• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 18 травня 2005 р. №356

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 15 жовтня 2004 р. № 1378

  1. Пункти 2 і 3 постанови виключити.

  2. У Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у тексті Порядку слово “рада” в усіх відмінках і формах числа замінити словом “колегія” у відповідному відмінку та числі;

  2) абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:

  “5. Для координації заходів, пов’язаних з проведенням консультацій з громадськістю та моніторингу врахування громадської думки під час прийняття органами виконавчої влади рішень, при Прем’єр-міністрові України, Першому віце-прем’єр-міністрові, віце-прем’єр-міністрах, міністрах, керівниках інших центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головах місцевих держадміністрацій утворюються консультативно-дорадчі органи — громадські колегії, які діють на підставі затверджених ними положень”;

  3) пункти 6, 19, 34 та абзац другий пункту 12 виключити.

  ____________________