• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 6 травня 2005 р. № 325

  ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету,
  що спрямовуються для фінансової підтримки
  виробництва продукції тваринництва та рослинництва


  Загальні питання

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2005 рік для фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва та рослинництва, яка надається сільськогосподарським товаровиробникам:

  за вирощені ними та продані на забій і переробку суб’єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині  та курчата-бройлери;

  за реалізацію вовни;

  за наявні бджолосім’ї;

  за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року;

  за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності;

  за поголів’я телиць, закуплених в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада;

  за екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування.

  Сільськогосподарський товаровиробник — юридична та фізична особа, що є виробником сільськогосподарської продукції.

  Фінансова підтримка надається також сільськогосподарським товаровиробникам за вироблення продукції льонарства, розвиток хмелярства, шовківництва, проведення ідентифікації та реєстрації худоби у порядку, визначеному Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном.

  2. Обсяги розподілу коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку виробництва продукції тваринництва та рослинництва за визначеними напрямами, затверджуються Мінагрополітики.

  3. Бюджетні кошти на фінансову підтримку  виробництва продукції тваринництва і рослинництва (крім фінансової підтримки за екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування) спрямовуються Мінагрополітики за розподілами, здійсненими згідно з цим Порядком, Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних та управлінню агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій відповідно до Порядку  обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  Державне казначейство спрямовує зазначені кошти Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій з подальшим перерахуванням їх управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій, а також управлінню агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації для виплати фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам.

  Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій подають відповідним територіальним органам Державного казначейства розподіл бюджетних коштів у межах отриманих обсягів між управліннями агропромислового розвитку районних держадміністрацій для перерахування коштів фінансової підтримки на рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в установах банків.

  4. Фінансова звітність про використання коштів, передбачених на фінансову підтримку виробництва продукції тваринництва і рослинництва, складається і подається в установленому порядку.

  Фінансова підтримка, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за вирощені ними та продані на забій і  переробку суб’єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині та курчата-бройлери

  5. Фінансова підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам за вирощені ними та продані, у тому числі через товарні біржі та аукціони, на забій і переробку суб’єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині (за винятком свиноматок і кнурів) та курчата-бройлери (далі — фінансова підтримка за вирощену, продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу та птицю).

  Власний (орендований) переробний цех — структурний підрозділ сільськогосподарського товаровиробника — юридичної особи з відповідним технологічним обладнанням, який здійснює забій сільськогосподарських тварин та птиці, а також виробляє і переробляє м’ясо, м’ясну сировину та м’ясні продукти.

  Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку для фінансової підтримки за вирощену, продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу та птицю, за регіонами пропорційно наявному поголів’ю худоби та птиці на початок року.

  6. Для надання фінансової підтримки за вирощену, продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу та птицю встановлюється мінімальна прийнята жива маса одної тварини:

  молодняку великої рогатої худоби для сільськогосподарських товаровиробників — юридичних осіб — 390 кілограмів, для сільськогосподарських товаровиробників — фізичних осіб — 300 кілограмів;

  свиней (за винятком свиноматок і кнурів) для сільськогосподарських товаровиробників — юридичних осіб — 95 — 130 кілограмів, для сільськогосподарських товаровиробників — фізичних осіб — 95 — 200 кілограмів.

  Фінансова підтримка за вирощену, продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу та птицю надається у таких розмірах (за кілограм прийнятої живої маси):

  молодняк великої рогатої худоби — 1 гривня 30 копійок;

  свині (за винятком свиноматок і кнурів) — 1 гривня;

  курчата-бройлери — 30 копійок.

  7. Фінансова підтримка за вирощену, продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу та птицю надається на підставі приймальних квитанцій (форма № ПК-1 і № ПК-2), виданих сільськогосподарським товаровиробникам у двох примірниках суб’єктами підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, на продані їм на забій худобу та птицю, облікових листів (форма № 100 (100а) худоби та птиці, які забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах сільськогосподарських товаровиробників.

  Для отримання фінансової підтримки сільськогосподарські товаровиробники подають управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій:

  юридичні особи — першого числа місяця, що настає за звітним періодом, відомість приймальних квитанцій (облікових листів) за формою згідно з додатком 1, один примірник зазначених приймальних квитанцій (облікових листів) та копію довідки про ідентифікаційний код.

  Копії документів повинні бути засвідчені нотаріусом чи посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад;

  фізичні особи — один примірник приймальних квитанцій на продані ними на забій худобу та птицю за фактом їх отримання, довідку про вирощене ними поголів’я худоби та птиці, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою, а також пред’являють паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера і довідку про відкриття рахунка в установі банку.

  Сільськогосподарські товаровиробники — суб’єкти підприємницької діяльності, що провадять господарську діяльність з вирощування і відгодівлі худоби та птиці не за місцем їх реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження діяльності.

  Документи приймаються до 15 грудня (включно) поточного року в порядку черговості їх подання з урахуванням минулих місяців поточного року та в межах доведеного помісячного обсягу асигнувань на відповідні цілі.

