• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 т

  равня 2005 р. № 372

  ПОРЯДОК
  здійснення видатків з державного бюджету в 2005 році
  на придбання шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл

  1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення у 2005 році видатків з державного бюджету на централізовану закупівлю шкільних автобусів для сільських загальноосвітніх шкіл (далі — шкільні автобуси) відповідно до Програми “Шкільний автобус”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 31 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 3, ст. 80).

  2. Видатки з державного бюджету на централізовану закупівлю шкільних автобусів здійснюються МОН за погодженням з Мінфіном у межах відповідних бюджетних призначень, установлених Законом України “Про Державний бюджет України на 2005 рік”, з резервуванням 4550 тис. гривень для забезпечення автобусами шкіл, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок стихійного лиха, та шкіл-новобудов.

  3. Розміщення державного замовлення на придбання шкільних автобусів здійснюється МОН в установленому законодавством порядку. При цьому ціна одного автобуса не повинна перевищувати звичайної ціни, визначеної відповідно до пункту 1.20 статті 1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

  4. МОН разом з розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня
  (далі — замовник) укладає з переможцем торгів (тендерів) (далі — виконавець) договір на придбання шкільних автобусів, на підставі якого може здійснювати передоплату в розмірі до 50 відсотків їх вартості.

  До укладення договору виконавець розробляє технічне завдання, подає технічні умови та сертифікат відповідності на шкільний автобус.

  5. Розподіл централізовано закуплених шкільних автобусів здійснюється МОН пропорційно кількості районів (з урахування районів у містах, до яких належать школи сільської місцевості) на підставі заявок, поданих Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим та управліннями освіти і науки обласних, Севастопольської міської держадміністрацій.

  6. Шкільні автобуси поставляються відділам освіти відповідних райдержадміністрацій згідно з графіком, затвердженим МОН.

  7. Остаточна оплата вартості шкільних автобусів, передбаченої договором, здійснюється замовником на підставі акта приймання-передачі.

  Підставою для складення акта приймання-передачі є підписані виконавцем і отримувачем накладна та акт випробувань автобуса.

  8. Централізовані бухгалтерії відділів освіти райдержадміністрацій в установленому порядку забезпечують взяття автобусів на облік.

  ___________________