• In English

 • Затверджено

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 6 травня 2005 р. № 324

  ПЛАН

  заходів щодо виконання у 2005 році

  Програми Кабінету Міністрів України “Назустріч людям”

   

   

  Зміст заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання

   Розділ І. Віра

  Сімейні цінності

  Посилення інституту сім’ї та державна підтримка народжуваності.
  Визнання сім’ї однією з ключових суспільних цінностей. Поліпшення стану сім’ї,
   жінок, дітей та молоді

  1.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Плану заходів щодо реалізації положень Концепції демографічного розвитку України на 2005 – 2015 роки”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  червень

  2.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006 – 2016 роки”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  листопад

  3.

  Розробити проект Указу Президента України “Про державну підтримку сім’ї, дітей та молоді”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  травень

  4.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

  Міністерство у справах молоді та спорту

   

   

  1) Про затвердження Порядку забезпечення догляду за дітьми, батьки яких виїхали за кордон з метою працевлаштування

   

  серпень

   

  2) Про затвердження Типового положення про СОС – дитячі містечка

   

  червень

  5.

  Підготувати пропозиції щодо запровадження пільг для багатодітних матерів, відзначених почесним званням “Мати-героїня” разом з проектами нормативно-правових актів

  Міністерство у справах молоді та спорту

  вересень

  6.

  Забезпечити проведення Всеукраїнського фестивалю сімейної творчості “Родинні скарби України” та Всеукраїнського фотоконкурсу “Миттєвості сімейного щастя”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  травень

  7.

  Запровадити комп’ютерний банк даних про дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечити раннє виявлення та соціальний супровід таких дітей

  Міністерство у справах молоді та спорту

  до кінця року

  8.

  Сприяти створенню дитячих містечок для проживання та виховання (2), закладів (не менш як 10) соціального захисту дітей (центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, притулків для неповнолітніх) з урахуванням соціальних потреб кожного регіону та забезпеченню ефективного їх функціонування

  Поширювати сімейні форми влаштування дітей (усиновлення, передача під опіку та піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей)

  Міністерство у справах молоді та спорту

  до кінця року

  9.

  Сприяти створенню 60 дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, що дасть змогу влаштувати близько 250 дітей-сиріт

  Міністерство у справах молоді та спорту
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  до кінця року

  10.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми “Репродуктивне здоров’я” на 2006 – 2010 роки

  МОЗ

   

  листопад

  11.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми ліквідації дитячої бездоглядності та безпритульності”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  жовтень

  Виявлення будь-якої дискримінації жінок на ринку праці

  12.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей їх реалізації”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  до кінця року

  13.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану дій щодо забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків в українському суспільстві на період до 2015 року”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  вересень

  Надання цілеспрямованої підтримки закладам позашкільної освіти та виховання.
  Здійснення повноцінної підготовки молоді, яка здобула вищу чи середню професійну
  освіту, до самостійного життя в суспільстві. Запровадження ефективного механізму
  для збільшення доступу молоді до високоякісної освіти та ринку праці


  14.

  Сприяти створенню молодіжних центрів праці (не менш як 14, у тому числі молодіжними громадськими організаціями) з урахуванням соціальних потреб кожного регіону

  Міністерство у справах молоді та спорту

  до кінця року

  15.

  Розробити проект Закону України “Про залучення роботодавців до підготовки та перепідготовки кадрів, освітніх та наукових процесів”

  МОН

  серпень

  Досягнення належного рівня фізичного здоров’я молоді

  16.

  Розробити проект Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  травень

  17.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення видатків на централізовані заходи з організації відпочинку та оздоровлення дітей у 2005 році”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  травень

  18.

  Забезпечити оздоровлення та відпочинок не менш як 50 відсотків дітей шкільного віку, у першу чергу дітей-сиріт, а також дітей, позбавлених батьківського піклування

  Міністерство у справах молоді та спорту
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  до кінця року

  19.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України про затвердження Типового положення про центр матері та дитини і Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональ-ними обмеженнями, в яких передбачити мінімальні нормативи для оснащення таких центрів

  Міністерство у справах молоді та спорту

  червень

  20.

  Сприяти утворенню не менше чотирьох центрів ресоціалізації наркозалежної молоді “Твоя перемога” з урахуванням соціальних потреб кожного регіону та ефективністі їх функціонування. Організувати підготовку працівників для таких центрів

  Міністерство у справах молоді та спорту

  до кінця року

   

   

   

   

  21.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового положення про денний центр перебування ВІЛ-інфікованих дітей”, в якому передбачити мінімальні нормативи для оснащення таких центрів

  Міністерство у справах молоді та спорту

  липень

  22.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про розроблення та впровадження спортивно-патріотичного комплексу фізичного розвитку та тестування дітей “Козацький гарт”

  МОН

   

  серпень

  Здійснення підтримки діяльності громадських та релігійних організацій,
  спрямованої на піднесення національного патріотизму та зміцнення
  духовності молодих громадян

  23.

  Забезпечити проведення другого етапу Всеукраїнської акції “Пам’ятаймо минуле заради майбутнього” із залученням молодіжних трудових загонів до роботи з відновлення пам’ятних місць, пов’язаних з подіями Великої Вітчизняної війни, голодомору та примусового переселення, надання соціальної допомоги ветеранам, інвалідам, солдатським вдовам

  Міністерство у справах молоді та спорту

  до кінця року

  Забезпечення розвитку відкритої співпраці з громадськими інституціями,
  які виражають інтереси молоді, дітей та жінок, органами шкільного та студентського
  самоврядування, молодіжними громадськими і жіночими організаціями

  24.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

  Міністерство у справах молоді та спорту

  грудень

   

  1) Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розробле-них громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї

   

   

   

  2) Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1062 (щодо підвищення ефективного впровадження молодіжними і дитячими громадськими організаціями програм стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї)

   

   

  Всебічне сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва

  25.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. № 584 і від 4 червня 2003 р. № 853 (щодо вдосконалення механізму забезпечення молоді житлом)

  Міністерство у справах молоді та спорту

  травень

   

   

  2) Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1089 (щодо удосконалення Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 – 2012 роки та включення до неї нових інноваційних механізмів забезпечення молоді житлом)

  Міністерство у справах молоді та спорту

  червень

   

  3) Про надання цільових адресних субсидій на покриття витрат, пов’язаних із сплатою першого внеску для молодих сімей, які отримали кредити в комерційних банках на будівництво та придбання житла

  Міністерство у справах молоді та спорту

  серпень

  26.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції створення та розвитку соціотехнополісів в Україні”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  червень

  Освіта і наука

  Забезпечення доступності високоякісної середньої та вищої освіти;
  запровадження системи державної підтримки для отримання вищої
  та середньої спеціальної освіти

  27.

  Підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо поетапної передачі до сфери управління МОН вищих навчальних закладів, які перебувають у підпорядкуванні інших центральних органів виконавчої влади, з урахуванням специфіки підготовки фахівців

  МОН

   

  червень

  28.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” в частині працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та розвитку студентського самоврядування

  МОН

   

  до кінця року

  29.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 916“ (щодо залучення установ банківської системи до надання пільгових цільових державних кредитів для здобуття вищої освіти)

  МОН

   

  грудень

   

  Створення і розвиток національної науково-дослідної та освітньої мережі,
  що забезпечує взаємодію науково-освітніх закладів України і Європи, корпоративних
  комп’ютерних мереж для наукових та освітніх цілей з поступовим формуванням єдиного
  віртуального науково-освітнього простору, сприяння розширенню наукових зв’язків,
  забезпечення доступу до світових електронних бібліотек та інтеграції у світовий
  науково-освітній простір
  30.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження Концепції Державної цільової програми побудови та розвитку комп'ютерної мережі освіти та науки”

  МОН

   

  листопад

  Розроблення і впровадження нового покоління вітчизняних, у тому числі електронних,
  підручників, навчальних посібників та засобів навчання відповідно до сучасного рівня
  розвитку високих технологій, створення умов для використання у школах Інтернету

  31.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми розвитку професійно-технічної освіти на 2005 – 2010 роки”

  МОН

   

  червень

   

  32.

  Розробити державні стандарти та класифікатор на засоби навчання для загальноосвітніх навчальних закладів

  МОН

  грудень

  Запровадження єдиної системи тестування вступу до вищих навчальних закладів

  33.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення Українського центру оцінювання якості освіти та затвердження Положення про нього”

  МОН

   

  жовтень

  Створення загальнонаціональної системи пошуку, відбору та державної підтримки
  обдарованої молоді, в тому числі дітей – членів Малої академії наук

  34.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції загальнонаціональної системи пошуку, відбору та державної підтримки обдарованої молоді”

  МОН

   

  до кінця року

  35.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення розміру стипендій Президента України для призерів та учасників всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів та грантів Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів (запроваджених Указом Президента України від 28 грудня 2004 р. № 1561)

  МОН

   

  червень

  Відновлення у суспільстві поваги до вчителя, гарантування працівникам освіти
  достойної заробітної плати

  36.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про реформування системи оплати праці працівників освіти, стимулювання їх до творчої діяльності та забезпечення соціальних гарантій”

  МОН

   

  жовтень

  Оптимізація діяльності Національної академії наук з орієнтацією на зближення
  академічної науки з освітою та промисловістю

  37.

  Розробити заходи щодо інтеграції діяльності наукових та вищих навчальних закладів з метою поліпшення цільової підготовки висококваліфікованих кадрів для наукової сфери та промисловості разом з проектом відповідного нормативно-правового акта

  МОН

   

  вересень

  Охорона здоров’я

  Надання кожному громадянину гарантованого переліку безоплатних медичних послуг;
  запровадження єдиної системи показників якості роботи медичних закладів

  38.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про затвердження гарантованого рівня безоплатної медичної допомоги та механізму його впровадження

  МОЗ

  грудень

   

  2) Про затвердження комплексних заходів щодо подолання передачі
  ВІЛ-інфекції від матері до дитини та медико-соціальної допомоги дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, на 2005 – 2011 роки

  МОЗ

   

  червень

   

  3) Про затвердження Положення про соціально-гігієнічний моніторинг

  МОЗ

  червень

  39.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції Державної програми здійснення контролю за станом захворюваності на туберкульоз в Україні у 2006 – 2010 роках”

  МОЗ

   

  серпень

  40.

  Розробити проект Закону України “Про державну підтримку осіб з онкологічними захворюваннями”

  Мін’юст

  грудень

  41.

  Продовжити переговори Кабінету Міністрів України з Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією про виділення Україні коштів на боротьбу зі СНІДом і туберкульозом у сумі, необхідній для зниження темпів зростання захворюваності

  МОЗ

   

  травень — червень

  Відновлення системи охорони здоров'я в кожному місті та селі

  42.

  Підвищити на 10 відсотків показник охоплення населення лікуванням у стаціонарозамінних формах (на денних та домашніх стаціонарах), забезпечивши діагностику, лікування та реабілітацію хворих за медичними показаннями на рівні, наближеному до лікарняного

  МОЗ

   

  до кінця року

  43.

  Вжити заходів до укомплектування закладів первинної медико-санітарної допомоги медичними кадрами на рівні не менш як 95 відсотків, забезпечити створення соціально-побутових умов для їх роботи та проживання

  МОЗ
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  до кінця року

  Зміщення акцентів у фінансуванні охорони здоров’я на користь
  первинної допомоги

  44.

  Урахувати збільшення видатків на надання первинної медичної допомоги під час складання проекту Державного бюджету України на 2006 рік

  МОЗ

   

  вересень

  Запровадження обов’язкового медичного страхування та заохочення
  додаткового добровільного медичного страхування

  45.

  Розробити проект Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування”

  МОЗ

   

  грудень

  Сприяння становленню інституту сімейних лікарів

  46.

  Скоригувати кількість медичних кадрів, які проходять підготовку та перепідготовку, з метою задоволення потреб регіонів у лікарях за спеціальністю “загальна практика/сімейна медицина”

  МОЗ

   

  до кінця року

  47.

  Передбачити під час складання проекту Державного бюджету України на 2006 рік збільшення не менш як на 10 відсотків бюджетного фінансування для матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу на засадах загальної практики/сімейної медицини

  МОЗ
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
  Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  до кінця року

  Створення умов для повноцінної життєдіяльності інвалідів, пріоритетного
  оздоровлення ветеранів війни і праці

  48.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”

  Мінпраці

   

  грудень

  Розроблення і впровадження дієвого механізму контролю за виробництвом,
  імпортом та реалізацією фармацевтичної продукції

  49.

