• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 11 травня 2005 р. № 348

   

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

   

  1. В абзаці п’ятому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від
  8 жовтня 2004 р. № 1330 “Деякі питання Державної іпотечної установи” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 41, ст. 2709) слова “входять по одному представнику” замінити словами “обов’язково входять представники”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р.
  № 1715 “Питання Державної іпотечної установи” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3353):

  1) на часткову зміну постанови затвердити новий склад наглядової ради Державної іпотечної установи, що додається;

  2) у пункті 29 Статуту Державної іпотечної установи, затвердженого зазначеною постановою:

  в абзаці першому слова “та чотирьох членів” замінити словами “його заступника та дев’яти членів”;

  в абзаці другому слова “входять по одному представнику” замінити словами “обов’язково входять представники”;

  3) у Положенні про наглядову раду Державної іпотечної установи, затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 6 слова “входять по одному представнику” замінити словами “обов’язково входять представники”;

  пункт 16 викласти у такій редакції:

  “16. Засідання наглядової ради є правоможне, якщо на ньому присутні не менш як сім її членів.

  У разі відсутності голови наглядової ради на засіданні головує його заступник”.

   

  _________________________