• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 6 травня 2005 р. № 325

  ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету, що
  спрямовуються для здешевлення вартості страхових премій
  (внесків), фактично сплачених суб’єктами аграрного ринку


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік, що спрямовуються для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб’єктами аграрного ринку страховикам за застраховані ризики загибелі (втрати) сільськогосподарської продукції або її частини, шляхом проведення часткової компенсації таких премій (внесків) (далі — компенсація).

  2. Мінагрополітики доводить до Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних та Головного управління промисловості та сільського господарства Севастопольської міської держадміністрацій (далі — головні управління сільського господарства) обсяги коштів, що передбачаються для компенсації, виходячи з питомої частки посівних площ сільськогосподарських культур за попередні три роки.

  3. Компенсація виплачується суб’єктам аграрного ринку, що застрахували ризики загибелі (втрати) сільськогосподарської продукції (пшениці, жита, суміші пшениці та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, льону, ріпаку, соняшнику, хмелю, цукрових буряків) згідно з правилами комплексного та індексного страхування (далі — страхувальники) у розмірі 50 відсотків вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених страхувальниками, у межах страхової премії (внеску), яка не перевищує 5 відсотків суми застрахованого ризику, розрахованого виходячи з розміру мінімальної закупівельної ціни зазначеної продукції.

  4. Для отримання суми компенсації страхувальники подають щомісяця до 7 числа наступного періоду Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства заяву, форма якої затверджується Мінагрополітики, нотаріально засвідчену копію договору страхування, копії розрахунково-платіжних документів, що засвідчують суму фактично сплачених страхових премій (внесків), звіту про сівбу та наявність насіння ярих культур (форма № 3-сг), заключного звіту про підсумки сівби під урожай 200 _ року (форма № 4-сг) і звіту про хід збирання урожаю, наявність насіння озимих культур та проведення інших польових робіт (форма № 7-сг).

  5. Відомості про перелік документів, необхідних для отримання сум компенсації, та строки їх приймання Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства публікують у засобах масової інформації.

   

  6. Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, управління агропромислового розвитку складають та затверджують реєстр суб’єктів аграрного ринку за відповідними адміністративно-територіальними одиницями в розрізі страхувальників та страховиків і протягом п’яти днів подають по два примірники Мінагрополітики.

  Форму реєстру затверджує Мінагрополітики.

  7. Мінагрополітики проводить на підставі реєстрів, що надходять згідно з пунктом 6 цього Порядку, відповідні розрахунки і подає Державному казначейству в установленому порядку інформацію про обсяги розподілу коштів за видатками на проведення компенсації. Державне казначейство перераховує через Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим і управління агропромислового розвитку кошти страхувальникам.

  8. Нарахування сум компенсації здійснюється у період з 1 січня по 1 грудня 2005 року.

  9. Фінансова звітність про використання коштів державного бюджету для проведення компенсації складається і подається в установленому порядку.

   

  ________________