  Запровадити добровільну сертифікацію установ та організацій, що здійснюють оптову реалізацію лікарських засобів, відповідно до вимог належної дистриб’юторської практики

  МОЗ

   

  червень

  50.

  Внести пропозиції щодо визначення порядку запровадження добровільної сертифікації установ та організацій, які здійснюють оптову реалізацію лікарських засобів, відповідно до вимог належної дистриб‘юторської практики

  МОЗ

   

  червень

  Впровадження телемедицини як засобу доступності до якісного медичного
  обслуговування усього населення, в тому числі у віддалених регіонах

  51.

  Затвердити галузеву цільову програму “Телемедицина в Україні на 2006 –2012 роки”

  МОЗ

   

  грудень

  Пропагування здорового способу життя. Посилення відповідальності за продаж
  неповнолітнім тютюнових виробів та алкогольних напоїв (включаючи слабоалкогольні)

  52.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України про затвердження:

  1) Національного плану (програми) дій з боротьби із вживанням алкоголю

  МОЗ

   

  грудень

   

  2) Плану дій з профілактики та боротьби з наркоманією

   

   

   

  3) Загальнодержавного плану дій щодо формування здорового способу життя

   

   

   

  4) Державного цільового комплексного плану профілактики та подолання тютюнокуріння

   

   

  53.

  Розробити проект Закону України “Про ратифікацію Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну”

  МОЗ

  травень

  54.

  Організувати та провести національний конкурс “За здоровий спосіб життя” з метою вироблення і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнокуріння та вживання алкогольних напоїв

  Мінекономіки

   

  до кінця року

  Духовність

  Збереження та активне пропагування історико-культурної спадщини,
  зміцнення її престижу в Україні і світі; визначення українській культурі
  гідного місця серед світових та європейських культур

  55.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження заходів з відродження Шевченківських місць на період до 2014 року”

  Міністерство культури і туризму

  травень

  56.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

  серпень

   

  1) Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційного документа, необхідного для одержання дозволу на проведення археологічних розвідок та розкопок

  Міністерство культури і туризму

   

   

  2) Про внесення змін до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

  Міністерство культури і туризму

  листопад

  57.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про ратифікацію Європейської конвенції про кінематографічну продукцію спільного виробництва

  Міністерство культури і туризму

  червень

   

  2) Про приєднання до міжнародної Конвенції з охорони архітектурної спадщини Європи

  Держбуд

  жовтень

   

  3) Про внесення змін до статті 250 Митного кодексу України

  Міністерство культури і туризму

  грудень

   

  4) Про затвердження переліку пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації

  Міністерство культури і туризму

  червень

   

  5) Про приєднання до Міжнародної конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини

  Міністерство культури і туризму

  жовтень

  58.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про затвердження Положення про історичне населене місце

  Держбуд

  грудень

   

  2) Про затвердження Порядку проектування, фінансування і здійснення комплексної регенерації районів історичної забудови

  Держбуд

  грудень

   

  3) Про Порядок визначення умов та критеріїв створення програм збереження та використання пам’яток архітектури і містобудування

  Держбуд

  листопад

  Здійснення заходів державної підтримки культури, вітчизняного
   книговидання та теле- і радіомовлення

  59.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про культуру

  Міністерство культури і туризму

  грудень

   

  2) Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо захисту вітчизняного кінотелевідеоринку від неліцензійної кіновідеопродукції, недопущення розповсюдження і демонстру-вання фільмів, що можуть завдати шкоди культурному розвитку громадян)

  Міністерство культури і туризму

   

  грудень

   

  3) Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” (щодо соціального захисту працівників бібліотек)

  Міністерство культури і туризму

  грудень

   

  4) Про внесення змін до Закону України “Про кінематографію” (щодо зменшення податкового тиску на галузь та створення сприятливих економічних умов для її розвитку)

  Міністерство культури і туризму

  вересень

   

  5) Про внесення змін до Закону України “Про музеї та музейну справу” (щодо вдосконалення обліку та збереження пам’яток Музейного фонду України)

  Міністерство культури і туризму

  жовтень

   

  6) Про меценатство

  Міністерство культури і туризму

  грудень

   

  7) Про внесення змін до Закону України “Про гастрольні заходи в Україні”

  Міністерство культури і туризму

  жовтень

  60.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державне замовлення у сфері видавничої справи”

  Держкомтелерадіо

  червень

  61.

  Підготувати проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про створення робочої групи з розроблення державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культури, що гарантуються державою (згідно із Законом України “Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005 – 2007 роки”)

  Міністерство культури і туризму

   

  липень

   

  2) Про затвердження Концепції Державної програми науково-технічного розвитку державного телебачення і радіомовлення на 2006 – 2009 роки

  Держкомтелерадіо

  травень

   

  3) Про затвердження Концепції охорони, відродження та розвитку народних художніх промислів

  Міністерство культури і туризму

  грудень

  62.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо фінансування кіноіндустрії)” стосовно розширення джерел фінансування кінематографії

  Міністерство культури і туризму

  грудень

  Задоволення освітніх та культурних потреб національних меншин України,
  створення належних умов для відродження, збереження і всебічного розвитку
  етнічних спільнот, їх національно-культурних традицій

  63.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про затвердження Порядку обрання мови навчання

  МОН

  жовтень

   

  2) Про затвердження Програми розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим на постійне проживання, на період до 2010 року

  Держкомнацміграції

   

  листопад

  64.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції Державної програми адаптації та інтеграції в українське суспільство депортованих кримських татар та осіб інших національностей на період до 2010 року”

  Держкомнацміграції

   

  червень

  Функціонування української мови як державної, вільний розвиток російської
  та інших мов згідно із законом про мови і Європейською хартією регіональних
   мов та мов меншин

  65

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції державної мовної політики”

  Держкомтелерадіо

   

  вересень

  66.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до законів України з питань фінансової підтримки випуску друкованих видань українською мовою та встановлення відповідальності за порушення законодавства про мови” (щодо забезпечення державного протекціонізму україномовним засобам масової інформації, збільшення випуску друкованої продукції українською мовою)

  Держкомтелерадіо

   

  грудень

  Налагодження конструктивного співробітництва держави і релігійних організацій,
  неухильне дотримання принципу відокремлення держави від церкви; створення державою
  рівних умов для діяльності релігійних організацій, недопущення чинення на них тиску.
  Заохочення участі релігійних організацій у виконанні властивих їм соціальних функцій


  67.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до Закону України “Про загальну середню освіту” (щодо створення умов для вивчення учнями світської етики у навчальному процесі та релігійної (християнської) етики у недільних школах)

  МОН

   

  грудень

   

  2) Про внесення змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (щодо законодавчого врегулювання участі церков і релігійних організацій у суспільно-політичному житті)

  Мін'юст

   

  грудень

  Створення належних умов для розвитку національного спорту як важливої
  складової іміджу України в світі

  68.

  Розробити проекти Указів Президента України:

   

   

   

  1) Про підготовку та участь спортсменів в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи

  Міністерство у справах молоді та спорту

  травень

   

  2) Про стипендії Президента України для видатних спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту

  Міністерство у справах молоді та спорту

  червень

   

   

   

   

  69.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про встановлення винагород спортсменам– чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам

  Міністерство у справах молоді та спорту

  червень

   

  2) Про внесення змін до розмірів плати за проходження шлюзами Дніпровського каскаду (щодо проходження спортивних суден шлюзами Дніпровського каскаду)

  Міністерство у справах молоді та спорту

  червень

   

  3) Про заходи щодо підготовки та участі спортсменів України у XX зимових, XXIX літніх Олімпійських, IX зимових і XIII літніх Паралімпійських іграх, Дефлімпійських іграх, всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи

  Міністерство у справах молоді та спорту

  червень

   

  4) Про затвердження Положення про базу олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки

  Міністерство у справах молоді та спорту

  липень

  Сприяння створенню і розвитку належної інфраструктури
  фізичної культури, спорту та туризму

  70.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок встановлення та зміни видів категорій об’єктів туристичної інфраструктури”

  Міністерство культури і туризму

  серпень

  71.

  Підготувати проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про деякі заходи щодо будівництва та реконструкції об’єктів туристичної та курортно-рекреаційної сфери

  Міністерство культури і туризму

  вересень

   

  2) Про затвердження Концепції розвитку курортів

  Міністерство культури і туризму

  до кінця року

  Інформаційна політика

  Недопущення концентрації та монополізму національних
  суб’єктів інформаційного простору

  72.

  Розробити проект Закону України “Про ратифікацію Конвенції про транскордонне телебачення і радіомовлення”

  Держкомтелерадіо

  вересень

  73.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції Закону України “Про цифрове телебачення”

  Держкомтелерадіо

  грудень

   

  Створення суспільного мовлення як невід’ємної складової
  існування громадянського суспільства

  74.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції створення, діяльності та розвитку системи суспільного мовлення”

  Держкомтелерадіо

  червень

  Реалізація програми роздержавлення засобів масової інформації та створення
  відповідної законодавчої бази з урахуванням дотримання прав та соціальних
  гарантій працівників інформаційної сфери

  75.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції Закону України “Про роздержавлення друкованих засобів масової інформації”

  Держкомтелерадіо

   

  жовтень

  Створення законодавчої бази в частині встановлення відповідальності за намагання
  здійснення протизаконного контролю, встановлення цензури у засобах масової
  інформації. Недопущення перешкоджанню професійній діяльності журналістів.
  Забезпечення безперешкодного доступу громадян до інформації


  76.

  Розробити проект Закону України “Про захист професійної діяльності журналістів”

  Держкомтелерадіо

  грудень

  Сприяння впровадженню у діяльність засобів масової інформації принципів
   системи саморегуляції та прозорої редакційної політики

  77.

  Розробити проект Закону України “Про інформацію” (нова редакція)

  Держкомтелерадіо

  листопад

  78.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції національної інформаційної політики”

  Держкомтелерадіо

  жовтень

  Забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності

  79.

  Затвердити Методичні рекомендації щодо виявлення фактів порушення прав інтелектуальної власності

  МОН

  грудень

  Розділ II. СПРАВЕДЛИВІСТЬ

  Правова політика

  Утвердження і реалізація прав та свобод людини, формування громадянського

  суспільства і побудова правової держави

  80.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про порядок використання і захисту державних символів

  Мін’юст

  червень

   

  2) Про внесення змін до Закону України “Про об’єднання громадян” (у частині реалізації громадянами конституційного права на свободу об’єднання для забезпечення і захисту своїх прав і свобод)

  Мін’юст

   

  червень

  Зміцнення законності та правопорядку, посилення боротьби із злочинністю

  81.

  Розробити проект Закону України “Про органи внутрішніх справ”

  Мін’юст

  вересень

  82.

  Підготувати проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про утворення регіональних штабів з координації діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

  МВС

  грудень

   

  2) Про профілактику злочинності, запровадження системи обліку та перевірки розшукуваних осіб у процесі придбання квитків для проїзду залізничним, повітряним та морським видами транспорту

  МВС

   

  грудень

  Запровадження ефективних механізмів захисту свободи вільного висловлювання
  думки, вільної преси, вільних мирних зборів, мітингів і демонстрацій, вільного
  об’єднання у політичні партії і громадські організації

  83.

  Розробити проект Закону України “Про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій” (щодо запровадження ефективного механізму захисту свободи слова, преси, мирних зборів)

  Мін’юст

   

  червень

  Сприяння законодавчому визначенню прав опозиції; категоричне недопущення
   будь-яких форм політичних репресій

  84.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про парламентську опозицію”

  Мін’юст

  до кінця року

   

  Посилення співпраці з міжнародними правоохоронними установами
  в боротьбі з торгівлею людьми

  85.

  Забезпечити розширення співпраці з Інтерполом, Європолом, Регіональним центром Південно-Східної ініціативи з боротьби з транскордонною злочинністю та Міжнародною організацією з міграції щодо проведення міжвідомчих заходів, організації обміну досвідом роботи та інформацією щодо розшуку осіб, які потерпіли внаслідок торгівлі людьми, а також осіб, що причетні до вчинення злочинів зазначеної категорії

  МВС

   

  до кінця року

  86.

  Забезпечити утворення в системі МВС самостійних підрозділів боротьби з торгівлею людьми

  МВС

   

  до кінця року

  Запровадження ефективних механізмів протидії незаконній міграції
  з одночасним поширенням міжнародно-договірної бази на захист прав
  та інтересів громадян України, які працюють за кордоном

  87.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України” (щодо посилення відповідальності за торгівлю людьми та за втягнення в проституцію)

  МВС

   

  грудень

  88.

