• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  18 травня 2005 р.  №357

  ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету на збереження та
  розвиток садово-паркового комплексу “Феофанія”

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Національній академії наук (далі — головний розпорядник коштів) у державному бюджеті за бюджетною програмою 6541170 “Збереження та розвиток садово-паркового комплексу “Феофанія”.

  2. За розподілом головного розпорядника коштів їх перерахування розпоряднику коштів проводиться  Державним казначейством відповідно до діючого порядку обслуговування державного бюджету за видатками.

  3. Розпорядник коштів відповідно до плану використання бюджетних коштів спрямовує їх на реконструкцію, благоустрій, збереження, утримання та ремонт виробничих, соціальних та допоміжних споруд, техніки, обладнання та іншого закріпленого за ним майна, оплату договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти шляхом проведення процедур закупівлі згідно із Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  Договори (контракти) на виконання робіт з реконструкції та благоустрою садово-паркового комплексу “Феофанія” та закупівлю пов’язаних з цим товарів та послуг укладаються розпорядником коштів на весь період робіт до їх повного завершення згідно з обсягами, передбаченими   розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 654.

  4. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів державного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

  ______________________