• In English

 • Затверджено

                постановою Кабінету Міністрів України

  від 11 травня 2005 р. № 341

   

  Порядок

  підвищення пенсій, призначених відповідно до
  Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
  страхування” у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати

   

  1. Згідно з цим Порядком підвищується розмір пенсії, що склався станом
  на 31 грудня року, який передує року підвищення пенсій, обчислений відповідно до статей 27 і 28 або визначений згідно з пунктом 4 Розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).

  Відповідно до частини другої статті 42 Закону підвищення пенсій не проводиться, якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат особі у році, що передує року підвищення пенсій (далі – коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році), перевищує встановлений Кабінетом Міністрів України на відповідний рік коефіцієнт, що застосовується для підвищення пенсій
  (далі – коефіцієнт, що застосовується для підвищення пенсій у відповідному році).

  Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році менший за коефіцієнт, що застосовується для підвищення пенсій у відповідному році, пенсії підвищуються на коефіцієнт, визначений згідно з пунктом 3 цього Порядку.

  2. Коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році (КПп) визначається для кожного пенсіонера окремо за такою формулою:

  КПп = ПВ2 : ПВ1,

  де  ПВ1 – розмір пенсії, обчислений відповідно до статей 27 і 28 або визначений  згідно з пунктом 4 розділу ХV “Прикінцеві положення” Закону з урахуванням підвищення пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 листопада 2003 р. № 1783 “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2431;
  2004 р., № 10, ст. 616), що склався станом на 1 січня року, який передує року підвищення пенсії, або на день призначення пенсії у разі, коли її призначено після 1 січня року, що передує року підвищення пенсії;

  ПВ2 – розмір пенсії, обчислений відповідно до статей 27 і 28 або визначений  згідно з пунктом 4 розділу ХV “Прикінцеві положення” Закону з урахуванням підвищення пенсії згідно з постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 листопада 2003 р. № 1783, доплати до пенсії, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. № 943 “Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2008), та щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 вересня 2004 р. № 1215 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2491), що склався станом
  на 31 грудня року, який передує року підвищення пенсії.


  У разі коли коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році становив менше 1, для визначення коефіцієнта підвищення пенсії у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати береться 1.

  3. Коефіцієнт підвищення пенсії у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати (КПзп) визначається за такою формулою:

  КПзп = КП : КПп,

  де  КП – коефіцієнт, що застосовується для підвищення пенсій у відповідному році;

  КПп – коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому році .

  4. Розмір підвищення пенсії (Рп) визначається за такою формулою:

  Рп = П х КПзп – П,

  де  П – розмір пенсії, зазначений в абзаці першому пункту 1 цього Порядку;

        КПзп – коефіцієнт підвищення пенсії у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати, визначений згідно з пунктом 3 цього Порядку.

  5. До підвищеного розміру пенсії додаються суми індексації пенсії, що склались відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення станом на 28 лютого року, у якому проводиться підвищення пенсії згідно з цим Порядком.

  6. Цифрові значення, одержані в результаті розрахунків згідно з пунктами 2 і 3 цього Порядку, заокруглюються до п’ятого знака після коми.

  __________________________