  Забезпечити укладення угод про реадмісію з державами, громадяни яких є нелегальними мігрантами або з території яких вони прибувають в Україну

  МВС
  МЗС

  до кінця року

  Недопущення використання території України для перевезення
  до сусідніх держав наркотиків чи контрабандних товарів

  89.

  Підготувати пропозиції щодо організації взаємодії органів виконавчої влади в запобіганні переміщенню через державний кордон викрадених транспортних засобів, а також проект відповідного нормативно-правового акта

  МВС
  Адміністрація Держприкордонслужби

  липень

  90.

  Забезпечити проведення міжнародних спеціальних заходів, спрямованих на виявлення і перекриття контрабандних каналів переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин

  МВС

   

  до кінця року

  91.

  Взяти участь у розробленні та затвердженні Концепції ОБСЄ з питань безпеки та управління на кордонах як механізму посилення контролю за контрабандою, незаконним перевезенням наркотичних речовин, зброї тощо

  МЗС

   

  до кінця року

  Запровадження чітких правових норм для захисту інтелектуальної
  власності з одночасним посиленням на міжнародному рівні механізмів
  захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів господарювання України

  92.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження методичних рекомендацій щодо захисту прав інтелектуальної власності у процесі міжнародного економічного, науково-технічного, військово-технічного співробітництва з іншими державами”

  МОН

   

  грудень

  Запровадження ефективних інституційних механізмів боротьби
  з криміналізацією національної економіки, вдосконалення законодавчої
  бази у сфері боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом

  93.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (у зв’язку з прийняттям сорока рекомендацій FATF, дев’яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму тощо)

  Держфінмоніторинг

   

  травень

   

  2) Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за злочини, пов’язані з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом)

  Мін’юст

   

  липень

  Системне здійснення роботи, спрямованої на максимальне
  забезпечення гарантій захисту законних прав та інтересів осіб,
  що потерпіли від злочинів, реальне відшкодування заподіяної їм шкоди

  94.

  Розробити проект Закону України “Про відшкодування шкоди особам, що потерпіли від злочинів”

  Мін’юст

  серпень

  Розвиток інституту громадянства, створення умов для реалізації
  положень Європейської конвенції з питань громадянства

  95.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про документи, що посвідчують особу

  Мін’юст

  серпень

   

  2) Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства (нова редакція)

  Мін’юст

  жовтень

  96.

  Сприяти прийняттю Закону України „Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” з метою створення правових передумов для прийняття Закону України “Про ратифікацію Європейської конвенції з питань громадянства”

  МЗС

  липень

   

  97.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції Державної програми реформування міграційно-візової політики України та її адаптації до стандартів ЄС

  МЗС

  липень

   

  Поновлення прав жертв політичних репресій, соціальний
  захист громадян України, які зазнали переслідувань

  98.

  Сприяти прийняттю проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”

  Мін’юст

  до кінця року

  99.

  Створити державний архів МВС

  МВС

  грудень

  Створення відповідно до міжнародного права умов
  для утримання засуджених і ув'язнених

  100.

  Забезпечити передачу органів і установ кримінально-виконавчої системи до сфери управління Мін’юсту (проект Указу Президента України “Питання Міністерства юстиції”)

  Мін’юст

  травень

  101.

  Розробити проект Закону України “Про ратифікацію Договору між Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання”

  Мін’юст

   

  червень

   

  102.

  Підготувати проект розпоряджень Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про затвердження Концепції реформування кримінально-виконавчої системи (забезпечення виконання Україною зобов‘язань перед Радою Європи щодо покладення відповідальності за управління пенітенціарними установами на органи юстиції (Рекомендації 190 (95) 1995 року)

  Мін’юст

  травень

   

  2) Про затвердження Концепції Державної програми приведення умов тримання засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також осіб, що тримаються у слідчих ізоляторах, у відповідність з вимогами законодавства, зміцнення матеріально-технічної бази та поліпшення роботи з кадрами кримінально-виконавчої системи на 2006 – 2010 роки

  Державний департамент з питань виконання покарань

  червень

   

  Судова реформа

  Створення чіткої системи судової юрисдикції. Ініціювання публічного
  обговорення питання доцільності існування військових судів. Широке
  застосовування принципів спеціалізації та територіальності судочинства

  103.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (у частині виключення з системи судів загальної юрисдикції військових судів)

  Мін’юст

  червень

  Установлення чітких процесуальних норм захисту прав та свобод людини.
  Затвердження нових процесуальних норм судочинства, які забезпечили б прозорість,
  неупередженість та всебічність судового процесу, незалежність судді у прийнятті рішення.
   Обмеження адміністративних повноважень голови суду. З метою звільнення судів від надмірної
  завантаженості спростити процедуру розв’язання деяких спорів та розгляду незначних правопорушень.
  Затвердження чітких процесуальних правил, які б надавали громадянам можливість оскаржувати
   бездіяльність суддів, зокрема у випадках, коли незаконно приховуються заяви до суду, затягується
  розгляд справи чи підготовка судового рішення


  104.

  Сприяти прийняттю нових Кримінально-процесуального та Господарсько-процесуального кодексів України

  Мін’юст

  до кінця року

  Забезпечення захисту прав людини і громадянина, прав та законних інтересів
  юридичних осіб у відносинах з органами державної влади та органами місцевого
  самоврядування, створення системи ефективного адміністративного судочинства

  105.

  Розробити проект Адміністративно-процедурного кодексу України

  Мін’юст

  до кінця року

  106.

  Здійснити заходи щодо приєднання до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції

  Мін’юст

  листопад

  107.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (стосовно досудового врегулювання спорів)

  Мін’юст

  до кінця року

  Забезпечення належного фінансування

  108.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції Державної програми забезпечення судів належними приміщеннями на 2006 – 2010 роки”

  Державна судова адміністрація

  травень

  З метою підвищення загальної кваліфікованості суддівського корпусу,
  а також престижності самої посади судді створити комплексну систему підготовки,
  перепідготовки та підвищення кваліфікації суддів. Запровадження відповідно до закону
  прозорої процедури добору суддів на конкурсній основі. Удосконалення системи
  дисциплінарної відповідальності суддів. Розмежування функції здійснення правосуддя
  від організаційного та матеріально-технічного забезпечення судового процесу
  109.

  Взяти участь у доопрацюванні проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України” (стосовно створення комплексної системи добору, підготовки, перепідготовки суддів)

  Мін’юст

  до кінця року

  Запровадження надання безоплатної правової допомоги людям
  з низьким рівнем достатку

  110.

  Розробити проект Закону України “Про правову допомогу”

  Мін’юст

  серпень

  Зобов’язання Державної судової адміністрації - запровадити реєстр судових рішень
  із створенням відповідної бази даних та забезпеченням у встановленому законом
  порядку доступу до неї

  111.

  Розробити проект Закону України “Про реєстрацію судових рішень”

  Державна судова адміністрація

  вересень

  Удосконалення системи виконання судових рішень

  112.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про амністію

  Мін’юст

  вересень

   

  2) Про порядок захисту права особи на судовий розгляд справи протягом “розумного” строку

  Мін’юст

  листопад

  Подолання корупції

  Недопущення виникнення умов для корупції. Притягнення
  до відповідальності корумпованих державних службовців та звільнення їх у зв’язку
  з цим із займаних посад

  113.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” (нова редакція) та підготувати пропозиції щодо внесення до законодавства змін, які випливають із зазначеного Закону

  Мін’юст

  до кінця року

   

   

   

   

  114.

  Розробити проект Указу Президента України “Про затвердження Програми “Чисті руки” (щодо формування і реалізації загальнодержавної антикорупційної політики)

  Мін’юст
  СБУ
  МВС

   

  Створення державним службовцям належних умов праці та забезпечення
   їх гідною заробітною платою. Забезпечення суддів гідною заробітною платою

  115.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про впорядкування умов оплати праці, встановлення оптимальних співвідношень у розмірах посадових окладів з урахуванням складності та відповідальності виконуваних робіт державними службовцями однакового організаційно-правового рівня”

  Мінпраці

   

  до кінця року

  Прийняття Кодексу честі державного службовця, забезпечення його неухильного
  дотримання. Призначення в органи державної та місцевої виконавчої влади
  порядних та чесних професіоналів

  116.

  Розробити проект Закону України “Про Кодекс етики державного службовця”

  Мін’юст

  грудень

  Запровадження механізму проведення аналізу судових рішень щодо їх відповідності
  Конституції та законам України; забезпечення однакового застосування
  судами законів України, удосконалення законодавчого регулювання

  117.

  Розробити проекти Законів України про ратифікацію:

  Мін‘юст

  грудень

   

  1) Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

   

   

   

  2) Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

   

   

   

  3) Конвенції ООН проти корупції

   

   

  Зміцнення правової бази діяльності державної виконавчої служби, зокрема
  з метою усунення законодавчих прогалин, які дають можливість боржникові
  уникати відповідальності за несвоєчасне виконання своїх зобов’язань

  118.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності виконання судових рішень

  Мін’юст

  вересень

   

  2) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності служби судових розпорядників

  Мін’юст

  липень

   

  3) Про внесення змін до статті 57 Закону України “Про виконавче провадження”

  Мін’юст

  травень

  Розділ III. ГАРМОНІЯ

  Бюджетна політика

  Підвищення ролі бюджету як головного інструмента державної
  економічної політики

  119.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції вдосконалення управління державними фінансами”

  Мінфін

  грудень

  Запровадження середньострокового бюджетного планування на основі бюджетної
  стратегії Уряду та стратегічних планів головних розпорядників бюджетних коштів

   120.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на 2007 – 2009 роки і довгострокову перспективу”

  Мінфін

   

  вересень

  Повномасштабне впровадження програмно-цільового методу складання і виконання
  державного та місцевих бюджетів, виділення бюджетних призначень і використання
  бюджетних коштів з метою досягнення конкретних результатів

  121.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (щодо врегулювання застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі)

  Мінфін

  грудень

  122.

  Запровадити консолідований облік сплачуваних до державного бюджету податків та обов’язкових платежів суб’єктами підприємницької діяльності у галузі зв’язку

  Мінтрансзв’язку
  Мінфін

  червень

   

  123.

  Провести комплекс організаційно-технічних заходів, що забезпечують повний державний контроль за взаємодією операторів зв’язку

  Мінтрансзв’язку

  до кінця року

   

  Впровадження міжнародних стандартів прозорості бюджетного процесу
  та звітності про результати виконання бюджету, забезпечення їх доступності
  для суспільства та інвесторів

  124.

  Підготувати аналітичні матеріали про результати аналізу фінансово-бюджетних показників та їх оприлюднення

  Мінфін

  грудень

  Зміна ідеології бюджетного процесу, націливши його на отримання
  конкретного результату шляхом ефективного використання суспільних ресурсів

  125.

  Переглянути підходи до розроблення складових елементів бюджетних програм з використанням результатів аналізу інформації про виконання паспортів бюджетних програм, що подається головними розпорядниками бюджетних коштів за підсумками виконання Державного бюджету України на 2004 рік

  Мінфін

  грудень

  Реформування системи державних закупівель з метою усунення зловживань
  у процесі проведення тендерних закупівель, забезпечення рівного доступу суб’єктів
  господарювання до виконання державних замовлень та проведення державних закупівель

  126.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”

  Мінекономіки

  червень

   

  2) Про внесення змін до Закону України “Про поставки продукції для державних потреб”

  Мінекономіки

  травень

  127.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про підвищення ефективності державних закупівель”

  Мінекономіки

  травень

  128.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку системи державних закупівель на період до 2009 року”

  Мінекономіки

  червень

  129.

  Внести пропозиції щодо вдосконалення порядку визначення критеріїв формування державного замовлення разом з проектом відповідного нормативно-правового акта

  Мінекономіки

  грудень

  Публічне подання звітів про витрачання коштів державного та місцевих бюджетів,
  коштів Пенсійного фонду, інших фондів державного соціального страхування, затвердження
  показників результативності бюджетних програм кожного розпорядника коштів та
  запровадження практики публічного звітування про їх виконання та досягнення цілей


  130.

  Підготувати пропозиції щодо внесення змін до деяких законів з питань загальнообов’язкового соціального страхування з метою підвищення прозорості діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

  Мінпраці

   

  травень

  Перегляд функцій Рахункової палати та Контрольно-ревізійної служби з метою
  вдосконалення системи зовнішнього та внутрішнього контролю і аудиту
  використання коштів державного та місцевих бюджетів

  131.