  8. Управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій на підставі отриманих  документів, що зазначені у пункті 7 цього Порядку, протягом двох банківських днів нараховують сільськогосподарським товаровиробникам суми фінансової підтримки за вирощену, продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу та птицю і спрямовують ці кошти на їх рахунки, відкриті в установах банків, а також протягом двох робочих днів після закінчення кожного звітного місяця (у грудні — після 15 грудня) складають відомість за формою згідно з додатком 2 у двох примірниках, один з яких надсилається територіальним органам Державного казначейства.

  Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій складають і подають  зведені відомості Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим і головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації —інформацію про нарахування фінансової підтримки за формою згідно з додатком 3 Мінагрополітики.

  Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють дані отриманих зведених відомостей, готують інформацію  про нарахування фінансової підтримки за формою згідно з додатком 3 і подають її Мінагрополітики.

  Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном на підставі зазначеної інформації у разі потреби вносить зміни до обсягів розподілу коштів, визначених згідно з пунктом 5 цього Порядку.

  9. Суб’єкти підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні цехи, подають на перше число кожного звітного місяця управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій реєстри приймальних квитанцій (облікових листів) у розрізі сільськогосподарських товаровиробників за місцем провадження їх господарської діяльності з вирощування і відгодівлі сільськогосподарської худоби та птиці за формою згідно з додатком 4.

  Фінансова підтримка, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за реалізацію вовни

  10. Фінансова підтримка за реалізацію вовни надається сільськогосподарським товаровиробникам — власникам поголів’я овець, які виробляють і реалізують вовну.

  Для отримання фінансової підтримки за реалізацію вовни сільськогосподарські товаровиробники подають до 1 серпня поточного року територіальним органам Держконтрольсільгосппроду в районах та
  м. Севастополі:

  юридичні особи — відомість приймально-здавальних актів за формою згідно з додатком 5, копії приймально-здавальних актів (форма № 15-ПОШ) та нотаріально засвідчену копію звіту про стан тваринництва (форма № 24) стосовно наявних овець;

  фізичні особи — власники поголів’я овець — копії приймально-здавальних актів (форма № 15-ПОШ) та довідку про поголів’я овець, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою на підставі книги погосподарського обліку.

  Сільськогосподарські товаровиробники — суб’єкти підприємницької діяльності, що провадять господарську діяльність не за місцем їх реєстрації, подають зазначені документи територіальним органам Держконтрольсільгосппроду в районах та м. Севастополі за місцем провадження діяльності.

  Відповідальність за достовірність даних у приймально-здавальних актах, виданих сільськогосподарським товаровиробникам, несуть переробні підприємства згідно із законодавством.

  11. Територіальні органи Держконтрольсільгосппроду в районах та м. Севастополі складають протягом трьох робочих днів відомість на вовну, реалізовану сільськогосподарськими товаровиробниками, за формою згідно з додатком 6 у трьох примірниках і подають її управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій.

  Управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій протягом двох робочих днів узагальнюють дані зазначених відомостей і подають:

  управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій — зведені відомості Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій;

  управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації — інформацію про вовну, реалізовану сільськогосподарськими товаровиробниками, за формою згідно з додатком 7 Мінагрополітики.

  Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом трьох робочих днів дані отриманих зведених відомостей, готують інформацію про вовну, реалізовану сільськогосподарськими товаровиробниками, за формою згідно з додатком 7 у розрізі регіонів і подають її Мінагрополітики.

  Мінагрополітики на підставі отриманої інформації за погодженням з Мінфіном визначає та затверджує розмір фінансової підтримки за кілограм вовни, прийнятої у фізичній масі, але не більш як 6 гривень за кілограм, а також здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку для фінансової підтримки за реалізацію вовни, за регіонами пропорційно обсягам реалізованої продукції.

  Нарахування сум фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за реалізацію вовни, здійснюють управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій за встановленим розміром.

   

  Фінансова підтримка, що надається  сільськогосподарським товаровиробникам за наявні бджолосім’ї

  12. Фінансова підтримка за наявні бджолосім’ї надається сільськогосподарським товаровиробникам за кожну бджолосім’ю, наявну на 1 січня та збережену на 1 травня поточного року, за умови утримання не менш як 20 бджолосімей.

  Якщо у сільськогосподарських товаровиробників на 1 травня поточного року чисельність бджолосімей виявилася меншою, ніж на 1 січня, але їх кількість становить не менш як 20 бджолосімей, фінансова підтримка надається на кількість бджолосімей, наявних на 1 травня поточного року.

  13. Для отримання фінансової підтримки за наявні бджолосім’ї сільськогосподарські товаровиробники подають до 5 травня 2005 р. управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій:

  юридичні особи — копію звіту про стан тваринництва (форма № 24) стосовно наявності бджолосімей на 1 січня і 1 травня поточного року;

  фізичні особи — заяву та довідку про наявність бджолосімей на 1 січня і 1 травня поточного року, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою.

  Сільськогосподарські товаровиробники — суб’єкти підприємницької діяльності, що провадять господарську діяльність з утримання бджолосімей не за місцем реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження діяльності.

  14. Управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій на підставі отриманих документів складають відомість на бджолосім’ї в сільськогосподарських товаровиробників за формою згідно з додатком 8. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до 10 травня поточного року подають зазначену відомість Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації — Мінагрополітики.

  Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій узагальнюють протягом п’яти днів дані отриманих відомостей, готують зведену відомість за формою згідно з додатком 9 у розрізі районів і подають її до 15 травня поточного року Мінагрополітики.

  Мінагрополітики на підставі отриманої інформації за погодженням з Мінфіном затверджує розмір надання фінансової підтримки за кожну бджолосім’ю, але не більш як 12 гривень, а також здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку для фінансової підтримки за наявні бджолосім’ї, за регіонами пропорційно кількості наявних бджолосімей на 1 січня та збережених на 1 травня
  2005 р. за даними органів державної статистики.

  Нарахування сум фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за наявні бджолосім’ї, здійснюють управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій за встановленим розміром.

  Фінансова підтримка, що надається  сільськогосподарським товаровиробникам за поголів’я вівцематок і ярок
  старше одного року

  15. Фінансова підтримка за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року надається сільськогосподарським товаровиробникам:

  за приріст поголів’я (коли з 1 січня 2004 р. до 1 січня 2005 р. утримувалося не менш як 10 голів таких вівцематок і ярок);

  за наявне поголів’я (коли з 1 січня до 1 липня — юридичними особами (1 червня — фізичними особами) 2005 р. утримувалося не менш як 40 голів таких вівцематок і ярок).

  16. Для отримання фінансової підтримки за приріст поголів’я вівцематок і ярок старше одного року сільськогосподарські товаровиробники подають до 15 березня поточного року управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій:

  юридичні особи, які з 1 січня 2004 р. до 1 січня 2005 р. утримували не менш як 10 голів вівцематок і ярок старше одного року і збільшили їх чисельність, — копію звіту про стан тваринництва (форма № 24) стосовно наявного поголів’я на 1 січня 2004 р. та збереженого на 1 січня 2005 р., засвідчену органами державної статистики; 

  фізичні особи, які з 1 січня 2004 р. до 1 січня 2005 р. утримували не менш як 10 голів вівцематок і ярок старше одного року і збільшили їх чисельність, — довідку про наявність поголів’я вівцематок і ярок старше одного року, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою.

  Управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій на підставі отриманих документів визначають приріст поголів’я вівцематок і ярок старше одного року у сільськогосподарських товаровиробників та складають відомість за формою згідно з додатком 10 у трьох примірниках. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають зазначену відомість до 20 березня поточного року Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації — Мінагрополітики.

  Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом п’яти робочих днів дані зазначених відомостей, готують зведену відомість за формою згідно з додатком 11 у розрізі районів і подають її до 25 березня поточного року Мінагрополітики.

  17. Для отримання фінансової підтримки за наявне поголів’я вівцематок і ярок старше одного року сільськогосподарські товаровиробники подають до 10 липня 2005 р. управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій:

  юридичні особи, які на 1 січня 2005 р. утримували не менш як 40 голів вівцематок і ярок старше одного року та зберегли їх на 1 липня, — копію звіту про стан тваринництва (форма № 24) стосовно наявного поголів’я на
  1 січня та збереженого на 1 липня поточного року, засвідчену органами державної статистики;

  фізичні особи, які на 1 січня 2005 р. утримували не менш як 40 голів вівцематок і ярок старше одного року та зберегли їх на 1 червня,  — довідку про наявне поголів'я на 1 січня та збережене на 1 червня поточного року, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою.

  У разі коли у сільськогосподарських товаровиробників на 1 липня (1 червня) 2005 р. чисельність наявного поголів’я виявилася меншою, ніж станом на 1 січня 2005 р., але не менш як 40 голів, для надання фінансової підтримки  приймається кількість вівцематок і ярок старше одного року, наявна на 1 липня (1 червня).

  Управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій на підставі отриманих документів складають відомість про наявне та збережене поголів’я вівцематок і ярок старше одного року за формою згідно з додатком 12 у трьох примірниках. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають зазначену відомість до 15 липня (15 червня) поточного року Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації — Мінагрополітики.

  Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом п’яти робочих днів дані зазначених відомостей, готують зведену відомість згідно з додатком 13 у розрізі районів і подають її до 20 липня (20 червня) поточного року Мінагрополітики.

  18. Мінагрополітики на підставі отриманої інформації за погодженням з Мінфіном затверджує розмір фінансової підтримки за приріст та наявне поголів’я вівцематок і ярок старше одного року за кожну додатково вирощену та наявну вівцематку чи ярку, але не більш як 50 гривень за одиницю, а також здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку для фінансової підтримки за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року, за регіонами.

  Нарахування сум фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за поголів’я вівцематок і ярок старше одного року, здійснюють управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій за встановленими розмірами.

  Фінансова підтримка, що надається  сільськогосподарським
  товаровиробникам  за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

  19. Фінансова підтримка за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності надається сільськогосподарським товаровиробникам — юридичним особам, які утримують корів м’ясних порід і типів, та провадять господарську діяльність за відповідним напрямом.

  До корів м’ясних порід і типів належать українська м’ясна, волинська м’ясна, поліська м’ясна, сіра українська, симентальська м’ясна, абердин-ангуська, лімузинська, герефордська, санта-гертрудська, кіанська, світла аквітанська, шаролезька, п’ємонтезька, південний і знам’янський типи та помісі між ними, а також помісі між молочними, комбінованими та м’ясними породами з яскраво вираженими ознаками і формами м’ясних порід.

