• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 травня 2005 р.  №371

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1996 р. № 170 “Про порядок діяльності комісії для ліквідації міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади” (ЗП України, 1996 p., № 6, ст. 205; Офіційний вісник України, 2004 p., № 46, ст. 3044) викласти у такій редакції:

  “Головою ліквідаційної комісії призначається керівник або заступник керівника центрального органу, що ліквідується”.

  2. Абзац другий пункту 7 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 912 (ЗП України, 1996 p., № 16, ст. 434; Офіційний вісник України, 1998 p., № 52, ст. 1955; 2001 p., № 31, ст. 1401; 2003 p., № 24, ст. 1134, № 35, ст. 1902; 2004 p., № 46, ст. 3044), викласти у такій редакції:

  “у міністерстві - міністру або за рішенням міністра одному з його заступників”.

  3. У пункті 1.71 Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 (Офіційний вісник України, 1997 p., число 43, с. 50; 2001 p., № 48, ст. 2141; 2003 p., № 30, ст. 1546, № 31, ст. 1627; 2004 p., № 46, ст. 3044), слова “на першого заступника міністра — керівника апарату міністерства” замінити словами “за рішенням міністра на одного з його заступників”.

  4. Друге речення абзацу четвертого пункту 4 Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 (Офіційний вісник України, 2001 p., № 1 — 2, ст. 27; 2002 р., № 52, ст. 2397; 2003 p., № 23, ст. 1048, № 45, ст. 2352; 2004 p., № 46, ст. 3044), викласти у такій редакції: “Головою комісії, як правило, призначається заступник керівника державного органу”.

  5. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2001 р. № 207 “Про деякі заходи щодо підвищення рівня виконавської дисципліни у центральних органах виконавчої влади” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1558 (Офіційний вісник Україні, 2004 р., № 46, ст. 3044), викласти у такій редакції:

  “3. Покласти на перших заступників міністрів, перших заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади відповідальність за організацію контролю за виконанням законів України, актів і доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України”.

  6. Перше речення абзацу другого пункту 3 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 8, ст. 351; 2004 p., № 46, ст. 3044), викласти у такій редакції: “Очолює конкурсну комісію, як правило, заступник керівника державного органу”.

  7. У графі “Посада” розділу “Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи” додатка 1 до Положення про спеціальні звання працівників і курсантів навчальних закладів митної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 900 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 25, ст. 1190; 2004 р., № 17, ст. 1190), слова “перші заступники Голови Держмитслужби” замінити словами “перший заступник Голови Держмитслужби”.

  8. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1096 “Про порядок виконання обов’язків міністра у разі його тимчасової відсутності” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1537) слова “один із перших заступників, а у разі їх” замінити словами “перший заступник, а у разі його”.

  9. В абзаці другому пункту 6 Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 40, ст. 2107; 2004 р., № 5, ст. 237), слова “перші заступники” замінити словами “перший заступник”.

  10. У посадовому складі Урядової комісії з питань боротьби з ВІЛ/СНІДом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
  14 липня 2004 р. № 912 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28,
  ст. 1893), позицію “Перший заступник Міністра оборони з гуманітарної політики та у зв’язках з Верховною Радою України” замінити позицією “Перший заступник Міністра оборони”.

  11. У першому реченні абзацу другого постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1369 “Про підтвердження суми, що виплачується працівникам дипломатичної служби України у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном, при ввезенні (пересиланні) ними на митну територію України транспортних засобів” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, ст. 2767) слова “першого заступника — керівника апарату Міністерства” замінити словами “першого заступника Міністра”.

   

  _____________________