  Розробити проекти Законів України:

  Мінфін

  грудень

   

  1) Про фінансовий контроль

   

   

   

  2) Про державний внутрішній контроль

   

   

   

  3) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання фінансовим правопорушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна)

  Мінфін

   

  липень

   

  132.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю”

  Мінфін

  червень

  Посилення відповідальності керівників і бухгалтерів бюджетних установ
  і організацій за цільове та економне витрачання бюджетних коштів

  133.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про державний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за бюджетні правопорушення”

  Мінфін

  до кінця року

  134.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів” (щодо зміцнення фінансової дисципліни)

  Мінфін

  червень

  Розмежування відповідальності за здійснення бюджетних витрат між
  розпорядниками бюджетних коштів та органами Державного казначейства

  135.

  Розробити проекти Законів України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” і “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (щодо розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу та посилення відповідальності осіб, винних у порушенні бюджетного законодавства)

  Мінфін

   

  грудень

  Здійснення дієвого контролю за проведенням усіх розрахунків
  і виплат з бюджету виключно у грошовій формі

  136.

  Забезпечити ефективну взаємодію Державного казначейства, Мінекономіки та ГоловКРУ для посилення контролю за дотриманням розпорядниками бюджетних коштів порядку їх використання з урахуванням змін, внесених до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”

  Мінекономіки

   

  до кінця року

  Забезпечення погашення зобов’язань перед державним бюджетом за
  наданими та своєчасно непогашеними кредитами, зокрема тими, що надані
  під гарантію Кабінету Міністрів

  137.

  Розробити проект Закону України “Про порядок погашення простроченої заборгованості юридичних осіб перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії”

  Мінфін

   

  грудень

   

  138.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про державний борг України”

  Мінфін

  до кінця року

  Відслідковування процесів детінізації економіки України

  139.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затверд-ження заходів щодо детінізації національної економіки на 2006 – 2007 роки”

  Мінекономіки

  липень

  Подальше удосконалення механізму реформування державного
  сектору економіки

  140.

  Розробити проект Закону України “Про корпоратизацію підприємств” або у разі прийняття відповідного рішення “Про внесення змін до Господарського кодексу України та Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, які не підлягають приватизації”

  Мінекономіки

  грудень

  Створення умов для запобігання відчуженню державного майна
  поза приватизаційними процедурами

  141.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про визначення суб’єктів права власності на розташоване на території України майно загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР”

  Мінекономіки

  червень

  Зосередження функцій з управління доходами та витратами бюджету, казначейського
   виконання державного бюджету та внутрішнього контролю ефективного і цільового
  витрачання коштів у єдиному органі – Міністерстві фінансів.

  Зосередження функцій з адміністрування податків та прирівняних до них платежів
  у єдиному органі виконавчої влади

  142.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України щодо утворення єдиного центру управління державними фінансами, визначивши систему управління державними фінансами на основі інтеграції баз даних державних органів фінансово-фіскальної та бюджетної сфери

  Мінфін

   

  грудень

   

  143.

  Розробити проект Указу Президента України “Питання Міністерства фінансів України”

  Мінфін

  травень

  Реформування казначейського виконання бюджету та спрощення системи оплати
  рахунків бюджетних установ і організацій

  144.

  Забезпечити перехід від виділення асигнувань до запровадження виконання зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів

  Мінфін

  грудень

  Створення системи управління коштами на рахунках Державного казначейства
   з метою їх ефективного використання та регулювання залишків коштів

  145.

  Запровадити операції РЕПО, СВОП з вільними бюджетними коштами, які обліковуються на єдиному казначейському рахунку Державного казначейства

  Мінфін разом з Національним банком

  грудень

  146.

  Запровадити спеціальне програмне забезпечення для здійснення обліку державного боргу як окремої компоненти системи автоматизації видаткової частини бюджетів

  Мінфін

  після прийняття Закону України “Про державний борг України”

  147.

  Подати пропозиції щодо визначення механізму казначейського обслуговування проектів, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, разом з проектом відповідного нормативно-правового акта

  Мінфін

   

  липень

  Чітке розмежування доходів і видатків між державним та місцевими бюджетами.
  Збільшення частки місцевих бюджетів у структурі витрат зведеного бюджету.
  Реформування міжбюджетних відносин

  148.

  Розробити проект постанови Верховної Ради України “Про основні напрями бюджетної політики на 2006 рік”

  Мінфін

   

  червень

  Запровадження єдиних методологічних засад розподілу субвенцій капітального
  характеру між територіями

  149.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про основні засади надання субвенцій з Державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів”

  Мінфін

   

  до кінця року

  Перейти до практики проведення розрахунку нормативів бюджетної забезпеченості
  на основі вартісних та якісних стандартів надання суспільних послуг.
  Поширення практики громадського обговорення місцевих бюджетів з метою
  наближення їх до потреб відповідної територіальної громади


  150.

  Затвердити Методику визначення нормативів бюджетної забезпеченості на основі вартісних і якісних стандартів

  Мінфін

   

  грудень

  151.

  Провести конференції, семінари, засідання за “круглим столом” з метою обговорення порядку складення та виконання місцевих бюджетів за участю представників громадських організацій та засобів масової інформації

  місцеві органи виконавчої влади

  до кінця року

  Подолання бідності

  Удосконалення законодавства щодо порядку та критеріїв визначення мінімальної
  заробітної плати та законодавче забезпечення запровадження мінімальної
  погодинної заробітної плати як державного соціального стандарту

  152.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оплату праці” та Кодексу законів про працю України” щодо запровадження погодинної оплати праці

  Мінпраці

   

  грудень

   

  Усунення диспропорцій у міжпосадових та міжгалузевих співвідношеннях оплати
  праці працівників бюджетної сфери, значне підвищення її розмірів

  153.

  Подати пропозиції щодо підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери і встановлення оптимальних міжпосадових та міжгалузевих співвідношень в оплаті праці цих працівників залежно від складності, характеру та відповідальності виконуваних робіт разом з проектом відповідного рішення Кабінету Міністрів України

  Мінпраці

   

  вересень

  154.

  Забезпечити впровадження першого етапу введення Єдиної тарифної сітки в оплаті праці працівників окремих галузей бюджетної сфери на основі законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати із збереженням міжпосадових співвідношень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

  Мінпраці
  Мінфін
  Мін'юст

  вересень

  Залучення необхідних інвестицій у виробництво та людський капітал

  155.

  Провести рейтингову оцінку суб’єктів господарювання малого підприємництва, розміщення їх результатів на сайті Держпідприємництва

  Держпідприємництво

   

  до кінця року

  Забезпечення захисту права працівників на своєчасне та у повному розмірі
  отримання заробітної плати, а також погашення заборгованості, що накопичилася

  156.

  Сприяти прийняттю Законів України “Про внесення змін до статті 31 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 173 “Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця”

  Мінпраці

   

  до кінця року

  157.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про захист грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця

  Мінпраці

   

  грудень

   

  2) Про запровадження мораторію на утворення суб’єктів господарювання юридичними і фізичними особами, якщо пов’язані з ними суб’єкти господарювання мають прострочену заборгованість із заробітної плати

  Мінекономіки

  травень

   

  3) Про спеціальний режим використання доходів суб’єктами господарювання державного та комунального сектору економіки

  Мінекономіки

  травень

  158.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку подання інформації щодо підтвердження відсутності у суб’єктів господарювання простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам під час утворення (реорганізації) суб’єктів господарювання юридичними та/або фізичними особами”

  Мінекономіки

  червень

  Істотне зменшення питомої ваги населення, яке перебуває за межею бідності, та
   зміцнення позицій середнього класу

  159.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2006 році Стратегії подолання бідності”

  Мінпраці

   

  листопад

   

  160.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошо­вих доходів населення

  Мінпраці

  грудень

   

  2) Про затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, які використовуються при визначенні прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення

  Мінекономіки

  червень

   

  3) Про виплату в 2005 році компенсації втрат від знецінених грошових заощаджень і страхових внесків, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи колишнього Ощадбанку СРСР, що діяли на території України, і установи колишнього Укрдержстраху, та викуп облігацій Державної безпроцентної позики 1990 року

  Мінфін

   

  травень

  161.

  Провести моніторинг документа “Цілі розвитку тисячоліття: Україна” за підсумками 2004 року та подати Кабінетові Міністрів України проект відповідної оновленої доповіді з урахуванням стратегічних завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України

  Мінекономіки

  жовтень

  Соціальне страхування та пенсійна реформа
  Створення рівних можливостей для пенсійного забезпечення громадян незалежно
  від сфери їх зайнятості та виду діяльності, усунення диспропорцій у розмірах пенсій

  162.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів” (щодо поширення дії Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” на осіб начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту)

  МНС

   

  жовтень

  Забезпечення соціального захисту громадян України, які працюють за кордоном,
   у разі настання страхового випадку

  163.

  Укласти міжнародні договори з метою врегулювання питань здійснення соціальних виплат за період сплати страхових внесків кожною із учасниць договорів, незалежно від місця проживання особи на час настання страхового випадку

  Мінпраці

   

  до кінця року

  Створення накопичувальної системи пенсійного страхування, захист пенсійних виплат
  від впливу демографічних факторів та забезпечення поступового підвищення пенсійних виплат

  164.

  Виконати завдання, визначені  планом заходів щодо створення умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на 2005 рік

  Мінпраці

   

  до кінця року

  Гнучка податкова політика держави щодо стимулювання роботодавців та працюючих
   громадян на добровільне здійснення додаткових заощаджень в системі
  недержавного пенсійного забезпечення

  165.

  Визначити тарифи страхових внесків професійної системи на підставі методики актуарних розрахунків з метою підготовчого етапу розроблення проекту Закону України ”Про обов’язкове пенсійне забезпечення окре­мих категорій осіб через професійні та корпоративні пенсійні фонди”

  Мінпраці

   

  червень

  166.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” (щодо стимулювання відрахувань роботодавців до недержавних пенсійних фондів)

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

  червень

  Комплексне реформування адміністративної системи соціального страхування
  з метою скасування неефективного адміністрування страхових фондів.

  Зменшення адміністративних видатків через створення єдиної системи збору та
  обліку внесків і запровадження єдиного соціального внеску, підвищення рівня страхових
  виплат без збільшення податкового навантаження на роботодавців та працівників

  167.

  Реалізувати проект “Пенсійна реформа і розвиток системи соціального страхування в Україні” з метою забезпечення структурної, технічної, кадрової готовності до виконання спільних функцій Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування

  Мінпраці

   

  до кінця року

   

  168.

  Розробити проект Закону України “Про єдиний соціальний внесок”

  Мінпраці

  грудень

   

   

   

   

  169.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва”

  Держпідприємництво

  грудень

  Інформування населення про страхову діяльність та звітування перед громадськістю
   про доходи і видатки фондів соціального страхування, забезпечення прозорості функціонування
  системи соціального страхування і надання можливості повноцінно користуватися перевагами
  страхової системи, сприяння запобіганню зловживанням та корупції


  170.

  Забезпечити прозорість діяльності страхових фондів та виконання їх бюджетів через проведення брифінгів і прес-конференцій

  Мінпраці

  протягом року

  Соціальний захист населення

  Підвищення якості соціальних послуг для наближення їх до європейського рівня та
  розши­рення кола надавачів таких послуг.

  Удосконалення системи соціального захисту населення (у тому числі громадян,
  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

  171.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції соціальної політики (на період до 2015 року)”

  Мінпраці

  грудень

  172.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про інформаційно-аналітичне забезпечення у сфері соціального захисту населення”

  Мінпраці

  до кінця року

  Реформування системи соціального захисту через посилення цільової
  спрямованості соціальних програм

  173.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції подальшого реформування соціального захисту населення”

  Мінпраці

  до кінця року

  174.

  Розробити проект Закону України „Про затвердження Порядку проведення розрахунків з погашення зобов’язань держави за знеціненими грошовими заощадженнями громадян в установах Ощадбанку колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги та енергоносії”

  Мінфін

   

  травень

  Удосконалення системи соціального захисту населення (у тому числі
  громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) з метою
  розв’язання проблеми бідності, підвищення якості соціальних послуг для наближення
   їх до європейського рівня та розширення кола надавачів таких послуг


  175.

  Сприяти прийняттю Законів України:

   

   

   

  1) Про Національну програму мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2005 рік та на період до 2010 року

  МНС

  липень

   

  2) Про внесення змін до Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”

  МНС

  липень

  Формування єдиної бази даних і реєстру отримувачів всіх видів соціальної допомоги
  та пільг

  176.

  Створити систему персоні­фікованого обліку і адресного надання пільг особам, що мають право на пільги за соціальною ознакою

  Мінпраці
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь­ська міські держадміністрації

  до кінця року

  Надання всіх видів державної допомоги за однією заявою

  177.