  20. Фінансова підтримка за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності надається сільськогосподарським товаровиробникам за кожну корову м’ясного напряму продуктивності, наявну на 1 січня і збережену на 1 травня 2005 року.

  У разі коли у сільськогосподарського товаровиробника на 1 травня поточного року поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності з об’єктивних причин (падіж внаслідок стихійного лиха, епідемій, отелів та нещасних випадків) виявилось меншим, ніж на 1 січня, фінансова підтримка надається за поголів’я корів, наявних на 1 травня поточного року.

  21. Для отримання фінансової підтримки за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності сільськогосподарські товаровиробники подають до
  5 травня 2005 р. управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій:

  копію звіту про стан тваринництва (форма № 24) стосовно наявності корів м’ясного напряму продуктивності на 1 січня і 1 травня поточного року, засвідчену органами державної статистики;

  витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде цей Реєстр, що підтверджує ідентифікацію та реєстрацію в установленому порядку всього поголів’я бугаїв, корів, молодняку всіх статево-вікових груп;

  копію ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;

  племінні заводи і племінні репродуктори також витяг з Державного племінного реєстру, кількісні та якісні показники продуктивності стада і виробничо-господарської діяльності у тваринництві на 1 січня і 1 квітня 2005 р. за формою, встановленою Положенням про Державний племінний реєстр, що затверджене Мінагрополітики.

  22. З метою здійснення контролю за відповідністю даних щодо наявності поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності у сільськогосподарських товаровиробників управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій утворюють комісії, до складу яких входять представники органів Державного департаменту ветеринарної медицини, державної контрольно-ревізійної служби та сільськогосподарських товаровиробників.

  Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій на підставі отриманих документів складають відомість на поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності в сільськогосподарських товаровиробників за формою згідно з додатком 14 у трьох примірниках та подають їх до 10 травня поточного року Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, які протягом п’яти робочих днів узагальнюють дані зазначених відомостей, готують зведену відомість на надання фінансової підтримки за формою згідно з додатком 15 у розрізі сільськогосподарських товаровиробників і подають її до 15 травня поточного року Мінагрополітики.

  Мінагрополітики до 20 травня поточного року на підставі отриманої інформації за погодженням з Мінфіном визначає і затверджує розміри фінансової підтримки за кожну корову м’ясного напряму продуктивності племінним заводам — до 1200 гривень, племінним репродукторам — до 610 гривень і товарним господарствам — до 400 гривень, а також здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку для фінансової підтримки за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, за кожним сільськогосподарським товаровиробником.

  Нарахування сум фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, здійснюють управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій за встановленими розмірами.

  23. Сільськогосподарські товаровиробники подають до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій інформацію про нараховані та отримані суми фінансової підтримки за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності.

  Фінансова підтримка, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за поголів’я телиць, закуплених в особистих
  селянських господарствах для поповнення основного стада

  24. Фінансова підтримка за поголів’я телиць, закуплених в особистих
  селянських господарствах для поповнення основного стада, надається сільськогосподарським товаровиробникам — юридичним особам, які придбали в особистих селянських господарствах для введення в основне стадо телиць, отриманих від маточного поголів’я ідентифікованих неплемінних продуктивних тварин в особистих селянських господарствах шляхом застосування штучного осіменіння спермою бугаїв-плідників або шляхом природного парування з бугаями, допущеними до використання згідно з Каталогом бугаїв молочних, молочно-м’ясних і м’ясних порід, та ідентифікованих і зареєстрованих в Реєстрі тварин, в розмірі 50 відсотків вартості телиці, але не більш як 500 гривень за одну телицю, живою масою не менше ніж 150 кілограмів.

  У разі коли телиця не введена в основне стадо або передчасно вибула з нього, сільськогосподарський товаровиробник повертає до державного бюджету суму отриманої фінансової підтримки.

  25. Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном проводить розподіл коштів в межах обсягів, затверджених згідно з пунктом 2 цього Порядку для фінансової підтримки за поголів’я корів, закуплених в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада, в розрізі регіонів пропорційно наявному на 1 січня 2005 р. поголів’ю телиць в особистих селянських господарствах і доводить його показники до відома Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

  Зміни до обсягів розподілу коштів у разі потреби вносяться і доводяться до відома в такому ж порядку.

  26. Для отримання фінансової підтримки за поголів’я телиць, закуплених в особистих селянських господарствах для поповнення основного стада, сільськогосподарські товаровиробники — юридичні особи подають першого числа місяця, що настає за звітним періодом, управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій відомості актів закупівлі телиць в особистих селянських господарствах за формою згідно з додатком 16 разом з нотаріально засвідченими копіями таких документів:

  довідка про походження телиці, видана продавцю підприємством з племінної справи (селекційним центром) за формою згідно з додатком 17;

  акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби та птиці за договорами з громадянами (форма № 95б);

  витяг з Реєстру тварин;

  платіжний документ про розрахунок за закуплені телиці.

  27. Управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій узагальнюють зазначені відомості, готують зведену відомість про нарахування суми фінансової підтримки за формою згідно з додатком 18. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій подають зазначену відомість у дводенний строк Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації — Мінагрополітики.

  Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом трьох наступних робочих днів дані отриманих зведених відомостей і подають інформацію про нарахування фінансової підтримки за формою згідно з додатком 19 Мінагрополітики.

  Мінагрополітики на підставі зазначеної інформації здійснює розподіл коштів у межах обсягів, визначених згідно з пунктом 25 цього Порядку, за регіонами.

   

  Фінансова підтримка, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за екологічно чисте молоко власного
  виробництва, продане молокопереробним підприємствам
  для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування

  28. Фінансова підтримка за екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування (далі — фінансова підтримка за екологічно чисте молоко), надається сільськогосподарським товаровиробникам, які розташовані на території, якій надано статус спеціальної сировинної зони для виробництва сільськогосподарської продукції, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам виготовлення продуктів дитячого і дієтичного харчування, мають відповідний сертифікат якості, здають молоко на молокопереробні підприємства, які виробляють спеціальні продукти дитячого харчування (далі — молокопереробні підприємства).

  Виплата фінансової підтримки здійснюється через молокопереробні підприємства в порядку черговості складення приймальних квитанцій та виключно в межах доведеного річного розпису асигнувань.

  29. Молокопереробні підприємства, які приймають екологічно чисте молоко відповідно до ДСТУ 3662-97 “Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі” для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування, видають сільськогосподарським товаровиробникам приймальну квитанцію (форма № 3-ПК(МС) з позначкою “Для дитячого харчування”. У приймальній квитанції визначається сума фінансової підтримки за екологічно чисте молоко виходячи з обсягів його закупівлі та розміру фінансової підтримки, що становить 250 гривень за 1 тонну молока в заліковій вазі.

  Перелік молокопереробних підприємств, які мають право на закупівлю екологічно чистого молока та виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування, визначається Мінагрополітики.

  30. Молокопереробні підприємства щомісяця, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають Мінагрополітики за встановленою ним формою зведену довідку про надходження та використання екологічно чистого молока для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування, обсяги їх виробництва відповідно до статистичної звітності та обсяги використання коштів на фінансову підтримку.

  31. Мінагрополітики на підставі зведеної довідки подає Державному казначейству розподіли асигнувань, передбачених на фінансову підтримку за екологічно чисте молоко,  відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками.

  Кошти, отримані згідно з розподілом Мінагрополітики, зараховуються на спеціальні рахунки молокопереробних підприємств, відкриті в органах Державного казначейства.

   

  Перерахування коштів фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам здійснюється із спеціального рахунка молокопереробного підприємства на підставі платіжних доручень та реєстрів приймальних квитанцій.

  ________________  Додаток 1
  до Порядку

  ____________________________________
  (найменування сільськогосподарського товаровиробника,
  місцезнаходження, номер поточного рахунка,
  найменування відділення банку)


  ВІДОМІСТЬ

  приймальних квитанцій (облікових листів) на молодняк великої
   рогатої худоби, свині та курчата-бройлери, вирощені, продані
  сільськогосподарськими товаровиробниками на забій і переробку
  суб'єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані)
  переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах  за ___________200_ р.   

   

  Номер
  і дата квитанції (облікового листа)

  Кількість

  Сума фінансової підтримки, гривень

  Примітка

  голів

  тонн

  за
  1 тонну

  усього

  Продано на забій і переробку суб'єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності:

   

   

   

   

   

   

  молодняк великої рогатої худоби

   

   

   

   

   

   

  свині

   

   

   

   

   

   

  курчата-бройлери

   

   

   

   

   

   

  Забито і перероблено у власних (орендованих) переробних цехах:

   

   

   

   

   

   

  молодняк великої рогатої худоби

   

   

   

   

   

   

  свині

   

   

   

   

   

   

  курчата-бройлери

   

   

   

   

   

   

   

   

  Керівник                                               _____________  ______________
                                                                      (підпис)                      (ініціали та прізвище)

  Головний бухгалтер                     _____________  ______________
                                                                     (підпис)                      (ініціали та прізвище)

   

  “___” _____________ 200__ р.

   

  МП

  __________________  Додаток 2

  до Порядку

  ________________________________(регіон, район)

   

  ВІДОМІСТЬ
  на молодняк великої рогатої худоби, свині та курчата-бройлери, вирощені та продані сільськогосподарськими товаровиробниками на забій та переробку суб’єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах

  за ______________ 200_ р.

   

  Найменування сільськогосподарсь-кого товаровиробника (району), ідентифікаційний код (номер),
   рахунок, відкритий в установі банку

  Молодняк великої рогатої худоби

  Свині

  Курчата-бройлери

  голів

  тонн

  сума фінан-сової під-тримки, гривень

  голів

  тонн

  сума фінан-сової під-тримки, гривень

  голів

  тонн

  сума фінан-сової під-тримки, гривень

  нара-ховано

  спла-чено

  нара-ховано

  спла-чено

  нара-ховано

  спла-чено

  Сільськогосподарські підприємства

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Господарства населення

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усі сільськогосподарські товаровиробники

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Начальник управління агропромислового
  розвитку районної державної адміністрації       
  __________     ______________
                                                                                              (підпис)                        (ініціали та прізвище)

                                                             

   

  “___” _____________ 200__ р.

