побутових комп’ютерів, телевізорів кольорового зображення, мотоциклів з коляскою, відеомагнітофонів та мінітракторів.

   

  3.   Для здійснення зазначених у пункті 2 цієї постанови виплат та викупу Державне казначейство на підставі розподілу, проведеного Міністерством фінансів, перераховує на його реєстраційний рахунок кошти в сумі 500 млн. гривень, які Міністерство платіжним дорученням перераховує на рахунок відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” в Національному банку та на рахунок Національної акціонерної страхової компанії “Оранта”  згідно з розписом видатків державного бюджету.

   

  Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” перераховує кошти, що надійшли на його рахунок, своїм обласним управлінням відповідно до порядку здійснення у 2005 році установами цього товариства виплат громадянам України компенсації грошових заощаджень та викупу облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, який затверджується за погодженням з Міністерством фінансів.

   

  Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” перераховує кошти, що надійшли на її рахунок, своїм обласним та міським дирекціям, а також страховим компаніям "Оранта-Дніпро", "Оранта-Січ", "Орадон", "Оранта-Лугань" та "Астарта" відповідно до порядку здійснення у 2005 році установами цієї компанії виплат громадянам України компенсації страхових внесків за договорами довгострокового страхування, що затверджується за погодженням з Міністерством фінансів.

   

  4.   Перерахування з державного бюджету коштів відкритому акціонерному товариству “Державний ощадний банк України” та Національній акціонерній страховій компанії “Оранта” здійснюється у такому співвідношенні:

   

  19,6 відсотка – для виплати, зазначеної у підпункті “а” пункту 2 цієї постанови, відповідно до питомої ваги залишків вкладів;

   

  15,4 відсотка – для виплати, зазначеної у підпункті “б” пункту 2 цієї постанови, відповідно до відсотка померлих вкладників за регіонами;

   

  45 відсотків – для виплати, зазначеної у підпункті “в” пункту 2 цієї постанови, відповідно до відсотка померлих вкладників за регіонами;

   

  0,8 відсотка – для виплати, зазначеної у підпункті “г” пункту 2 цієї постанови, відповідно до відсотка померлих застрахованих осіб або страхувальників за регіонами;

   

  1,2 відсотка - для виплати, зазначеної у підпункті “ґ” пункту 2 цієї постанови, відповідно до відсотка померлих застрахованих осіб або страхувальників за регіонами;

   

  18 відсотків – для викупу, передбаченого підпунктом “д” пункту 2 цієї постанови, відповідно до питомої ваги залишків облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року на придбання  мікрохвильових печей, холодильників “Мінськ”, “Бірюса” та “ЗІЛ”, швейних машин “Зіг-заг”, пральних машин “Вятка”, персональних побутових комп’ютерів, телевізорів кольорового зображення, мотоциклів з коляскою, відеомагнітофонів та мінітракторів, за регіонами.

   

  5.   Відкритому акціонерному товариству “Державний ощадний банк України”:

   

  щомісяця до 10 числа наступного періоду подавати Міністерству фінансів звіт про проведення у 2005 році виплати сум компенсації громадянам України грошових заощаджень та викупу облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року за встановленою Міністерством формою;

   

  спрямувати у 2005 році залишки коштів, що надійшли у 2004 році з державного бюджету на рахунок товариства для проведення виплати грошових заощаджень та викупу облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, але до 31 грудня 2004 р. не були виплачені вкладникам та власникам зазначених цінних паперів, на викуп, передбачений підпунктом “д” пункту 2 цієї постанови.

   

  6.   Національній акціонерній страховій компанії “Оранта”:

   

  щомісяця до 10 числа наступного періоду подавати Міністерству фінансів звіт про проведення у 2005 році виплат сум компенсації страхових внесків за договорами довгострокового страхування за встановленою Міністерством формою;

   

  спрямувати у 2005 році залишки коштів, які надійшли у 2004 році з державного бюджету на її рахунок для проведення виплат компенсації страхових внесків за договорами довгострокового страхування, але до 31 грудня 2004 р. не були виплачені спадкоємцям померлих застрахованих осіб або страхувальників, на виплати, передбачені підпунктом “г” пункту 2 цієї постанови.

   

  7. Міністерству фінансів за підсумками дев’яти місяців 2005 року на підставі подання відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” та Національної акціонерної страхової компанії “Оранта” у разі потреби подати Кабінетові Міністрів України пропозиції про перерозподіл у межах залишків коштів на виплати та викуп відповідно до пункту 2 цієї постанови з урахуванням відшкодування витрат, пов’язаних із проведенням цих виплат та викупу.

   

  8. Відкритому акціонерному товариству “Державний ощадний банк України” та Національній акціонерній страховій компанії “Оранта”:

   

  забезпечити проведення виплат та викупу згідно з цією постановою до 25 грудня 2005 року;

  у разі наявності залишків коштів на кінець 2005 року,  які перераховані з державного бюджету на їх рахунки для проведення зазначених виплат та викупу, але до 25 грудня 2005 р. не були використані, перерахувати їх до державного бюджету в останній робочий день бюджетного року.

            Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

  Інд.34