  Запровадити єдину технологію прийому громадян та призначення всіх видів соціальної допомоги за однією заявою

  Мінпраці

  до кінця року

  Створення рівних можливостей для людей з особливими потребами

  178.

  Розробити проект Закону України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (щодо врегулювання питання фінансування реабілітаційних закладів для інвалідів та дітей-інвалідів)

  Мінпраці

   

  грудень

  179.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1994 р. № 575, від 8 вересня 1997 р. № 999 (щодо удос­коналення порядку забезпе­чення інвалідів автомобілями)

  Мінпраці

  грудень

   

  2) Про проведення у Львівській та Харківській областях експе­рименту із створення єдиної інформаційної бази з питань соціаль­ного захисту інвалідів (щодо адресного надання соціальних послуг)

  Мінпраці
  Львівська, Харківська
  облдержадміністрації

  грудень

   

  3) Про затвердження державних стандартів надання соціальних послуг дітям, молоді, сім’ям

  Міністерство у справах молоді та спорту

  листопад

   

  4) Про порядок та умови надання соціальних послуг сім’ям, дітям, молоді

  Міністерство у справах молоді та спорту

  листопад

  180.

  Розширити мережу реабіліта­ційних закладів, зокрема шляхом утворення міжрегіо­нальних центрів для інвалідів

  Мінпраці
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  до кінця року

  181.

  Сприяти прийняттю Законів України:

   

   

   

  1) Про реабілітацію інвалідів в Україні

  Мінпраці

  червень

   

  2) Про внесення змін до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (щодо нормативу робочих місць для інвалідів та відповідальності за їх непрацевлаштування)

  Мінпраці

  травень

   

  3) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість)

  Мінпраці

  червень

   

  4) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (стосовно розв’язання проблем професійної і трудової реабілітації інвалідів)

  Мінпраці

  червень

  Проведення роботи, пов’язаної із соціальною адаптацією бездомних громадян та осіб,
   звільнених з місць позбавлення волі

  182.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  грудень

  183.

  Затвердити порядок взаємодії центрів соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді та установ виконання покарань у проведенні соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, що перебувають в місцях позбавлення волі та з них повертаються

  Міністерство у справах молоді та спорту

  жовтень

  Регуляторна політика

  Радикальне спрощення процедури започаткування підприємницької діяльності.

  Скасування зайвої регламентації порядку поточної діяльності суб’єктів господарювання

  184.

  Розробити проект Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

  Держпідприємництво

  червень

  185.

  Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у сфері освіти, визначення нового порядку ліцензування освітніх послуг

  МОН

  серпень

  186.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України” (щодо удосконалення системи обліку та ідентифікації юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та оптимізації реєстраційних процедур за принципом “єдиного вікна”)

  Держкомстат

   

  травень

  Обмеження видів діяльності, започаткування або здійснення яких потребує дозволів
  чи ліцензій

  187.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” (у частині регламентації подання офіційних запитів щодо отримання відповідної інформації та встановлення для органів державної влади ліміту на відшкодування витрат з бюджету за отримання такої інформації)

  Держпідприємництво

   

  травень

  188.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1631 (щодо мінімізації втручання органів державної влади у господарську діяльність суб’єктів господарювання)

  Держнаглядохоронпраці

  червень

   

  2) Про внесення змін до Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення (щодо встановлення строку на звернення підприємства для одержання висновку стосовно віднесення операцій резидента до договорів, визначених у статті 6 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”)

  Мінекономіки

  вересень

  Заміна дозвільної системи за окремими видами діяльності на нормативне
  встановлення додаткових, особливих вимог до певної діяльності з наступним
  контролем їх дотримання

  189.

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю

  Держекспортконтроль

  грудень

  Обмеження кількості та чітке визначення функцій контролюючих органів.
  Врегулювання процедури проведення перевірки суб’єктів господарювання.
  Переорієнтація діяльності контролюючих органів із застосування покарань
  на запобігання порушенню норм законодавства.
  Обмеження офіційних запитів стосовно подання інформації, законодавча
  реґгламентація таких запитів
  190.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про основні засади здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання”

  Держпідприємництво

  грудень

  Запровадження відкритих, конкурентних умов доступу до окремих сегментів ринку
  (видобуток корисних копалин, житлове будівництво, ремонт та будівництво доріг тощо)

  191.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт” (стосовно удосконалення процедури призначення перевізника на автобусні маршрути на засадах відкритості і прозорості)

  Мінтрансзв’язку

  травень

  192.

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві” (щодо ефективного використання інвестицій у капітальному будівництві)

  Держбуд

  червень

  Створення та забезпечення ведення комерційного реєстру

  193.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (щодо встановлення кінцевого строку включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців суб’єктів господарювання з метою інвентаризації діючих юридичних осіб до 1 липня 2005 року)

  Держпідприємництво

   

  травень

  Держава–господар

   

  194.

  Забезпечити оприлюднення проектів регуляторних актів, проведення аналізу регуляторного впливу, розгляд отриманих від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, а також консультативно-дорадчих органів зауважень та пропозицій щодо оприлюднених проектів регуляторних актів та пропозицій про необхідність підготовки проектів регуляторних актів, а також їх перегляду відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

  центральні органи виконавчої влади
  Держпідприємництво

  до кінця року

  Забезпечення розроблення та прийняття нової Державної програми приватизації,
  запровадження прозорих ефективних способів продажу об’єктів різних груп.
  Підвищення ефективності використання державного майна

  195.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про Державну програму приватизації

  Фонд державного майна
  Мінекономіки

  травень

   

  2) Про Фонд земель державної власності

  Держкомзем

  грудень

   

  Визначення чітких та обґгрунтованих критеріїв віднесення підприємств до таких,
   що не підлягають приватизації, оптимізація розміру державного сектору економіки

  196.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”

  Мінекономіки

  травень

  197.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про управління об’єктами державної власності“

  Фонд державного майна

  травень

  198.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку монопольних утворень і великих підприємств, які належать до державного сектору економіки і суттєво впливають на доходи державного бюджету”

  Мінекономіки

  травень

   

   

   

   

  Удосконалення системи управління корпоративними правами держави

  199.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про передачу центральному органу виконавчої влади, що здійснює управління у паливно-енергетичному комплексі, повноважень з управління корпоративними правами держави”

  Мінпаливенерго

   

  травень

   

  Створення надійної системи протидії “тіньовій” приватизації, уніфікація
  законодавчої та організаційної процедури відчуження об’єктів державної власності
  відповідно до законодавства з питань приватизації

  200.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми “Власність народу”

  Мінекономіки
  Фонд державного майна

  травень

  Удосконалення процесу фінансового планування діяльності підприємств з різною
  часткою державної власності шляхом вироблення єдиних методологічних підходів до
  складення їх фінансових планів

  201.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про першочергові заходи щодо впорядкування питань використання державного майна“ (щодо виведення з тіні фінансових потоків, звільнення від зайвих посередників, що постачають сировину, устаткування, надають послуги, реалізують продукцію, на засадах їх конкурсного відбору, проведення перевірки схем розподілу фінансових потоків)

  Мінекономіки

  грудень

  Запровадження прозорого механізму визначення частки прибутку, яка спрямовується
  до фонду сплати дивідендів акціонерних товариств

  202.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 р. № 50” (щодо врахування особливостей функціонування підприємств електроенергетичної галузі – НАЕК “Енергоатом”, державних підприємств “Енергоринок” та “Національна енергетична компанія “Укренерго”, ціни та тарифи яких регулюються державою під час оподаткування частини їх прибутку чи доходу, а також удосконалення порядку перегляду нормативу відрахувань)

  Мінпаливенерго
  НКРЕ

   

  травень

  Значне посилення відповідальності керівників підприємств за виконання показників
  фінансових планів і установлення дієвого контролю з боку держави за виконанням умов
   трудових контрактів з керівниками підприємств

  203.

  Підготувати проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про перелік суб’єктів господарювання державного сектору економіки, конкурсний відбір керівників яких здійснюється постійно діючою комісією Кабінету Міністрів України

  Мінекономіки

  травень

   

  2) Про затвердження переліку суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, керівники яких призначаються на засадах конкурсного відбору

  Мінекономіки

  травень

   

  3) Про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки

  Мінекономіки

  травень

  Проведення у першочерговому порядку аналізу результатів роботи збиткових
   державних підприємств і акціонерних товариств, у статутних фондах яких
  державна частка перевищує 50 відсотків, та установити причини їх збитковості, а також
  вжити відповідних заходів до розірвання контрактів з керівниками таких підприємств


  204.

  Вжити за результатами аналізу роботи збиткових державних підприємств і акціонерних товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків, відповідних заходів до розірвання контрактів з керівниками таких підприємств

  Мінекономіки

   

  травень

  205.

  Затвердити методику перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств з метою визначення об’єктивних та суб’єктивних причин збитковості та оцінки ступеня ефективності управління підприємством

  Мінфін

   

  травень

  206.

  Затвердити за підсумками роботи у 2004 році план заходів щодо подолання збитковості державних підприємств

  Мінпромполітики

  червень

  Регіональна політика

  Узгодження стратегічних цілей і пріоритетів розвитку держави та регіонів

  207.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”

  Мінекономіки

  до кінця року

  Забезпечення стабільності та прогнозованості відносин між центральними і
  місцевими органами виконавчої влади щодо розвитку територій

  208.

  Підготувати проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про затвердження типової форми угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами

  Мінекономіки

  у тримісячний строк після прийняття Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”

   

  2) Про затвердження типової форми договору щодо регіонального розвитку

   

   

  209.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва України на 2006 рік”

  Мінекономіки

  до кінця року

  210.

  Підготувати доповідь Кабінету Міністрів України про результати моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України у 2004 році

  Держбуд

  жовтень

  Здійснення державних інвестицій у поліпшення транспортної та
  телекомунікаційної інфраструктури

  211.

  Організувати швидкісний рух пасажирського поїзду Київ – Зернове – Москва

  Мінтрансзв’язку

  до кінця року

  212.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо збереження автомобільних доріг від руйнувань при проїзді великовагових та великогабаритних транспортних засобів”

  Укравтодор

  червень

  213.

  Завершити реконструкцію автомобільної дороги Київ – Одеса на відтинку від Жашкова до Червонознам’янки

  Мінтрансзв’язку

  до кінця року

  214.

  Завершити реалізацію першого етапу проекту “Створення глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море”

  Мінтрансзв’язку

  до кінця року

  Забезпечення мобільності робочої сили шляхом реформування системи
  професійної освіти та системи підвищення кваліфікації

  215.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції розвитку системи підвищення кваліфікації працівників”

  Мінпраці

  грудень

  Формування Державної регіональної політики базуватиметься на здійсненні
  перерозподілу ресурсів для підтримки депресивних територій.
  Надання місцевим органам влади адекватних інструментів впливу
  на регіональний розвиток


  216.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”

  Мінекономіки

  грудень

   

  Подати пропозиції щодо порядку визначення депресивного стану територій, розроблення, затвердження і фінансування програм подолання депресивного стану територій, здійснення контролю за їх виконанням, разом з проектами нормативно-правових актів

  Мінекономіки

  у тримісячний строк після прийняття Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів”

  Децентралізація та розмежування повноважень між центральними і місцевими
  органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо надання
  публічних послуг, розширення прав і посилення відповідальності цих органів за розв’язання
  соціально-економічних проблем розвитку регіонів, запровадження прозорого механізму
  контролю, у тому числі громадського, на кожному рівні управління  217.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт” (у частині визначення відповідальності місцевих органів виконавчої влади за забезпечення пасажирських перевезень у відповідних регіонах)

  Мінтрансзв’язку

  травень

  Врегулювання основних засад та визначення порядку здійснення права комунальної
   власності, управління об’єктами права комунальної власності, у тому числі
  територіальних громад

  218.

  Провести розмежування земель державної та комунальної власності

  Держкомзем
  органи місцевого самоврядування

  протягом року

  Адміністративна реформа

  Визначення Уряду політичним органом. Покладення на Уряд політичної відповідальності
  за вироблення і реалізацію політики. Підвищення ролі міністрів у реалізації відповідних
  напрямів політики. Запровадження функціонального принципу формування структури Уряду
   та його апарату. Розподіл напрямів діяльності Уряду між членами Кабінету Міністрів України


  219.