   

   

  МП

   

   

  _____________

  Примітка. Дані підтверджуються реєстром приймальних квитанцій та облікових листів.

   

   

  __________________

     Додаток 3
  до Пордяку

  ІНФОРМАЦІЯ
  про нарахування фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам за вирощені ними та продані на забій і переробку суб’єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині та курчата-бройлери
  на _______________ 200__ р. _________________ регіону

  Молодняк великої рогатої худоби

  Свині

  Курчата-бройлери

  кількість

  сума фінансової підтримки, тис. гривень

  кількість

  сума фінансової підтримки, тис. гривень

  кількість

  сума фінансової підтримки, тис. гривень

  голів

  тонн

  нараховано

  сплачено

  голів

  тонн

  нараховано

  сплачено

  голів

  тонн

  нараховано

  сплачено

  Сільськогосподарські підприємства

  Господарства населення

  Усі сільськогосподарські товаровиробники

   

  Міністр агропромислового комплексу
  Автономної Республіки Крим          ___________  ______________
                                                                    (підпис)                (ініціали та прізвище)

   

  Начальник управління
  Державного казначейства
  Автономної Республіки Крим      _________  ______________
                                                           (підпис)        (ініціали та прізвище)


  Начальник головного управління
  агропромислового розвитку обласної
  державної адміністрації                __________  ______________
                                                                    (підпис)                (ініціали та прізвище)  Начальник обласного управління
  Державного казначейства          _________  ______________
                                                           (підпис)         (ініціали та прізвище)


  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  Севастопольської міської
  державної адміністрації       ____________  ______________
                                                                     (підпис)              (ініціали та прізвище)   

     Начальник управління Державного
  казначейства м. Севастополя      _________  ______________
                                                           (підпис)        (ініціали та прізвище)  “____” __________________ 200__ р.

  “____” __________________ 200__ р.

  МП

  МП

  _____________________  Додаток 4
  до Порядку

   

  ____________________________________
  (найменування суб’єкта підприємницької діяльності,
  який має власні (орендовані) переробні потужності,
  місцезнаходження)


   

  РЕЄСТР

  приймальних квитанцій (облікових листів) на молодняк великої
  рогатої худоби, свині та курчата-бройлери, продані
  сільськогосподарськими товаровиробниками на забій і переробку
   суб’єктам підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані)
  переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах  за __________200_ р.

   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника, місцезнаходження

  Номер і дата квитанції (облікового листа)

  Кількість

   

  Примітка

   

  голів

  тонн

  Прийнято на забій та переробку суб’єктами підприємницької діяльності, які мають власні (орендовані) переробні потужності:

   

   

   

   

  молодняк великої рогатої худоби

   

   

   

   

  свині

   

   

   

   

  курчата-бройлери

   

   

   

   

  Забито та перероблено у власних (орендованих) переробних цехах:

   

   

   

   

  молодняк великої рогатої худоби

   

   

   

   

  свині

   

   

   

   

  курчата-бройлери

   

   

   

   

   

  Керівник              _________________         ________________

                   (підпис)                             (ініціали та прізвище)

   

  “___”________________ 200__ р.

   

   

  МП

   

  _____________________  Додаток 5
  до Порядку

  __________________________________
  (найменування сільськогосподарського
  товаровиробника, місцезнаходження, номер
  поточного рахунка, найменування
  відділення банку)  ВІДОМІСТЬ
  приймально-здавальних актів, виданих за реалізацію
  вовни сільськогосподарськими товаровиробниками
  переробним підприємствам


  за ______________ 200___ р.

   

  Номер і дата  приймально-здавального акта

  Чисельність  овець на 1 липня
  2005 р. (на
  1 червня 2005 р.)

  Кількість, тонн

  Примітка

  Реалізовано вовни

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Керівник                                               _____________  ______________
                                                                      (підпис)                      (ініціали та прізвище)

  Головний бухгалтер                     _____________  ______________
                                                                     (підпис)                      (ініціали та прізвище)

   

   

  “___” _____________ 200__ р.

   

   

  МП

  __________________

   

   

     Додаток 6
  до Порядку

   

  _________________________________

          (регіон, район)

   

   
  ВІДОМІСТЬ

  на вовну, реалізовану сільськогосподарськими товаровиробниками
  переробним підприємствам

  за _____________  200_ р.

   

   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника (району), ідентифікаційний код (номер), рахунок, відкритий в установі банку

  Чисельність овець

  на 1 липня 2005 р.
  (на 1 червня 2005 р.), голів

  Кількість 

  (фізична маса), тонн

   

  Сільськогосподарські підприємства

   

   

   

   

  Господарства населення

   

   

   

   

  Усі сільськогосподарські товаровиробники

   

   

   

   

  Державний інспектор якості та
  формування ресурсів сільськогосподарської
  продукції місцевої державної адміністрації   

  _____________  ______________
                                                                                              (підпис)                      (ініціали та прізвище)

   

   

   

  “___” _____________ 200__ р.

