• In English

 •  

  Додаток

  до роспорядження Кабінету Міністрів

  України

  від 30 жовтня 2008 р. № 1372

   

  СПИСОК

  студентів вищих навчальних закладів, яким призначено

  академічну стипендію Кабінету Міністрів України

  на I семестр 2008/09 навчального року

   

  АКУЛЕНКО
  Руслан Євгенович

  студент 5 курсу Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”

  АНДРОСОВА
  Олена Вікторівна

  студентка 4 курсу Національного університету “Острозька академія”
  (м. Острог Рівненської області)

  БАКУМОВ
  Олександр Сергійович

  студент 3 курсу Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

  БАРАННІК­
  Олександр Миколайович

  студент 4 курсу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ) ­

  БЄЛІЦЬКИЙ­
  Дмитро Григорович

  студент 4 курсу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ)­ 

  БІЛОУС­ 
  Надія Володимирівна

  студентка 4 курсу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича­

  БОГУНОВ­
  Олександр Геннадійович

  студент 4 курсу Луганського національного аграрного університету­

  БОЖОК
  ­Яна Станіславівна

  студентка 5 курсу Глухівського державного педагогічного університету (Сумська область) ­

  БОЙКО­
  Іван Олександрович­

  студент 4 курсу Криворізького технічного університету (Дніпропетровська область)

  БОЙЧУК­
  Олена Віталіївна

  студентка 3 курсу Національного університету “Острозька академія”
  ­(м. Острог Рівненської області) ­

  БОНДАРЕНКО­
  Крістіна Сергіївна­

  студентка 4 курсу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського­

  БРАТАЩУК­
  Людмила Анатоліївна

  студентка 5 курсу Національного медичного університету імені
  О. О. Богомольця (м. Київ)­

   

  ВАСІНА
  ­Тетяна Валеріївна

  студентка 3 курсу Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (м. Київ)­

  ВАСЬКІВСЬКИЙ­
  Віталій Вікторович

  студент 4 курсу Державного економіко-технологічного університету транспорту
  (м. Київ) ­

  ВЛАД
  ­Андріана Іванівна

  студентка 3 курсу Закарпатського державного університету (м. Ужгород) ­

  ВОДОЛАЗСЬКА
  ­Марина Юріївна

  студентка 4 курсу Донецького національного технічного університету­

  ВОРОБЙОВ­
  Денис Михайлович­

  студент 4 курсу Національної академії природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь)­

  ГЕРАСИМЕНКО­
  Ольга Василівна

  студентка 5 курсу Кримського державного медичного університету
  імені С. І. Георгієвського (м. Сімферополь)­

  ГЕТЬМАНЧУК­
  Ірина Анатоліївна

  студентка 4 курсу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)­

  ГЛОБЕНКО­
  Юлія Ігорівна

  студентка 3 курсу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Черкаська область)­

  ГНАТЮК
  ­Ігор Миколайович

  студент 4 курсу Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості­

  ГОЖАН­
  Микола Ярославович

  студент 6 курсу Національного лісотехнічного університету України
  (м. Львів)­

  ГОПКАЛО
  ­Володимир Іванович

  курсант 4 курсу Київського національного університету внутрішніх справ­

  ГРЕЧИН­
  Віктор Вікторович

  студент 5 курсу Національного університету “Києво-Могилянська академія”

  ГРОМОВ­
  Максим Володимирович

  студент 4 курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка­

  ГУЛЯКІНА
  ­Дар
  я Ігорівна

  студентка 3 курсу Харківського національного економічного університету ­

  ГУНЬКО­
  Інна Михайлівна

  студентка 4 курсу Запорізької державної інженерної академії

  ГУЦАЛЕНКО­
  Наталія Вікторівна

  студентка 3 курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого­

  ДОВГА­
  Тетяна Василівна

  студентка 3 курсу Національного аграрного університету (м. Київ)­

  ДРАГЛЮК
  ­Олексій Вікторович

  курсант 5 курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”

  ДРАКА
  ­Зоя Миколаївна­

  студентка 3 курсу Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (Київська область)­