  Розробити проект Указу Президента України “Про внесення змін до Концепції адміністративної реформи”

  Віце-прем’єр-міністр України
  Р. П. Безсмертний, робоча група при Кабінеті Міністрів України

  червень

   

  220.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про Кабінет Міністрів України

   

  Мін’юст
  робоча група при Кабінеті Міністрів України

  травень

   

   

  2) Про міністерства, інші центральні органи виконавчої влади

   

  Мін’юст
  робоча група при Кабінеті Міністрів України

  у двомісячний строк після прийняття Закону “Про Кабінет Міністрів України”

  Створення системи державного управління, яка б відповідала стандартам
  демократичної правової держави

  221.

  Розробити проект Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (нова редакція)

  Мін’юст

  у тримісячний строк після прийняття змін до Конституції України

  222.

  Сприяти прийняттю Закону України “Про Фонд державного майна України

  Фонд державного майна

  до кінця року

  Перетворення урядових комітетів в реальні робочі органи Кабінету Міністрів
  України та інструмент координації діяльності і взаємодії центральних органів
  виконавчої влади, узгодження проектів рішень

  223.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України”

  Секретаріат Кабінету Міністрів України

   

  у двомісячний строк після прийняття Закону України “Про Кабінет Міністрів України”

  Зосередження роботи Уряду на стратегічних питаннях, делегування урядовим
  органам та місцевим державним адміністраціям повноважень щодо вирішення
  питань щоденного адміністрування

  224.

  Розробити проект Закону України “Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2006 рік”

  Мінекономіки

  червень

  Проведення чіткого розмежування повноважень між центральними та місцевими
   органами влади з одночасним делегуванням окремих повноважень центральних
  органів влади місцевим.
  Чітке визначення повноважень і функцій органів державної влади та органів
  місцевого самоврядування  225.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні” (щодо переходу від організації органів державної податкової служби за адміністративно-територіальним принципом до утворення податкових округів та міжрайонних інспекцій)

  Мінфін

   

  грудень

  Проведення функціонального обстеження діяльності існуючих органів виконавчої влади
   виходячи з того, що кожна зайва управлінська ланка шкідлива; оптимізація на основі
  результатів такого аналізу структури центральних органів виконавчої влади.
  Ліквідація контролюючих органів, що дублюють роботу інших, усунення
  паралельного контролю дотримання певних норм законодавства.
  Скорочення зайвих, насамперед дублюючих управлінських структур
  226.

  Провести функціональне обстеження органів виконавчої влади

  Головдержслужба

  постійно

  227.

  Реалізувати пілотний проект з реформування апарату Міністерства культури і туризму

  Головдержслужба
  Міністерство культури і туризму

  до кінця року

  Реформування системи державної служби з урахуванням принципів політичної
  нейтральності службовців, гарантії прав і обов’язків державних службовців,
  застосування прозорих умов прийняття їх на роботу та просування по службі
  залежно від моральних та ділових якостей працівників


  228.

  Розробити проект Закону України “Про державну службу” (нова редакція)

  Головдержслужба Мін’юст

  червень

  229.

  Підготувати проекти нормативно-правових актів на виконання Закону України “Про державну службу” (нова редакція)

  Головдержслужба
  Мін’юст

   

  у тримісячний строк після прийняття
  Закону України “Про державну службу”

  Забезпечення прозорості у діяльності всіх органів державної влади. Забезпечення доступності усіх рішень,
  зміст яких не стосується безпеки держави, нормативно-правових актів та суспільно
  значимих судових рішень, а також інформації про витрачання державних коштів
  для громадян, у тому числі через Інтернет


  230.

  Утворити громадські ради при міністрах, керівниках інших центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головах місцевих держадміністрацій

  центральні і місцеві органи виконавчої влади

  червень

   

  Започаткування практики публічного діалогу членів Уряду з громадськістю
  з питань реалізації державної політики

  231.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні державними справами”

  Секретаріат Кабінету Міністрів України

  травень

  232.

  Організувати конференції, засідання за “круглими столами”, семінари, проведення іншої роботи з громадськістю щодо інформування про хід адміністративної реформи

  Віце-прем’єр-міністр України
  Р. П. Безсмертний

  постійно

  233.

  Запровадити систематичне проведення консультацій з громадськістю із соціально значущих питань державної політики у відповідній сфері (конференції, семінари, форуми, громадські слухання, засідання за “круглими столами”, збори, зустрічі з громадськістю, теле- та радіодебати, Інтернет-конференції, телефонні “гарячі лінії”)

  центральні і місцеві органи виконавчої влади

   

  постійно
  починаючи
  з червня

  Реформування адміністративно-територіального устрою

  Проведення реформування адміністративно-територіального устрою

  234.

  Розробити проект Закону України “Про територіальний устрій України”, в якому визначити правовий статус та основні ознаки і критерії, порядок утворення та ліквідації, найменування та перейменування, визначення меж адміністративно-територіальних одиниць, відокремлених поселень (поселення фермерів, лісників, залізничників, дачні та садові поселення, місця дислокації військових частин тощо), регіональні особливості; систему адміністративно-територіального устрою; провести класифікацію міст, яка б враховувала їх соціально-економічне значення та роль у розвитку відповідної території; визначити конституційний статус таких адміністративно-територіальних одиниць, як сільрада, селищна рада та міськрада; передбачити віднесення мережі селищ міського типу до відповідної категорії населених пунктів

  робоча група при Кабінеті Міністрів України

  травень

   

  235.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України” (в частині удосконалення адміністративно-територіального устрою)

  робоча група при Кабінеті Міністрів

  травень — червень

  236.

  Підготувати проекти нормативно-правових актів, що випливають із Закону України “Про територіальний устрій України” (зокрема з питань оптимізації кількості та визначення статусу адміністративно-територіальних одиниць, встановлення та зміни їх меж, найменування і перейменування населених пунктів)

   

  Мін’юст
  інші центральні органи виконавчої влади

   

  у тримісячний строк після прийняття Закону України “Про територіальний устрій України”

  237.

  Підготувати картографічні матеріали щодо адміністративно-територіального устрою кожного району, міста обласного значення, області із зазначенням юрисдикції органів влади

   

  Інститут геодезії і картографії
  Інститут “Діпромісто”
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, області та міські держадміністрації
  Секретаріат Кабінету Міністрів України


  травень — жовтень

   

  238.

  Провести обстеження соціально-економічного стану адміністративно-територіальних одиниць та на основі його результатів підготувати інвентарні списки підприємств, установ та організацій, які знаходяться у комунальній власності, кожної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням обсягів видатків місцевих бюджетів на їх утримання

  Держкомстат

   

  травень — серпень

   

  239.

  Провести у регіонах обговорення проекту Закону України “Про територіальний устрій України” (за участю народних депутатів України, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації, науковців, експертів)

  робоча група при Кабінеті Міністрів України

   

  травень

   

  240.

  Розробити законопроекти з визначенням повноважень органів місцевого самоврядування

  Мін’юст
  робоча група при Кабінеті Міністрів України

  травень — червень

  241.

  Провести науково-практичну конференцію “Уроки та перспективи реформування системи територіальної організації влади: національний та зарубіжний досвід” (за участю членів Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, інших громадських організацій, науковців, експертів, представників засобів масової інформації)

  Фонд сприяння місцевому самоврядуванню

  червень — липень

   

  242.

  Створити єдину комп’ютерну базу даних про адміністративно-територіальний устрій України та відповідну геоінформаційну систему

   

  Інститут геодезії і картографії
  Інститут “Діпромісто”
  Секретаріат Кабінету Міністрів України

  травень — грудень

   

  243.

  Провести фінансово-економічне обчислення вартості роботи з проведення реформи адміністративно-територіального устрою

  Мінфін
  Мінекономіки
  інші центральні органи виконавчої влади

  травень - червень

   

  244.

  Запровадити на Урядовому порталі постійно діючу рубрику “Адміністративно-територіальна реформа”

  Секретаріат Кабінету Міністрів України

  травень

  Розділ IV. ЖИТТЯ

  Соціально-трудові відносини

  Економічне заохочення підприємців до створення нових робочих місць, розвитку
  гнучких форм зайнятості, створення робочих місць з неповним робочим часом

  245.

  Внести зміни до Порядку надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

  Мінпраці

  грудень

  Удосконалення форм соціальної підтримки незайнятих осіб, зареєстрованих
  у державній службі зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної праці

  246.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми зайнятості населення на 2005 рік”

  Мінпраці

  травень

  Забезпечення державної підтримки розвитку малих монофункціональних міст,
  депресивних територій

  247.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми забезпечення житлом молодих сімей у малих містах”

  Міністерство у справах молоді та спорту

  липень

  Розв’язання проблем зайнятості, зокрема у сільській місцевості та вугільних
  регіонах. Запровадження системи державного замовлення та оплачуваних
  громадських робіт для підвищення зайнятості населення

  248.

  Розробити проект Закону України “Про Загальнодержавну програму зайнятості населення на період до 2009 року”

  Мінпраці

  жовтень

  Гарантоване надання першого робочого місця випускникам навчальних закладів
   різних ступенів акредитації, підготовленим за державним замовленням

  249.

  Розробити проекти нормативно-правових актів на виконання Закону України “Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю”

  Мінпраці

  грудень

  Забезпечення розвитку співпраці між навчальними закладами і підприємствами
  (роботодавцями) з метою формування, відтворення та збереження кадрового
  потенціалу, підвищення його кваліфікації

  250.

  Внести зміни до Положення про порядок надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації

  Мінпраці

  грудень

  251.

  Затвердити Положення про профорієнтаційну роботу в державній службі зайнятості

  Мінпраці

  протягом півроку після прийняття нової редакції Закону України “Про зайнятість населення”

  Забезпечення розвитку соціального діалогу, належної оплати праці,
  удосконалення соціально-трудових відносин

  252.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці”

  Держбуд

   

  травень

  Промислово-інвестиційна політика

  Переорієнтація виробників на нові технологічні уклади, модернізацію та переоснащення
  основних засобів на основі інновацій

  253.

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до Державної програми розвитку промисловості на 2003 –2011 роки (формування пріоритетних напрямів розвитку промисловості у 2005 році та здійснення заходів з їх реалізації)

  Мінпромполітики

   

  травень

   

  2) Про затвердження плану заходів Державної програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу

  Мінпромполітики

   

  червень

   

  3) Про затвердження плану заходів із створення та впровадження інноваційної моделі структурної перебудови національної економіки

  Мінекономіки

  червень

   

  4) Про Порядок включення суднобудівних підприємств до переліку суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються заходи державної підтримки суднобудівної промисловості та контролю за ефективністю їх діяльності в умовах застосування цих заходів, і виключення із зазначеного переліку

  Мінпромполітики

   

  травень

   

   

  5) Про затвердження переліку суднобудівних підприємств, для яких запроваджуються заходи державної підтримки суднобудівної промисловості

  Мінпромполітики

  червень

  254.

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення державної корпорації з літакобудування”

  Мінпромполітики

   

  червень

  Державна політика у сфері якості

  255.

  Розробити проект Закону України “Про заохочення вітчизняних підприємств, установ, організацій до впровадження та сертифікації систем управління якістю відповідно до вимог міжнародних стандартів серії ISO 9000 та 14000 та систем управління безпечністю харчових продуктів на основі міжнародної концепції НАССР”

  Мінекономіки

   

  серпень

  Удосконалення законодавства у сфері захисту прав споживачів,
  розроблення відповідних програм

  256.

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” з урахуванням положень європейських директив

  Мінекономіки

  грудень

   

  2) Про загальну безпеку продукції (щодо встановлення загальних засад розміщення і розповсюдження на ринку продукції, безпечної для життя та здоров’я людей)

  Мінекономіки

   

  червень

  257.

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції споживчої політики та захисту прав споживачів на 2006 – 2010 роки”

  Мінекономіки

  грудень

  258.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про систему оперативного взаємного оповіщення органів державного контролю та нагляду про виявлені небезпечні, неякісні та фальсифіковані товари”

  Мінекономіки

  листопад

  Вжиття заходів для законодавчого захисту прав міноритарних акціонерів із забезпеченням їх вільного
  доступу до корпоративної інформації, належного представництва в органах управління та
   контролю, впливу на дивідендну політику, отримання рівного права на придбання відповідної
  частки нових емісій акцій за номінальною вартістю


  259.

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про господарські товариства” (щодо захисту прав міноритарних акціонерів)

  Мінекономіки

  травень

  Створення нормативної бази для заохочення вкладення довгострокових фінансових інвестицій

  260.

  Розробити проект Закону України “Про нормування у будівництві”

  Держбуд

   

  грудень

  261.

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування на території України”

  Держбуд

   

  вересень

   

  У процесі планування бюджетних витрат на державні капітальні вкладення перевага
  надаватиметься формуванню активної частки капіталу

  262.             

