• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 14 травня 2005 р.  № 350

  Київ

  Про схвалення основних показників зведеного
  фінансового плану Національної акціонерної
  компанії “Нафтогаз України” на 2005 рік

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Схвалити основні показники зведеного фінансового плану Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на 2005 рік, що додаються до оригіналу.

  2. З метою забезпечення виконання схвалених згідно з пунктом 1 цієї постанови основних показників зведеного фінансового плану:

  1) Національній комісії регулювання електроенергетики разом з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції проаналізувати до 18 травня 2005 р. обґрунтованість цін на природний газ для промислових споживачів, підприємств комунальної теплоенергетики та населення з метою забезпечення відшкодування в повному обсязі витрат Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” за умови завчасного запровадження відповідних компенсацій та дотацій;

  2) Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити додаткових заходів для виконання вимог статті 30 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" у частині проведення в повному обсязі розрахунків бюджетних установ за фактично спожиті електричну і теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, недопущення будь-якої заборгованості з їх оплати, а також забезпечити перегляд та встановлення тарифів на послуги тепло-, водопостачання та водовідведення на рівні, необхідному для відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, що пов’язані з наданням зазначених послуг;

  3) Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” на підставі основних показників розробити та подати до 20 червня 2005 р. Кабінетові Міністрів України фінансові плани дочірніх компаній “Газ України”, “Укргазвидобування” і “Укртрансгаз”, дочірнього підприємства “Газ-тепло”, державних акціонерних товариств “Чорноморнафтогаз” і “Укрспецтрансгаз”, відкритого акціонерного товариства “Укртранснафта” на 2005 рік, а також узгоджений з Міністерством фінансів, іншими відповідними центральними органами виконавчої влади зведений фінансовий план Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”.

  3. Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” узгодити з Міністерством фінансів щомісячний графік перерахування Компанією, її дочірніми підприємствами і господарськими товариствами, пакети акцій яких передано статутному фонду Компанії, до державного бюджету частини прибутку (доходу), а також частини виручки від реалізації природного газу у 2000 році, що отримана як плата за транзит природного газу через територію України.

  Установити, що Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її дочірні підприємства і господарські товариства, пакети акцій яких передано статутному фонду Компанії, перераховують до державного бюджету у поточному році частину прибутку (доходу) у сумі, що визначена їх фінансовими планами, відповідно до узгодженого з Міністерством фінансів щомісячного графіка.

  Перерахування частини прибутку (доходу) провадиться у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду державного бюджету в органах Державного казначейства. На суму боргу із зазначених платежів нараховується пеня у розмірі, встановленому підпунктом 16.4.1 пункту 16.4 статті 16 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

  4. У пункті 1 Порядку і нормативів відрахування господарськими організаціями до загального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 3, ст. 148, № 9, ст. 471, № 17, ст. 904), слова “та державного підприємства “Енергоринок” замінити словами “державного підприємства “Енергоринок” та Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, її дочірніх підприємств і господарських товариств, пакети акцій яких передано до статутного фонду Компанії”.

  Прем’єр-міністр України      Ю. ТИМОШЕНКО

   

  Інд.37