   

  МП

  __________________

   

     Додаток 7

  до Порядку

  __________________________

        (регіон)

   

  ІНФОРМАЦІЯ

  про вовну, реалізовану сільськогосподарськими товаровиробниками переробним підприємствам

   

   

  Регіон (район)

  За місяць

  З початку року

  чисель­ність
  овець на 1 липня
  2005 р. (на
  1 червня 2005 р.), голів


  кіль­кість (фізич­на маса), тонн

  чисель­ність
  овець на 1 липня
  2005 р. (на
  1 червня 2005 р.), голів


  кількість    (фізична маса), тонн

   

  Сільськогосподарські підприємства

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Господарства населення

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усі сільськогосподарські товаровиробники

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Міністр агропромислового комплексу
  Автономної Республіки Крим                             _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)

  Начальник головного управління
  агропромислового розвитку
  обласної державної адміністрації                  _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)


  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  Севастопольської міської
  державної адміністрації                                          _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)   

   

  “___” _____________ 200_ р.

   

  МП

  __________________  Додаток 8
  до Порядку

  ________________________

                  (регіон, район)

   

  ВІДОМІСТЬ
  на бджолосім’ї в сільськогосподарських товаровиробників

   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника (району), ідентифікаційний код (номер), рахунок, відкритий в установі банку

  Чисельність бджолосімей

  Чисельність бджолосімей, на які нараховується фінансова підтримка

  на 1 січня 2005 р.

  на 1 травня 2005 р.

   

   

  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  районної державної
  адміністрації                                                      _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)   

  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  Севастопольської міської
  державної адміністрації                                          _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)   

   

  “___” _____________ 200__ р.

   

  МП

  ___________________  Додаток 8
  до Порядку

  ________________________

                  (регіон, район)

   

  ВІДОМІСТЬ
  на бджолосім’ї в сільськогосподарських товаровиробників

   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника (району), ідентифікаційний код (номер), рахунок, відкритий в установі банку

  Чисельність бджолосімей

  Чисельність бджолосімей, на які нараховується фінансова підтримка

  на 1 січня 2005 р.

  на 1 травня 2005 р.

   

   

  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  районної державної
  адміністрації                                                      _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)   

  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  Севастопольської міської
  державної адміністрації                                          _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)   

   

  “___” _____________ 200__ р.

   

  МП

  ___________________  Додаток 9
  до Порядку

   

  ______________________

                   (регіон)

   

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
   на надання фінансової підтримки сільськогосподарським
  товаровиробникам за наявні бджолосім’ї

   

  Регіон (район)

  Чисельність бджолосімей

  Чисельність бджолосімей, на які нараховується фінансова підтримка

  на 1 січня
  2005 р.

  на 1 травня 2005 р.

   

   

  Міністр агропромислового комплексу
  Автономної Республіки Крим                             _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)

  Начальник головного управління
  агропромислового розвитку
  обласної державної адміністрації                  _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)


   

   

  “___” _____________ 200_ р.

   

  МП

  ___________________  Додаток 10
  до Порядку

  ______________________

                   (регіон, район)

  ВІДОМІСТЬ
  на поголів’я вівцематок і ярок старше одного року
  та його приріст у сільськогосподарських товаровиробників,
  які утримували з 1 січня 2004 р. до 1 січня 2005 р.
  не менш як 10 голів таких вівцематок і ярок   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника (району), ідентифікаційний код (номер) рахунок, відкритий в установі банку

  Поголів’я вівцематок і ярок старше одного року, голів

  Чисельність поголів’я, на яке нараховується фінансова підтримка (приріст поголів’я)

  на 1 січня 2004 р.

  на 1 січня 2005 р.

   

   

   

  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  районної державної
  адміністрації                                                      _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  Севастопольської міської
  державної адміністрації                                          _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)   

  “___” _____________ 200_ р.

   

   

  МП

  ___________________

     Додаток 11
  до Порядку

  ______________________

                   (регіон)

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
  на поголів’я вівцематок і ярок старше одного року
  та його приріст у сільськогосподарських товаровиробників,
  які утримували з 1 січня 2004 р. до 1 січня 2005 р.
  не менш як 10 голів таких вівцематок і ярок   

  Регіон (район)

  Поголів’я вівцематок і ярок старше одного року

  Поголів’я, на яке нараховується фінансова підтримка (приріст поголів’я)

  на 1 січня 2004 р.

  на 1 січня 2005 р.

   

  Міністр агропромислового комплексу
  Автономної Республіки Крим                             _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)

  Начальник головного управління
  агропромислового розвитку
  обласної державної адміністрації                  _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)


   

   

  “___” _____________ 200_ р.

   

  МП

  ___________________

     Додаток 12
  до Порядку

  ______________________

                   (регіон, район)

   

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
  на поголів’я вівцематок і ярок старше
  одного року на 1 січня та збережене на 1 липня
  (1 червня) 2005 р. у сільськогосподарських
  товаровиробників   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника (район), ідентифікаційний код (номер) рахунок, відкритий в установі банку

  Поголів’я

  на 1 січня 2005 р.

  на 1 липня 2005 р.
  (на 1 червня 2005 р.)

  на яке нараховується фінансова підтримка

   

  Начальник управління
  агропромислового
  розвитку районної державної
  адміністрації                                                      _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  Севастопольської міської
  державної адміністрації                                          _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)   

  “___” _____________ 200_ р.