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції Закону України “Про державні капітальні вкладення”

  Мінекономіки

  червень

  Нарощення інвестиційного потенціалу держави та його спрямування відповідно
  до визначених пріоритетів розвитку економіки, створення сприятливих умов для
  провадження інвестиційної діяльності та поліпшення інвестиційного клімату

  263.             

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг

  Мінекономіки

  червень

   

  2) Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо установлення єдиного порядку регулювання операцій лізингу у Цивільному, Господарському кодексах і законах України з питань фінансового лізингу, розширення участі банків у лізингових операціях та удосконалення системи нагляду за суб’єктами лізингу)

  Мінекономіки

  червень

  264.             

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції бюджету розвитку як складової частини Державної програми економічного і соціального розвитку України”

  Мінекономіки

  травень

  265.             

  Утворити Агентство з питань іноземних інвестицій

  Мінекономіки

  червень

  266.             

  Відновити роботу Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні

  Мінекономіки

  травень

  Активізація залучення коштів МБРР, ЄБРР та інших міжнародних фінансових
  організацій для фінансування пріоритетних інвестиційних проектів в Україні та
  започаткування співробітництва з Європейським інвестиційним банком

  267.             

  Розробити проект Закону України “Про ратифікацію кредитної Угоди між Україною та ЄБРР в рамках реалізації проекту впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України”

  Мінтрансзв’язку

  червень

  268.             

  Забезпечити підготовку проектних угод для переговорів з ЄБРР щодо проекту розвитку контейнерного терміналу Іллічівського морського торговельного порту

  Мінтрансзв’язку

   

  протягом року

  269.             

  Забезпечити участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів про фінансування міжнародними фінансовими організаціями проекту з будівництва лінії “Аджалик – Усатове” (кредит ЄБРР) та проекту з реабілітації гідроелектростанцій (кредит МБРР).

  Мінпаливенерго

  протягом року

  270.             

  Розробити проекти Законів України про ратифікацію кредитних угод між Україною та ЄБРР, між Україною та Євроатомом щодо проекту модернізації та підвищення безпеки ХАЕС–2, РАЕС–4

  Мінпаливенерго

  протягом року

  Застосування прозорих схем концесійної діяльності та перегляд існуючих концесійних
  угод, укладених на невигідних для України умовах

  271.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про доповнення Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію”

  Мінекономіки

  грудень

  Сприяння створенню інститутів спільного інвестування – корпоративних
  та пайових інвестиційних фондів
  Забезпечення спрощення дозвільно-погоджувальної системи у сфері містобудування

  272.             

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до деяких законів України (щодо вибору, вилучення і надання земель для містобудівних потреб, розміщення, проектування і будівництва об’єктів містобудування, здійснення державного контролю у сфері містобудування)

  Держбуд

   

  грудень

   

  2) Про внесення змін до Закону України “Про планування і забудову територій”

  Держбуд

  червень

   

  3) Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність” (щодо спрощення дозвільної системи)

  Держбуд

  червень

  Забезпечення реалізації державної політики у сфері метрології

  273.             

  Створити чотири державних еталони та п’ять державних стандартних зразків

  Мінекономіки

  до кінця року

  274.             

  Затвердити метрологічні норми, правила і процедури, гармонізовані з міжнародними

  Мінекономіки

   

  грудень

   

  Удосконалення умов інноваційної діяльності, опрацювання механізму державного
   замовлення на впровадження у виробництво пріоритетних інновацій.

  Забезпечення розвитку інноваційних структур – технопарків, технополісів, технологічних інкубаторів,
  венчурних фірм та інших форм об’єднання зусиль науки, освіти, виробництва і фінансового капіталу.

  Активне впровадження у виробництво результатів інноваційних наукових і науково-дослідних розробок

  275.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Статуту Української державної інноваційної компанії”

  МОН

  травень

  276.             

  Реалізувати інноваційні проекти у технопарках “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”, Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона, м. Київ

  Мінпромполітики

  протягом року

  Розширення прошарку ефективних власників шляхом вдосконалення правової основи
  правозастосовної практики банкрутства, удосконалення системи фінансового посередництва
  (розвиток фондового ринку та венчурного інвестування), активізація антимонопольної політики

  277.             

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” (щодо розширення можливостей інвестування венчурних інвестиційних фондів)

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  жовтень

  Створення інституту трансферу технологій з науково-технічного сектору в промисловість, формування інфраструктури інноваційної взаємодії для розвитку кооперативних відносин між бізнесом (виробництвом) та державним науково-технічним сектором

  278.             

  Сприяти прийняттю Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферту технологій”

  МОН

  червень

   

  Створення умов для розвитку процесів розповсюдження технологій
  для технологічного переоснащення виробництва

  279.             

  Провести конкурси серед промислових підприємств на участь у виставках Міжнародний авіаційний салон “Аероіндія”, Міжнародна виставка озброєння “Айдекс–2005”, Міжнародний авіакосмічний салон “Lad–2005”, “Агро–2005”, Міжнародна спеціалізована виставка “Інпродмаш – 2005”, Ганновер – Мессе

  Мінпромполітики

  протягом року

  Доведення стану виробничого травматизму до рівня європейських країн

  280.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956“ (щодо вдосконалення порядку ідентифікації та декларування об’єктів підвищеної небезпеки)

  МНС

  грудень

  281.             

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції Державної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2006 – 2011 роки”

  Держнагляд-охоронпраці

  червень

  Високі технології

  Формування переліку пріоритетних високих технологій (у тому числі нанотехнологій)

  282.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1679“ (щодо формування пріоритетних напрямів розвитку високих технологій)

  Мінпромполітики

   

  червень

   

  283.             

  Забезпечити виконання науково-технічної програми “Обладнання для виробництва та обробки функціональних матеріалів для електроніки” із створення нових видів спеціального технологічного обладнання для одержання та обробки функціональних матеріалів для електроніки та нанотехнологій

  Мінпромполітики

  грудень

  284.             

  Реалізувати українсько-європейський проект у сфері високих технологій “Bistro–2” щодо комерціалізації українських космічних технологій

  НКАУ

  протягом року

  Інтеграція галузевих та реґіональних програм у сфері інформатизації та комп’ютеризації в рамках єдиної загальнодержавної програми “Електронна Україна”

  285.             

  Сприяти прийняттю Закону України “Про Загальнодержавну програму “Електронна Україна”

  Мінтрансзв‘язку

   

  до кінця року

  Забезпечення розвитку загальнодержавних телекомунікаційних мереж з використанням
  останніх світових досягнень у галузі високих технологій

  286.             

  Запровадити проекти цифрового телебачення (150 телеканалів, швидкісний доступ до Інтернет, інтерактивне опитування та голосування)

  Мінтрансзв’язку

  протягом року

  Широке застосування практики електронного підпису.

  Розвиток електронної комерції, маркетингу та бізнесу на основі Інтернет, просування
   вітчизняних товарів і послуг на світові ринки з використанням можливостей Інтернет

  287.             

  Створити інфраструктуру, що забезпечує застосування електронного цифрового підпису

  Мінтрансзв’язку

  Держзв’язку

  протягом року

  288.             

  Сприяти прийняттю Закону України “Про Програму впровадження електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису”

  Мінекономіки

  до кінця року

  Аграрна політика

  Забезпечення продовольчої безпеки держави

  289.             

  Розробити проект Закону України “Про продовольчу безпеку ”

  Мінагрополітики

  грудень

  290.             

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про державну підтримку створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005 – 2010 роки

  Мінагрополітики

  грудень

   

  2) Про затвердження Державної програми стабілізації та розвитку рослинництва на 2005 –2010 роки

  Мінагрополітики

  травень

  Робота з диверсифікації джерел надходження паливно-енергетичних ресурсів,
  відновних засобів одержання енергії

  291.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми розвитку виробництва біодизеля на період до 2010 року”

  Мінагрополітики

  до 1 липня

  Формування цілісної структури аграрного ринку та ринку земель

  292.             

  Сприяти прийняттю Закону України “Про державний земельний кадастр”

  Держкомзем

  до часу прийняття законів

  293.             

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про плату за землю” (щодо введення нової системи земельних платежів, в основу якої буде покладено диференційований земельний податок)

  Держкомзем

  грудень

  Запровадження спеціальних програм збільшення зайнятості у сільській місцевості шляхом збільшення державного замовлення на освіту майбутніх спеціалістів сільськогосподарської галузі, забезпечення їх житлом;
  забезпечення істотного збільшення витрат на створення нових робочих місць у сільській місцевості за
  рахунок бюджетів відповідних фондів державного соціального страхування;
  створення системи побутового обслуговування на селі;
  виконання програми розвитку системи житлово-комунального господарства у сільській місцевості
  з наданням субвенції відповідним місцевим бюджетам;
  подальший культурно-освітній розвиток села, зокрема забезпечення добудови шкіл та закладів
  дошкільного виховання, бібліотек, клубів і кінотеатрів


  294.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Комплексної програми підтримки та розвитку українського села”

  Мінагрополітики

  травень

   

  Створення прозорого конкурентного середовища для українських
  виробників, просування їх продукції на зовнішні ринки

  295.             

  Розробити 400 стандартів на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки, гармонізованих з європейськими та міжнародними вимогами

  Мінагрополітики

   

  грудень

   

  296.             

  Розробити проект Закону України “Про оптові сільськогосподарські ринки”

  Мінагрополітики

  грудень

  Підтримування створенню інфраструктури, а саме – аграрного фонду, аграрної біржі, страхового підрозділу для солідарного покриття ризиків загибелі врожаю, інших механізмів державної підтримки

  297.             

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про утворення Аграрного фонду

  Мінагрополітики

  травень

   

  2) Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, спрямованих на підтримку безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників

  Мінагрополітики

  травень

   

  3) Про режим державних заставних закупівель зерна

  Мінагрополітики

  травень

   

  4) Про затвердження методики встановлення мінімальної закупівельної ціни на окремі об’єкти державного цінового регулювання і перелік таких об'єктів на 2005/2006 маркетинговий рік

  Мінагрополітики

  травень

  298.             

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про використання державних ресурсів невитребуваного заставного зерна врожаю 2004 року”

  Мінагрополітики

  липень

  Проведення політики ринкової підтримки мінімальних закупівельних цін, дотримання середньої
  позитивної рентабельності виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції

  299.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання бюджетної дотації та спеціальної бюджетної дотації на 2006 рік (відповідно до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”)

  Мінагрополітики

  липень

  Ініціювання заборони виплати заробітної плати в іншій, ніж грошова, формі

  300.             

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до статті 23 Закону України “Про оплату праці” (щодо поступового зменшення частки натуральної оплати праці працівникам сільського господарства)

  Мінпраці

   

  грудень

  Удосконалювання правил лізингу сільськогосподарської техніки та обладнання,
  які у подальшому надаватимуться безпосереднім користувачам

  301.             

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про затвердження Державної програми реалізації технічної політики в аграрному секторі на 2006 – 2015 роки

  Мінагрополітики

  грудень

   

  2) Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1904 (щодо збільшення до семи років періоду надання складної сільськогосподарської техніки у фінансовий лізинг за рахунок коштів державного бюджету )

  Мінагрополітики

  грудень

  Завершення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення з виведенням з обігу деградованих та непридатних для ведення сільського господарства, унеможливлення невмотивованого переведення земель сільськогосподарського призначення в інші категорії

  302.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок вилучення з активного обробітку деградованих та малопродуктивних земель”

  Мінагрополітики

  грудень

  Створення системи реєстрації земельних ділянок та прав на них,
  земельно-інформаційного банку даних

  303.             

  Розробити проекти законодавчих актів з питань створення та діяльності гарантійного фонду з відшкодування збитків, заподіяних з вини органу державної реєстрації прав, та встановлення ставки державного мита за державну реєстрацію права власності, інших речових прав та їх обмежень

  Держкомзем

  червень

  Проведення державної агрохімічної паспортизації сільськогосподарських земель з
  видачею їх власникам документів державного зразка

  304.             

  Розробити проект Закону України “Про державну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення”

  Мінагрополітики

   

  грудень

  Поетапне формування національної програми розвитку і планування землекористування.

  Посилення державного контролю за використанням та охороною земель,
  розроблення національної програми охорони земель

  305.             

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до Закону України “Про посилення державного контролю за використанням та охороною земель”

  Держкомзем

  червень

   

  2) Про Загальнодержавну програму використання та охорони земель

  Держкомзем

  грудень

  Розроблення нової системи земельних платежів, в основу якої буде
  покладено диференційований земельний податок

  306.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення”

  Держкомзем

  листопад

  Розроблення системи вторинного освоєння запущених (недеградованих)
  сільськогосподарських земель, у тому числі меліорованих, шляхом підтримки фермерських
  господарств і новостворюваних сільськогосподарських підприємств

  307.             

  Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Комплексної програми розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001 – 2005 роках і прогнозу до 2010 року”

  Держводгосп

   

  вересень

  Енергетика та ресурсозбереження

  Планування і дотримання балансу виробництва та споживання паливно-енергетичних
  ресурсів на засадах ефективної роботи паливно-енергетичного комплексу, його розвитку
  та справедливості цін для виробників і споживачів

  308.             

  Розробити проект Закону України “Про засади функціонування ринку природного газу”

  Мінпаливенерго

  вересень

  309.             

  Сприяти прийняттю Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про енергозбереження” (щодо реалізації нових напрямів політики енергозбереження)

  Мінпаливенерго

  червень

  310.             

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, а також послуги з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою

  НКРЕ

  грудень

   

  2) Про запровадження ринкових принципів ціноутворення на електроенергію, що експортується

  НКРЕ

  грудень

   

  3) Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 599 (щодо подальшого вдосконалення механізму організації аукціонів з продажу енергоносіїв та контролю їх проведення)

  Мінекономіки

  травень

  311.             

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про створення системи стратегічного планування”

  Мінпаливенерго

  грудень

  Стимулювання енергозбереження, застосування прогресивних показників
  нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів

  312.             

  Розробити проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 786 (щодо вдосконалення порядку нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві)

  Мінпаливенерго

  грудень

   

  2) Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. № 241

  Мінпаливенерго

  грудень

  313.             

  Затвердити галузеву програму енергозбереження та впровадження альтернативних видів палива на транспорті

  Мінтрансзв’язку

  грудень

  Диверсифікація джерел постачання нафти, газу та ядерного палива шляхом отримання прямого
  доступу до їх джерел та засобів транспортування.
  Модернізація та підвищення безпеки атомних енергоблоків,
  Реалізація програми продовження безпечної експлуатації енергоблоків АЕС


  314.             

  Організувати роботи з оцінки безпеки проекту кваліфікації ядерного палива для України згідно з Програмою виконання проекту. Регулююче супроводження дослідно-промислової експлуатації на енергоблоках атомних електростанцій України нового ядерного палива російського виробництва (на основі ТВЗА), підготовка та виконання регулюючих заходів

  Держатом-

  регулювання

  протягом року

  315.             

  Здійснити заходи щодо завантаження у 2006 році в реактор енергоблока № 3 Південно-Української АЕС перших шести ядерних тепловипромінювальних збірок виробництва США, а також щодо продовження строку дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо проекту кваліфікації ядерного палива для України

  Виконання заходів з реалізації українсько-американського проекту кваліфікації ядерного палива

  Мінпаливенерго

  протягом року

  316.             

  Розробити проект Закону України “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про принципи співробітництва в нафтовій галузі від 3 червня 2004 року”

  Мінпаливенерго

  протягом року

  Захист національних економічних інтересів у сфері міжнародного співробітництва та
  зовнішньоекономічної діяльності в частині транзиту, експорту та імпорту енергоносіїв

  317.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про застосування процедури визначення на міжурядовому рівні цін на імпортовані енергоносії НАК “Нафтогаз України”, НАЕК “Енергоатом” та державного підприємства “Енергоринок”

  Мінекономіки

  грудень

  Реабілітація діючих та будівництво нових енергетичних об’єктів з
  орієнтацією на розвиток маневрових потужностей

  318.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про переоцінку основних фондів енергетичних підприємств”

  Мінпаливенерго

  травень

  319.             

  Провести комплекс робіт з проектування та будівництва магістральних ліній електропередачі напругою 220 – 750 кВ

  Мінпаливенерго

  травень

  320.             

  Провести будівництво входів повітряної лінії 330 кВ Мелітополь – Сімферополь на підстанцію 330 кВ “Джанкой”

  Мінпаливенерго

  протягом року

  321.             

  Провести будівництво входів повітряної лінії 330 кВ Аджаликська – Усатове

  Мінпаливенерго

  протягом року

  Збільшення власного видобутку вуглеводнів

  322.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про збільшення власного видобутку вуглеводнів”

  Мінпаливенерго

  липень –серпень

  Реалізація програми створення елементів вітчизняного ядерного паливного циклу

  323.             

  Розробити проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про погашення державним підприємством НАЕК “Енергоатом” заборгованості до цільового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу України”

  Мінпаливенерго

  вересень

  Забезпечення готовності паливно-енергетичного комплексу до кризових ситуацій з постачання енергоресурсів, у тому числі шляхом створення стратегічного (на 90 діб) запасу нафти та державного резерву ядерного палива

  324.             

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про створення державного резерву свіжого ядерного пального”

  Мінпаливенерго

  серпень

  Подальша приватизація шляхом утворення публічних компаній через
  відкриті торги на фондових ринках

  325.             

  Розробити проект Закону України “Про публічні торги”

  Мін’юст

  грудень

  Створення умов для роботи на ринкових засадах рентабельних вугледобувних підприємств

  326.             

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції розвитку вугільної промисловості”

  Мінпаливенерго

  травень

  Залучення недержавних інвестиції через приватизацію нерентабельних вугледобувних підприємств.

  Припинення практики фіктивного банкрутства та тіньової приватизації
  об’єктів паливно-енергетичного комплексу

  327.             

  Розробити проект Закону України “Про особливості приватизації підприємств вугільної промисловості”

  Мінпаливенерго

  протягом року

  Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів для покращення умов праці, підвищення безпеки видобутку вугілля і посилення контролю за дотриманням стандартів з безпеки праці

  328.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, зокрема дегазація вугільних пластів, на 2006–2010 роки”

  Мінпаливенерго

  липень

  Підвищення рівня безпеки, зниження рівня захворюваності, скорочення обсягів викидів
  і скидання забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище

  329.             

  Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції Державної програми забезпечення безпечного захоронення відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання”

  Держатом-

  регулювання

  вересень

  330.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 699”

  НКАУ

  травень

  Забезпечення участі України в міжнародних проектах з розроблення реакторів нового покоління

  331.             

  Сприяти участі українських підприємств у міжнародному проекті з інноваційних реакторів та ядерних паливних циклів (INPRO)

  Мінпаливенерго

  протягом року

  Запровадження механізмів економічного стимулювання енергозберігаючих
  заходів в усіх сферах суспільного життя

  332.             

  Розробити проект Закону України “Про енергозбереження” (нова редакція)

  Мінпаливенерго

  грудень

  Розвиток системи обліку і контролю споживання енергетичних ресурсів

  333.             

  Розробити проект Закону України “Про комерційний облік ресурсів, передача яких здійснюється мережами”

  Мінпаливенерго

  грудень

  334.             

  Затвердити “Стандарт ОРЕ. Автоматизовані системи обліку електричної енергії”

  Мінпаливенерго

  грудень

  Розроблення та запровадження нових стандартів енергоспоживання

  335.             

  Розробити нові стандарти з енергетичного маркування, енергетичного менеджменту та енергетичної сертифікації промислових підприємств

  Мінпаливенерго

  грудень

  Удосконалення системи інституційного забезпечення державного управління у сфері цивільного захисту населення, екологічної безпеки, використання та відтворення природних ресурсів

  336.             

  Розробити проект Закону України “Про внесення змін до Водного кодексу України”

  Держводгосп

  червень

  337.             

  Розробити проект Кодексу цивільного захисту України

  МНС
  Мін’юст

  грудень

  338.             

  Розробити проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду

  Держводгосп

  травень

   

  2) Про Порядок передачі водних об'єктів в оренду

  Держводгосп

  червень

   

  3) Про внесення змін до Комплексної програми захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні у 2001 –2005 роках та прогноз до 2010 року

  Держводгосп

  вересень

  339.             

  Створити інформаційно-диспетчерську службу допомоги населенню за телефонним номером “112”

  МНС

   

  грудень

  340.             

  Підготувати Національну доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2004 році

  МНС

   

  травень

  Неухильне дотримання в практичній діяльності принципу “забруднювач платить”
  із забезпеченням прозорості та високої ефективності використання коштів
  на природоохоронні заходи

  341.             

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

  Держводгосп

  травень

   

  2) Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито”

  Держводгосп

  червень

   

  3) Про внесення змін до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” (щодо розширення бази оподаткування збору за забруднення навколишнього природного середовища)

  Мінприроди

  грудень

  342.             

  Сприяти прийняттю Законів України “Про Національний екологічний фонд” та “Про екологічне страхування”

  Мінприроди

  протягом року

  343.             

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про внесення зміни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору

  Мінприроди

  травень

   

  2) Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. № 1185

  Мінпаливенерго

  вересень

  344.             

  Підготувати проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України

   

   

   

  1) Про затвердження Концепції Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища

  Мінприроди

  вересень

   

  2) Про затвердження Концепції охорони водних ресурсів

  Мінприроди

  листопад

  Залучення громадськості до участі у розв’язанні глобальних, регіональних
  і місцевих екологічних проблем

  345.             

  Забезпечити функціонування Орхуського інформаційно-тренінгового центру при Державному екологічному інституті Мінприроди, запровадити електронну систему обміну думками в режимі “on-line”

  Мінприроди

   

  протягом року

   

  346.             

  Забезпечити участь України у підготовці та проведенні за сприяння ООН–МАГАТЕ заключного Міжнародного громадського чорнобильського форуму (Відень, Австрія)

  МНС
  МЗС

  вересень

  Ефективне впровадження механізмів, передбачених Кіотським протоколом
  до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

  347.             

  Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про затвердження Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів спільного впровадження згідно з Кіотським протоколом Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

  Мінприроди

   

  травень

   

  2) Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999 р. № 583

  Мінприроди

  червень

  348.             

  Підготувати проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про організаційну структуру, планування та управління під час проведення щорічної інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції поглиначами парникових газів

  Мінприроди

  жовтень

   

  2) Про затвердження плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

  Мінприроди

  травень

  Стабілізація і поліпшення екологічного стану, особливо у великих містах і промислових центрах,
  зокрема Донецько-Придніпровського регіону

  349.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. № 480” (щодо корегування Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами)

  МНС

   

  грудень

  350.             

  Розробити проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції Державної програми стабілізації та поліпшення екологічного стану в Донецько-Придніпровському регіоні”

  Мінприроди

   

  вересень

  351.             

  Розробити та впровадити в трьох містах пілотні проекти із залученням іноземних інвестицій для комплексного розв'язання екологічних проблем

  Мінприроди

  протягом року

  352.             

  Започаткувати будівництво пілотної установки з демінералізації шахтних вод у м. Антрацит

  Мінприроди

  протягом року

  Забезпечення стабільного відновлення лісів, збільшення їх площі, збереження біологічного і
  ландшафтного різноманіття, охорона рослинного і тваринного світу та лісових екосистем

  353.             

  Розробити проект Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо розвитку природно-заповідної справи”

  Мінприроди

  червень

  354.             

  Розробити проекти Законів України:

   

   

   

  1) Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції

  Мінприроди

  грудень

   

  2) Про прибережну смугу морів

  Мінприроди

  грудень

   

  3) Про затвердження Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття України на 2006 – 2025 роки

  Мінприроди

  червень

  355.             

  Внести пропозиції щодо удосконалення діяльності служби державної лісової охорони

  Держкомлісгосп

  грудень

  356.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку збору, аналізу, поширення та обміну інформації щодо опустелювання та деградації земель”

  Мінприроди

   

  грудень

  357.             

  Підготувати проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України:

   

   

   

  1) Про затвердження Концепції Державної програми дій по боротьбі з опустелюванням та деградацією земель

  Мінприроди

   

  грудень

   

  2) Про затвердження Концепції збереження видів тварин, що мігрують

  Мінприроди

  грудень

   

  3) Про затвердження Концепції Державної програми в галузі біобезпеки генетично змінених організмів

  Мінприроди

  грудень

  358.             

  Розробити проект Протоколу про збереження біорізноманіття на території Карпат до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат

  Мінприроди

   

  грудень

  359.             

  Затвердити Правила пожежної безпеки в лісах та проекти інших нормативно-правових актів з охорони лісів від пожеж

  Держкомлісгосп

  грудень

  Забезпечення стабілізації стану об’єкта “Укриття”, підтримання достатнього рівня його безпеки та перетворення в екологічно безпечну систему

  360.             

  Розробити проект Закону України “Про Загальнодержавну програму зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації”

  Мінпаливенерго

  липень

  Активізація роботи, спрямованої на приріст запасів корисних копалин, потреба України
  в яких забезпечується за рахунок імпорту

  361.             

  Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. № 1014“

  Мінприроди