• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 26 травня 2005 р.  № 374

  Київ

   

  Про збільшення статутного капіталу відкритих акціонерних

  товариств “Державний експортно-імпортний банк України”

   та “Державний ощадний банк України”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Збільшити статутний капітал:

   відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” за рахунок його чистого прибутку за 2004 рік шляхом додаткового випуску акцій у бездокументарній формі на суму                           76 000 000 гривень із збереженням у власності держави 100 відсотків цих акцій;

  відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” за рахунок його чистого прибутку за 2003 рік шляхом додаткового випуску акцій у бездокументарній формі на суму 2 000 000 гривень із збереженням у власності держави 100 відсотків цих акцій.

  2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

  1) у пункті 16 Статуту відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 р. № 1250 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 33, ст. 1402; 2002 p., № 34, ст. 1590, № 36, ст. 1689; 2003 р.,         № 37, ст. 1976; 2004 p., № 19, ст. 1336, № 34, ст. 2270), цифри і слова “368 000 000 (триста шістдесят вісім мільйонів)” замінити цифрами і словами “444 000 000 (чотириста сорок чотири мільйони)”;

  2) у Статуті відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від                  25 лютого 2003 р. № 261 (Офіційний вісник України, 2003 p., № 9, ст. 399;        2004 p., № 34,  ст. 2271):

  у пункті 15 цифри і слова “301 млн. (триста один мільйон)” замінити цифрами і словами “303 млн. (триста три мільйони)”;

   у першому реченні абзацу другого пункту 19 цифри і слова              “301 просту іменну акцію” замінити цифрами і словами “303 прості іменні акції”;

  3) у пункті 1 Порядку і нормативів відрахування господарськими організаціями до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у      2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р.    № 50 (Офіційний вісник України, 2005 p., № 3, ст. 148, № 9, ст. 471, № 17, ст. 904), слова “(крім підприємств установ кримінально-виконавчої системи та державного підприємства “Енергоринок”)” замінити словами “(крім підприємств установ кримінально-виконавчої системи, державних банків та державного підприємства “Енергоринок”)”.

  Прем'єр-міністр України                                  Ю. ТИМОШЕНКО

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інд.34