  ДУЛЬСЬКА­
  Анастасія Вікторівна

  студентка 3 курсу Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (м. Київ)­

  ЄРМОЛАЄВА­
  Світлана Сергіївна

  студентка 5 курсу Запорізького державного медичного університету­

  ЄРШОВА
  ­Надія Геннадіївна

  студентка 3 курсу Київського національного лінгвістичного університету­

  ЖУЧЕНКО
  ­Єгор Сергійович

  курсант 5 курсу Академії внутрішніх військ МВС (м. Харків)­

  ЗАХАРОВА­
  Тетяна Миколаївна

  студентка 5 курсу Сумського національного аграрного університету ­

  ІВАНОВ
  ­Олег Анатолійович­

  студент 3 курсу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Хмельницька область)­

  КАЛИНИЧ
  ­Ірина Василівна

  студентка 4 курсу Львівської комерційної академії ­

  КАМИШАН­
  Артем Олексійович

  студент 4 курсу Харківського національного університету радіоелектроніки­

  КАМІНСЬКИЙ­
  Андрій Романович

  курсант 3 курсу Житомирського військового інституту імені
  С. П. Корольова Національного авіаційного університету­

  КОВАЛЬ­
  Христина Степанівна­

  студентка 3 курсу Львівського інституту економіки і туризму

  КОВАЛЬ­
  Ольга Миколаївна

  студентка 4 курсу Національного педагогічного університету імені
  М. П. Драгоманова (м. Київ)­

  КОЗИЧ
  ­Аліна Євгеніївна

  студентка 3 курсу Національного університету фізичного виховання і спорту (м. Київ)­

   

   

   

   

   

   

  КОЛОСОВ
  Роман Олександрович

  курсант 3 курсу Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ­

  КОНДРАТ
  Володимир Богданович

  студент 4 курсу Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя­

  КОРНІЛЕНКО­
  Олена Володимирівна

  студентка 4 курсу Полтавського університету споживчої кооперації ­

  КОРНЮХ­
  Альона Миколаївна

  курсант 5 курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка ­

  КРЕМІНСЬКИЙ­
  Олег Вікторович

  курсант 4 курсу Національної академії Служби безпеки України (м. Київ)­

  КРУПЕНЯ­
  Петро Валерійович

  студент 4 курсу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського­

  КУЗНЄЦОВ
  Сергій Васильович

  студент 3 курсу Білоцерківського національного аграрного університету
  ­(Київська область)­

  КУЛИК
  Галина Віталіївна

  студентка 4 курсу Буковинської державної фінансової академії (м. Чернівці)­

  КУРІЛОВА
  Наталія Леонідівна

  студентка 3 курсу Запорізького національного технічного університету ­

  КУШНІРЕНКО­
  Наталя Ігорівна

  студентка 4 курсу Одеського національного політехнічного університету ­

  ЛАВРЕНЮК
  Анна Сергіївна

  курсант 4 курсу Академії митної служби України (м. Дніпропетровськ)­

  ЛЕВКІВСЬКИЙ­
  Дмитро Володимирович

  студент 3 курсу Київського національного університету будівництва та архітектури­

  ЛЕГЕЙДА­
  Дар
  я Олександрівна­

  студентка 4 курсу Донецького національного університету

  ЛОЗНА
  Наталія Олександрівна

  студентка 4 курсу Дніпропетровської державної фінансової академії­

  МАРИНЕЦЬ­
  Данило Валерійович

  студент 3 курсу Національного авіаційного університету (м. Київ) ­

  МАТВЄЄВА
  Ольга Олексіївна

  студентка 5 курсу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Чернігівська область)­

  МАЧАЧА
  Іван Миколайович

   

   

  курсант 4 курсу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба­

   

  МАШНІКОВ
  Артем Євгенович

  студент 4 курсу Національного транспортного університету (м. Київ)­

  МЕЛЬНИК
  Сергій Вікторович

  курсант 4 курсу Львівського ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка”

  МЕЛЕНЧУК
  Марія Миколаївна

  студентка 3 курсу Національного університету “Києво-Могилянська академія”­

  МИЛЬНІКОВ
  ­Микола Віталійович

  студент 4 курсу Донбаської національної академії будівництва та архітектури (м. Макіївка Донецької області)­

  МОРОЗАН
  Євгенія Олександрівна

  студентка 6 курсу Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)­

  МОТУЗ
  Антон Володимирович

  студент 3 курсу Національної металургійної академії України
  ­(м. Дніпропетровськ)­