   

  МП

  ___________________

     Додаток 13
  до Порядку

  ______________________

                   (регіон)

   

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
  на поголів’я вівцематок і ярок старше
  одного року на 1 січня та збережене на 1 липня
  (1 червня) 2005 р. у сільськогосподарських
  товаровиробників   

  Регіон (район)

  Поголів’я

  на 1 січня 2005 р.

  на 1 липня 2005 р.
  (на 1 червня 2005 р.)

  на яке нараховується фінансова підтримка

   

   

   

   

   

   

   

  Міністр агропромислового комплексу
  Автономної Республіки Крим                             _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)

  Начальник головного управління
  агропромислового розвитку
  обласної державної адміністрації                  _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)


   

   

  “___” _____________ 200_ р.

   

  МП

  ___________________

     Додаток 14
  до Порядку

  ______________________

                   (регіон, район)

   

  ВІДОМІСТЬ
  на поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності
  в сільськогосподарських товаровиробників

   

  Найменування сільсько-господарського товаровиробника (район),
   рахунок, відкритий в установі банку

  Поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

  Поголів’я корів м'ясного напряму продуктивності, на яке нараховується фінансова підтримка

  на 1 січня
  2005 р.

  на 1 травня 2005 р.

  Племінні заводи

   

   

   

  Племінні репродуктори

   

   

   

  Товарні господарства

   

   

   

   

   

  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  районної державної
  адміністрації                                                      _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)   

   

  “___” _____________ 200_ р.

   

  МП

  ___________________  Додаток 15
  до Порядку

  ______________________

                (регіон)

   

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
   на надання фінансової підтримки сільськогосподарським
  підприємствам за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника
  (району)

  Поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, на яке нараховується фінансова підтримка

  Примітка

  Племінні заводи

   

   

   

  Усього

   

   

  Племінні репродуктори

   

   

   

  Усього

   

   

  Товарні господарства

   

   

   

  Усього

   

   

   

   

  Міністр агропромислового комплексу
  Автономної Республіки Крим                             _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)

  Начальник головного управління
  агропромислового розвитку
  обласної державної адміністрації                  _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)


   

   

  “___” _____________ 200_ р.

   

  МП

  ___________________  Додаток 16
  до Порядку

   

  ________________________________

  (найменування сільськогосподарського товаровиробника,
  місцезнаходження, номер поточного рахунка,
  найменування відділення банку)

   

  ВІДОМІСТЬ

  актів закупівлі телиць

  в особистих селянських господарствах

  за ______________ 2005 року

   

   

   


  п/п

  Прізвище,
  ім’я та по батькові
  продавця

  Номер

  акта і дата заку-півлі

  Іденти-фікацій-ний номер

  Кількість

  Загаль-

  на вар-тість, гривень

  Примітка

  голів

  жива маса, кіло-грамів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Керівник                         _____________________            _____________________

                            (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

   

  “___” __________ 200_ р.

   

  МП

   

  _________________

     Додаток 17

  до Порядку

   

  ДОВІДКА
  про походження телиці

  Кличка ______________________________________________________

  Ідентифікаційний номер ________________________________________

  Серія і номер паспорта великої рогатої худоби _____________________

  Дата народження ______________________________________________

  Порода _______________________________________________________

  Кому належить ________________________________________________

   (власник, поштова адреса)

  ______________________________________________________________

   

   

   

  Кличка

  Селекційний індекс

  Порода

  Лактація

  Надій, кілограмів

  Мати

   

  х

   

  х

  х

   

  Батько

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Товаровиробник            _____________________            _____________________

                            (підпис)                                         (ініціали та прізвище)

   

  “___” ________________ 200__ р.

   

  МП

   

  __________________

  Примітки: 1. Порода визначається фахівцем підприємства з племінної справи (селекційного центру).

  2. Лактація та надій зазначається за інформацією продавця.

  _____________________   

  Додаток 18

  до Порядку

  ______________________

                   (регіон, район)

   

   

  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

  про нарахування фінансової підтримки ________________________________________________

  (господарство, район, область)   станом на ”___“ __________ 200__ р.

   

  Найменування сільськогосподарського товаровиробника, місце знаходження

  Закуплено телиць

  Сума фінансової підтримки

  голів

  жива маса, кілограмів

  нараховано за звітний період

  сплачено за минулий звітний період

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Начальник управління
  агропромислового
  розвитку районної державної
  адміністрації                                                      _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)  Начальник управління
  агропромислового розвитку
  Севастопольської міської
  державної адміністрації                                          _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)   

  “___” _____________ 200__ р.

   

  МП

  __________________

   

      

  Додаток 19

  до Порядку

  ______________________

                   (регіон)

   

   

  ІНФОРМАЦІЯ

  про нарахування фінансової підтримки

   

   

   станом на ”___“ __________ 200__ р.

   

  Регіон (район)

  Закуплено телиць

  Сума фінансової підтримки

  голів

  жива маса, кілограмів

  нараховано за звітний період

  сплачено за минулий звітний період

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Міністр агропромислового комплексу
  Автономної Республіки Крим                             _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)

  Начальник головного управління
  агропромислового розвитку
  обласної державної адміністрації                  _____________  ______________
                                                                                                (підпис)                      (ініціали та прізвище)


   

   

  “___” _____________ 200_ р.

   

  МП

  __________________