  НАКОНЕЧНА
  Галина Євгенівна

  студентка 3 курсу Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола­

  НЕСЕЛЕВСЬКА­
  Ольга Олександрівна

  студентка 3 курсу Української академії банківської справи Національного банку України (м. Суми)­

  НИЧ
  Ярина Ігорівна

  студентка 3 курсу Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка­

  ОГАНЕСЯН
  Алла Рачіківна

  студентка 3 курсу Кіровоградського національного технічного університету­

  ОРДИНЕЦЬ
  Олександр Володимирович

  студент 3 курсу Харківського національного університету
  імені В. Н. Каразіна­

  ОСТРОВСЬКИЙ
  Данііл Миколайович

  студент 3 курсу Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту­

  ПАСЕМКІВ
  Юлія Андріївна

  студентка 5 курсу Тернопільського державного медичного університету
  імені І. Я. Горбачевського­

  ПИЛИПЕНКО
  Марія Миколаївна

  студентка 4 курсу Херсонського національного технічного університету ­

  ПІЗЮК
  Тетяна Вікторівна

  студентка 5 курсу Вінницького національного медичного університету
  імені М. І. Пирогова­

  ПОЛІЩУК
  Віталій Леонідович

  студент 4 курсу Луцького національного технічного університету ­

  ПОСТОЛ
  Інна Валеріївна

  студентка 3 курсу Національного університету харчових технологій
  ­(м. Київ)  ­

  РЕВА
  Наталія Анатоліївна

  студентка 4 курсу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди­

  РЕПУК
  Віталій Ігорович

  студент 4 курсу Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)­

  РИБЧИНСЬКИЙ
  Михайло Михайлович

  курсант 3 курсу Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ
  імені Е. О. Дідоренка­

  РОМА
  Олена Валеріївна

  студентка 3 курсу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка­

  РОМАНЧУК
  Катерина Степанівна­

  студентка 4 курсу Житомирського державного університету імені Івана Франка­

  РЯБИЙ
  Георгій Володимирович

  студент 4 курсу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова­

  САВІНИХ
  Валентина Геннадіївна

  студентка 5 курсу Харківського національного медичного університету­

  СЕНИК
  Ганна Олександрівна

  студентка 3 курсу Вінницького державного аграрного університету ­

  СИДОРЕНКО
  Михайло Петрович

  курсант 3 курсу Севастопольського військово-морського ордена Червоної Зірки інституту імені П. С. Нахімова­

  СІНЯЄВА
  Ольга Володимирівна

  студентка 3 курсу Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка ­

  СІРООКА
  Ірина Олександрівна

  студентка 4 курсу Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Дніпропетровська область) ­

  СОРОЧИШИН
  Михайло Васильович

  студент 4 курсу Одеської національної юридичної академії­

  СПИРИДОНОВА
  Анастасія Володимирівна

  курсант 4 курсу Національної академії Державної прикордонної служби
  імені Б. Хмельницького (м. Хмельницький)­

  ТАЙСТРУК
  Ольга В
  ячеславівна

  студентка 3 курсу Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса)­

  ТЕРЕТА
  Богдан Олександрович

  студент 4 курсу Львівської державної фінансової академії­

  ТОЛОКНОВА
  Олена Юріївна

  студентка 5 курсу Севастопольського національного технічного університету

  ТОНЕВИЦЬКИЙ
  Олексій Вікторович

  студент 4 курсу Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
  (м. Київ)­

  ФОРОЩУК
  Петро Віталійович

  студент 3 курсу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ­

  ХИЖНЯК
  Жанна Олексіївна

  студентка 5 курсу Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова­

  ЧАРУПА
  Вікторія Вікторівна

  студентка 3 курсу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій (м. Київ)­

  ЧЕРЕПАХА
  Тетяна Олексіївна

  студентка 4 курсу Української державної академії залізничного транспорту
  (м. Харків)

  ШАКО
  Олена Анатоліївна

  студентка 3 курсу Національного університету державної податкової служби (м. Ірпінь Київської області)­

  ШЕВЧИШЕН
  Артем Вікторович

  курсант 4 курсу Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ­

  ­

   

  _____________________